DDW2466-kopie-1038x664
plaatje 3

CENTRE OF EXPERTISE 'FUTURE HEALTH DESIGN' 2015 - 2020

Brainstorming startup ideas on a window

CENTRE OF EXPERTISE U CREATE GEEFT 'FUTURE HEALTH DESIGN' STOKJE DOOR AAN HU, HKU EN HEALTH HUB UTRECHT

U CREATE, het Centre of Expertise (CoE) Future Health Design, heeft per 1 januari 2021 haar succesvolle activiteiten als aanjager en verbinder op de crossover tussen het domein Zorg en Welzijn enerzijds en de Creatieve Industrie anderzijds beëindigd.

De beide initiatiefnemers van het CoE, Hogeschool Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, constateerden dat de inspanningen, die U CREATE sinds 2015 op dat vlak heeft ondernomen, geleid hebben tot een sterk gedragen gedachtengoed binnen beide hogescholen en een breed regionaal en landelijk netwerk. ‘U CREATE heeft een goede rol vervuld in het verbinden van partijen op dit maatschappelijk waardevolle terrein, waarop wij verder zullen doorbouwen. De waarde van design thinking, art-research en het benutten van creatieve processen en kunst in zorg en welzijn is verder aangejaagd en daar gaan we zeker mee door’, aldus Tineke Zweed en Heleen Jumelet, bestuurders van respectievelijk HU en HKU.

‘U CREATE heeft een goede rol vervuld in het verbinden van partijen op dit maatschappelijk waardevolle terrein, waarop wij verder zullen doorbouwen. De waarde van design thinking, art-research en het benutten van creatieve processen en kunst in zorg en welzijn is verder aangejaagd en daar gaan we zeker mee door’

Tineke Zweed, CvB Hogeschool Utrecht, Heleen Jumelet CvB Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

CLOSING CONFERENCE ' FUTURE HEALTH DESIGN IS HERE TO STAY' GEEFT MOOI BEELD VAN 'CROSS-OVER' TUSSEN WERELDEN VAN CREATIVITEIT EN GEZONDHEID

Het U CREATE-team heeft met de Closing Conference ‘Future Health Design Is Here To Stay’ aan het einde van 2020 feestelijk afscheid genomen van iedereen, waarmee zij intensief en met veel plezier hebben vormgegeven aan de toekomst van zorg en welzijn.

8 DECEMBER 2020 CONNECTING INNOVATION

9 DECEMBER 2020 CONNECTING KNOWLEDGE

10 DECEMBER 2020 CONNECTING TALENTS

HU en HKU BOUWEN VERDER

Beide hogescholen richten delen van hun onderzoeks- en onderwijsprogramma’s op vernieuwing van de gezondheidssector – mede met behulp van ontwerpmethodes uit de creatieve industrie – en zullen dat de komende jaren verder intensiveren, zowel individueel als in gezamenlijkheid. De door U CREATE in de afgelopen jaren opgebouwde inzichten worden door HU en HKU in de eigen organisatie opgenomen, behouden en verder uitgebouwd. U CREATE is sterk in verbinden en aanjagen en leverde bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan de Health Hub Utrecht. HU wil de Health Hub graag behouden en benutten vanwege de focus de komende jaren op zwaartepunten op het snijvlak van gezondheid en welzijn. Voor HKU is en blijft onderwijs en onderzoek op het snijvlak tussen de kunsten/creatieve industrie en zorg en welzijn kerntaak, in samenwerking met externe partners.

HEALTH HUB UTRECHT GROEIT DOOR

Beide hogescholen zullen daarnaast actief bijdragen aan de verdere invulling en ontwikkeling van de Health Hub Utrecht, een snelgroeiende netwerkorganisatie van praktijkprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers, ontwerpers, ondernemers en gebruikers. Deze beweging, waarvan U CREATE samen met de Gemeente Utrecht en de Economic Board Utrecht kwartiermaker was, stelt zich ten doel om gezondheid en geluk voor iedere Utrechter in 2030 bereikbaar te maken.

KERN PARTNERS

HU

Hogeschool Utrecht is een University of Applied Sciences. HU vindt dat studenten, behalve excellent onderwijs, onderzoek nodig hebben om goede beroepsbeoefenaars te worden. Het onderzoek is praktijkgericht

HKU

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht gelooft in nieuwe verbindingen en toepassingen tussen artistieke en creatieve processen en andere werkgebieden, disciplines en hybride beroepspraktijken. Het opdoen van onderzoeks- en ondernemerschapservaring wordt als noodzakelijk gezien.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?