EXPERTISE

VAN IDEE NAAR ONTWERP

Innoveren gaat stap voor stap. Fase na fase. Daarom is ‘design thinking’ eigenlijk een vanzelfsprekend proces in de beginfase van elk innovatietraject. 

U CREATE kon en wilde een bijdrage leveren in de eerste drie stadia van ontwikkeling. Hoe ? Door het verbinden van  partijen en personen en het mee-investeren in goede projecten en plannen.

MAPPING

Elke geslaagde innovatie begint bij het in kaart brengen van de vraag vanuit de eindgebruiker. Dat betekent ‘patiënt en customer journeys’ opzetten en uitvoeren. Maar ook het schetsen van de context, waarin een innovatie moet gedijen. En natuurlijk het vroegtijdig inzichtelijk maken van de besluitvormingsprocessen.

CONCEPTING

U CREATE noemt het ‘concepting’, anderen weer ‘ideation’. Hoe je het ook betitelt, het is de fase waarin ideeën visueel vertaald worden en de eerste spannende mogelijkheden en nieuwe contouren op papier of beeldscherm letterlijk zichtbaar zijn.

PROTOTYPING

Dit is de fase dat het ontwerp voor je dienst of product ’tot leven’ komt, waardoor er ook meteen een eerste gebruikservaring mogelijk is door een patiënt, burger of consument. Weliswaar nog in een minimale en ‘ruwe’ vorm, maar voldoende uitgewerkt om partijen te enthousiasmeren, die de innovatie naar een volgende fase kunnen brengen met inhoudelijke kennis en financiële middelen.

VAN INFORMATIE NAAR INSPIRATIE

Er is ontzettend veel professionele kennis aanwezig, maar veel daarvan wordt nog niet op een inspirerende manier aan elkaar gekoppeld.

U CREATE bracht daarom niet alleen professionals en onderzoekers uit de creatieve industrie en de zorgsector bij elkaar, maar ontwikkelde en deelde ook nieuwe ‘crossover content’.

TRAINING

U CREATE was niet gericht op regulier onderwijs, maar het trainen van professionals in gerichte, meerdaagse bootcamps of clinics en workshops van een dag of een middag. Onderwerpen zoals big data, gedragsontwerp of co-design, en natuurlijk zaken die vanuit de U CREATE community worden aangedragen, vormden daarvoor belangrijke input.

PUBLISHING

Opgedane kennis hielden we natuurlijk niet voor onszelf, die deelden we liever zo breed mogelijk. Via tal van video-producties en publicaties, bijvoorbeeld in samenwerking met expertgroepen, lectoraten of via onze eigen online kanalen.

CURATING

Veel evenementen in de zorg kunnen wel een ‘innovatie-injectie’ gebruiken. Maar omgekeerd mag er bij creatieve bijeenkomsten wel meer inzicht ingebracht worden rondom de echte issues bij voorkomen, genezen en verzorgen. U CREATE had een belangrijke taak om daarom als gastcurator samen te werken met organisatoren.

VAN STUDENT NAAR STARTER

De ‘future health’ talenten van de toekomst. Waar vind je ze? Hoe laat je ze kennismaken met de mogelijkheden binnen je eigen organisatie. En hoe maken ze zichzelf goed zichtbaar als nieuw ‘menselijk kapitaal?

U CREATE kende deze talenten als geen ander. Of het nu gaat om afgestudeerde creatieven of zorg-professionals in opleiding.

SCOUTING

De verbinding met onze kernpartners HU en HKU maakte dat we dicht bij de bron van talent zaten. Of het nu ging om bachelor alumni van de afstudeerrichting ‘ Creatieve Industrie’ of afgestudeerde masters “Crossover Creativity’. Het duurde nooit lang om de juiste ‘young professional’ te vinden voor een organisatie.

PROMOTING

Talent heeft soms wat steun nodig om zichtbaar te worden. Daarom vonden wij het belangrijk om jonge mensen met een fascinatie en drive voor vernieuwing in de zorg in de spotlights te zetten. Via ons eigen platform, maar ook bijvoorbeeld door ‘portfolio-sessies’ te ondersteunen.

COACHING

Ondernemen is een vak apart en de leerschool is vaak de praktijk van alledag. Dat vraagt ervaring die je nog niet hebt als je van een opleiding komt. Daarom koppelden wij talent, waarin we ook zelf echt geloofden, aan business coaches (die er overigens, zo blijkt, zelf ook weer elke keer van leren).

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?