'E-HEALTH HEEFT EEN GROTE TOEKOMST, MAAR WE MOETEN HET NOG WEL MET ELKAAR ONTDEKKEN'

Digitale techniek die wordt ingezet voor gezondheid (e-health) ontwikkelt zich razendsnel. Het aanbod aan e-health groeit. Maar waaruit bestaat dat aanbod? En wat kunnen we ermee?

De derde week van januari 2018 kunnen inwoners van de hele regio Utrecht tijdens de landelijke e- health week deelnemen aan allerlei plaatselijke e-health activiteiten. Samen met artsen, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers. Om te ontdekken en te ervaren wat e-health kan betekenen voor ons en voor onze gezondheid. 

Daarom heeft de Health Hub Utrecht deze week omgedoopt tot We-Health Week Utrecht: Samen Slim Gezond.

Health Hub Utrecht is een nieuw innovatienetwerk tussen een groeiend aantal zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, gemeentes, designbureaus en zorgondernemers in de regio Utrecht. Deze Health Hub zet gezondheid en geluk van de Utrechter (patiënt, burger en consument) voorop in al haar samenwerkingsactiviteiten. Actiepunten voor 2018 zijn:

  • Innovatie gericht op preventie
  • Versterking van de positionering van regio Utrecht als ‘het gezonde hart van Nederland
  • Oplossingen voor problemen op de arbeidsmarkt
  • Slimmer gebruik van gezondheidsdata

KIES HIERONDER JE EVENTS DIE JE IN DE WE-HEALTH WEEK VAN UTRECHT WILT BEZOEKEN

MAANDAG 22 JANUARI
OPENINGSSYMPOSIUM 'WE-HEALTH WEEK'

Symposium we-health: Samen Slim Gezond

Onder e-health verstaan we digitale ondersteuning bij gezondheid en zorg. Gezondheidsdossiers, apps, digitale consulten: we kunnen er niet meer omheen. Maar om e-health te laten werken in het leven van alledag is het nodig samen toepassingen te ontwikkelen, te ontdekken én te leren gebruiken. Vanwege het samen noemen we in Utrecht e-health we-health.

Pharos, Nivel, U CREATE en de Gemeente Utrecht nodigen u van harte uit voor een inspirerend symposium over we-health in de e-healthweek 2018, op maandagmiddag 22 januari in NDC de Hommel in Utrecht. We hebben het onderstaande programma voor u samengesteld, onder voorzitterschap van Lea Bouwmeester van ECP; platform voor de informatiesamenleving.

In verschillende sessies kunt u samen met artsen, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers ontdekken en ervaren wat we-health kan betekenen voor ons en voor onze gezondheid.

Voor programma en aanmelding ga naar de website van dit event

VRIJDAG 26 JANUARI
SLOTCONFERENTIE ICT & HEALTH 2018

Tijdens de ICT&health conferentie 2018 krijgt u antwoorden en inzichten. Delen deskundigen, beleidsmakers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hun kennis en kunde. En krijgt u de mogelijkheid om reeds bestaande oplossingen te ontdekken zodat u het gat tussen innoveren en implementatie kunt dichten.

De Conferentie wordt ingericht door en voor overheden, bestuurders, wetenschappers, medisch specialisten, zorg professionals, patiënten, innovatie leiders,universiteiten en bedrijven uit alle sectoren van de gezondheidszorg en sociale ondernemerschap.

WE-HEALTH WEEK UTRECHT 2018 - EVENTOVERZICHT

MAANDAG 22 JANUARI

BUSTOUR TECHNOLOGIE INNOVATIELAB

Maandag 22 januari, 10.00 – 12.00, Dolderseweg 170, Den Dolder

De InnovatieBus gaat weer on tour! Wil jij kennis maken met nieuwe technologieën en onderzoeken wat het voor mensen met een beperking, hun begeleiders en verwanten kan betekenen? Hoe het een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de kwaliteit van bestaan of aan het vergroten van de zelfredzaamheid? We laten je kennis maken met o.a. zorgrobotica, de CRDL en virtual reality.

INNOVATIE JAAROVERZICHT 2017

Maandag 22 januari, ochtend – online

Tijdens e-healthweek presenteert Saltro het Innovatie Jaarbericht 2017. Hierin leest u meer over de laatste innovaties op het gebied van diagnostiek, de ontwikkeling en toepassing van e-health én vindt u een overzicht van publicaties en wetenschappelijk studies van afgelopen jaar.

SAMEN ONDERNEMEND INNOVEREN IN DE ZORG

Maandag 22 januari, 11.11 – Dorpstraat 14a, Oud Zuilen

De challenge “Health Entrepreneurship & Innovation” daagt uit om in een programma van 12 weken nieuwe zorginnovaties te laten ontstaan. Bestaande innovaties te laten groeien. En deze in de praktijk en de context te toetsen.

De insteek is om patiënten, zorgverleners en zorgorganisaties die een idee of innovatie hebben om de zorg met eHealth te verbeteren, duurzamer of goedkoper te maken in twaalf weken verder te helpen.

NETWERKBIJEENKOMST KADERHUISARTSEN

Maandag 22 januari, 18.00-21.00 – Stationsweg 91, Breukelen

Het NHG, LHV en InEen inventariseren op welke eHealth gebieden kaderartsen problemen en behoeftes ervaren. Tijdens de bijeenkomst willen we de uitkomsten hiervan presenteren. We gaan naar aanleiding hiervan met elkaar in gesprek en inventariseren samen welke vervolgstappen nodig zijn om eHealth op een hoger plan te krijgen.

DINSDAG 23 JANUARI

MEETUP PATIENT EXPERIENCE

Dinsdag 23 januari, 09.00-13.00 – Jaarbeurs Innovation Mile

Bij de Patient Experience Methodiek, ontwikkeld door Ikone, staat gelijkwaardig samenwerken met patiënten, cliënten, mantelzorgers en naasten centraal. Juist omdat zorgorganisaties aangeven vanuit de ervaring zorg te willen verbeteren maakt het Patient Experience Center de next step. Multimedia en empathische interactie spelen binnen deze methode een grote rol. Tijdens deze meetup maken ondernemers en stakeholders samen met patiënten die lijden aan hypertensie of andere chronische aandoeningen kennis met deze methodiek en gaan zij samen aan de slag.

DIGITALE ZORG: VOOR EN DOOR PATIENTEN

Dinsdag 23 januari, 10.00 – 12.30 – Daltonlaan 600, Utrecht

Patiënten betrekken bij de ontwikkeling van e-health lijkt een open deur. Wie anders dan patiënten weten of en welke digitale toepassingen aansluiten bij hun wensen, behoeftes en routines? Toch is patiëntenparticipatie nog niet vanzelfsprekend.
Hoe kun je als patiëntenorganisatie of patiëntenvertegenwoordiger bijdragen aan patiëntgerichte digitale zorg? Waar liggen mogelijkheden?  Hoe kun je dit doen vanuit informatie, lotgenotencontact en/of belangenbehartiging? Ontwikkel je zelf apps of sluit je aan bij ontwikkelingen van anderen? Hoe maak je goede keuzes en zet je je schaarse tijd goed in? Welke goede voorbeelden zijn er? In deze workshop gaan we op zoek naar antwoorden.

SCALING UP: VAN E-HEALTH NAAR WE-HEALTH

Dinsdag 23 januari, 13.30-15.15 – Jaarbeurs Innovation Mile

In Scaling Up we-health geven we het podium aan ondernemers en bedrijven die met hun innovatie betekenis aan de zorgmarkt hebben weten te geven en die het belang laten zij zien van ‘patient included’ innoveren. We sluiten de middag af met de bekendmaking van de Utrechtse nominatie voor de Nationale Zorginnovatieprijs.

Georganiseerd door U CREATE, Uzelf en EBU

TRANSFORMATIE NAAR EEN GEZONDE SAMENLEVING

Dinsdag 23 januari, 09.00 – 13.00 – Domplein 29, Utrecht

Transformatie naar een gezonde samenleving is een voorwaarde om de potentie van ICT of e-health te benutten. Samen transformatie vormgeven in interactieve sessies.

SamenBeter, een paraplu voor organisaties en individuen die vinden dat in Nederland dit zorgsysteem op de schop moet en daar initiatieven op onderneemt. SamenBeter mobiliseert en aggregeert krachten, werft fondsen, zorgt voor communicatie, adviseert initiatiefnemers

E-HEALTH: WAAR MOET DE INFORMATIE BESCHIKBAAR ZIJN?

Dinsdag 23 januari, 12.00-14.30 – Onderdoor 5, Houten

Een rondetafelgesprek met patiënten over de beschikbaarheid van geneesmiddeleninformatie. Health Base en Stichting Kijksluiter organiseren een bijeenkomst met patiënten om te discussiëren over de beste manier om digitale geneesmiddeleninformatie beschikbaar te stellen. Vragen als: “Door wie moet de informatie worden aangeboden?”, “Hoe moet de informatie worden aangeboden?” en “Waar moet de informatie te vinden zijn?”, zullen worden voorgelegd in een interactieve sessie begeleid door Stichting Ikone.

HEALTH-HOLLAND MEET-UP EN KENNISSESSIE E-HEALTH

Dinsdag 23 januari, 14.00-19.00 – Orteliuslaan 750, Utrecht

Tijdens deze Meet-Up brengen Health~Holland & Mobile Doctors start-ups & zorgprofessionals met elkaar in contact die op innovatieve wijze de zorg willen verbeteren. De Meet-Up zal starten met een kennissessie waarin zorgprofessionals een handreiking krijgen hoe zij toepassingen op het gebied van service en bereikbaarheid kunnen implementeren. Hans Ossebaard, o.a. werkzaam als adviseur Innovatie & e-Health voor Zorginstituut Nederland en geaffilieerd met het Center for eHealth Research van de Universiteit Twente, zal de 10 zorgprofessionals in anderhalf uur meenemen in de wereld van eHealth. Tijdens het tweede gedeelte van de middag zullen de zorgprofessionals kennismaken met de startups.

ONTWIKKELBIJEENKOMST E-HEALTH

Dinsdag 23 januari, 10.00-12.30 – Vredenburg 40, Utrecht

Met elkaar de kansen en impact van e-health op het werk en ons leven verkennen. In de landelijke e-health week organsieert Reinaerde, in samenwerking met Vitras en ROC MN, een ontwikkelbijeenkomst over e-health en de kansen en impact daarvan op ons werk.
We delen wat we al doen. En gaan in gesprek over de vier thema’s van e-health. Waar willen we ons op voorbereiden en hoe?

PRESENTATIE GGD APPSTORE

Dinsdag 23 januari, 13.00-14.00 – Stadskantoor Gemeente

Het idee van de GGD-Appstore is een zorgvuldige, onafhankelijke en transparante toetsing van gezondheidsapps door deskundige GGD professionals. Deze kennis wordt vervolgens gebundeld en openbaar gedeeld. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst in GGD AppStore én voorzien van een herkenbaar vignet. We werken vanuit het principe: “we raden aan”, niet “we raden af”.

DIGITALE DIENSTVERLENING ZIEKENHUISWEBSITES

Dinsdag 23 januari, 14.30 – 17.00 – Janskerkhof 16

Gratis kennissessie voor ziekenhuizen over optimale digitale dienstverlening.

WOENSDAG 24 JANUARI

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID: JE WEBSITE GESCHIKT VOOR IEDEREEN

Woensdag 24 januari, 10.00-16.30, Daltonlaan 600, Utrecht

Een cursus waarin je leert hoe je een website bruikbaar maakt voor mensen met een functiebeperking. Ook bekijken we websites van patiëntenorganisaties en ontdek je hoe je met enkele aanpassingen je website toegankelijker maakt. Tot slot kijken we hoe je digitale toegankelijkheid toepast in je organisatie.

TESTERS GEZOCHT: SOCIAL COACHING APP

Woensdag 24 januari, 12.00 – 13.00 – online

De Social coaching app draait om sociale steun: mensen vormen een duo met elkaar om meer te bewegen en actiever te zijn door de dag heen. Op dit moment meet de app alleen wandel en hardloop activiteiten. Het is een onderzoeksproject om te zien of een app een geschikt instrument is, en of het coachingsprincipe werkt. Een team bestaat uit twee mensen:een deelnemer en een coach (bijvoorbeeld een buurman, collega, familielid of vriend). De coach monitort de dagelijkse beweging van het teamlid, en kan de ander aanmoedigen om meer te bewegen (wel met de smartphone, die is nodig om beweging te registreren). Maar natuurlijk ook te complimenteren voor zijn of haar activiteit.

De onderzoekers en Volksgezondheid, gemeente Utrecht zoeken nog deelnemers voor de Social coaching app. Onder de deelnemers wordt een Fitbit stappenteller verloot.

DIGITALE ZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

Woensdag 24 januari, 10.30 – 12.00 – Soestwetering 1, Utrecht

De digitale toegankelijkheid in de zorg is onder de maat. Daarmee is zelfregie voor de ruim 4 miljoen mensen in Nederland met een functiebeperking vaak erg lastig. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Accessibility dat is uitgevoerd in opdracht van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Wij vertellen u meer over de resultaten van het onderzoek en het belang van digitale toegankelijkheid voor organisaties in de zorg.

UITVAL VAN TELECOMMUNICATIE: MAAK EEN EFFECTIEF RISICOPLAN

Woensdag 24 januari, 12.30 – 16.00 – Piet Mondriaanlaan 54, Amersfoort

Workshop waarin u leert hoe uw organisatie zich kan voorbereiden op uitval van telecommunicatie. Aanmelding via mail jessica.overweg@agentschaptelecom.nl of telefonisch via 050-587 74 44

INFORMATIEMARKT DIGITALE ZORG VOOR KINDEREN

Woensdag 24 januari, 12.00 – 15.00 – Lundlaan 6, Utrecht

Informatiemarkt digitale zorg speciaal voor kinderen: probeer het zelf.

Digitale ondersteuning kan helpen om de zorg voor een kind gemakkelijker te laten verlopen. Bijvoorbeeld de inzet van een VR-bril bij het voorbereiden op een operatie, een speciale app om plastraining te volgen of een app voor reumapatiënten om aan te geven waar ze pijn hebben. Kom dit zelf zien, horen en uitproberen tijdens de informatiemarkt in de centrale hal van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

BEN JIJ KLAAR VOOR DE TOEKOMST IN SOCIAAL WERK?

Woensdag 24 januari, 21.00 – 22.00 webinar

In dit webinar leer je welke technologische en digitale ontwikkelingen er nu al gaande zijn. En wat dat gaat betekenen voor sociaal werkers in 2025. Je wordt geprikkeld na te denken over je huidige en toekomstige werkzaamheden en hoe jij je nu al kan voorbereiden.

DONDERDAG 25 JANUARI

SLIM THUIS WONING

Donderdag 25 januari, 9.00-12.00 – Het Rond 109, Houten

“Hoe kan ik veilig en comfortabel in mijn huis blijven wonen als ik ouder word?”

Om deze vraag te beantwoorden en kennis te maken met alle mogelijkheden is de Slim Thuis Woning geopend. Er zijn allerlei slimme oplossingen te vinden om het thuis comfortabeler, veiliger en ook duurzamer te maken. Hiermee is de Slim Thuis Woning niet alleen voor ouderen maar voor iedereen interessant. In deze woning kan iedereen kennis maken met deze slimme oplossingen, kunnen deze ter plekke uitgeprobeerd worden en is het mogelijk om tips en advies te krijgen van vrijwilligers. Ook de tuin is slim en onderhoudsvriendelijk ingericht.

E-HEALTH IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

Donderdag 25 januari, webinar start 11u, 14u, 16u

Tijdens de webinar geeft Martine Rooth u een frisse en objectief overzicht van innovaties op het gebied van eHealth en digitalisering voor de huisartsenpraktijk. Wat is er allemaal? En hoe zet u dit effectief in? De webinar is bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers of praktijkondersteuners.

BUSTOUR TECHNOLOGIE EN MEDIA

Donderdag 25 januari, middag – Nieuwenoordlaan 12, Baarn

Het InnovatieLab van Reinaerde en Amerpoort bezoekt samen met het CIS (cliënt, Internet en Social media) 3 nog nader te bepalen locaties binnen Amerpoort met technologie en workshops. Om te inspireren en te beleven. Meld je aan voor nadere info: j.graafhuis@amerpoort.nl

INTEGRAAL WERKEN IN HET JEUGDDOMEIN

Donderdag 25 januari, start 14.30u – Maliebaan 79

We willen allemaal integraal werken, maar hoe doe je dat? Hoe kantel je, werk je vraaggericht en lever je maatwerk? Hoe betrek je het netwerk rondom een cliënt en welke nieuwe mogelijkheden biedt eHealth hierin? Iedere partner in de keten heeft er mee te maken, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Praat met collega’s van gemeentes, wijkteams, en andere zorgorganisaties. Discussieer en leer van de ingebrachte casussen en best practices.

E-HEALTH OPLOSSINGEN VAN MEDIQ

Donderdag 25 januari, 16.00-19.00 – Rijnzathe 10, De Meern

Medische hulpmiddelen en zorgoplossingen gaan hand in hand met e-health. Als Mediq geloven wij dat juist e-health kan helpen om de zorg voor patiënten te verbeteren en zelfmanagement te bevorderen. Mediq ondersteunt ook zorgverleners middels e-health. Voor iedereen die geïnteresseerd is in e-health toepassingen door Mediq stellen wij onze organisatie graag open. Of u nu een zorgprofessional, patiënt of mantelzorger bent, iedereen is van harte welkom!

INFORMATIEMARKT DIGITALE ZORG

Donderdag 25 januari, 9.00-17.00 – Heidelberglaan 100, Utrecht

Tijdens de informatiemarkt kunt u kennismaken met diverse digitale projecten in de zorg. U kunt in gesprek met de betrokken zorgverleners of onderzoekers en het zelf uitproberen. Zet bijvoorbeeld de 3D-bril op en wandel door de supermarkt. Deze behandeling helpt mensen na een beroerte om beter om te gaan met drukke situaties. Of ontdek hoe ‘slimme’ pleisters werken, die uw organen in de gaten kunnen houden. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.

E-HEALTH IN DE LANGDURIGE ZORG

Donderdag 25 januari,  start 12.00 – Vredenburg 40

Hoe kan innovatie een plek krijgen binnen de langdurige zorg? Wat kan nieuwe technologie voor cliënten en medewerkers betekenen? Hoe gaat u om met kaders vanuit wet- en regelgeving? En welke focus moet u kiezen als zorgorganisatie of gemeente? Deze vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomst eHealth in de langdurige zorg.

INNOVATIES VAN HET OUDERENFONDS

Donderdag 25 januari, 14.00-17.00 – Paladijnenweg 275, Amersfoort

Het Ouderenfonds is actief betrokken bij diverse innovatie- en ontwikkelprojecten. Om onze innovaties te laten zien organiseren we een inloopmiddag in woonzorgcentrum de Koperhorst te Amersfoort. We demonstreren bijvoorbeeld de e-car voor in de wijk, de Zilverlijn, een spelcomputer, speciaal gericht op senioren en een digitale bloeddrukmeter waarmee u op uw smartphone kunt zien hoe u eraan toe bent. U bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee die u kent.

PRIVACY EN INFORMATIEBEVEILIGING

Donderdag 25 januari, start 14.30u – Maliebaan 79

In het kader van nieuwe wet- en regelgeving in 2018 besteden we aandacht aan privacy en databeveiling binnen zorgorganisaties. Wat doe je nu al, wat kun je nog beter doen en wat moet je gaan doen? Samen met Martine van de Merwe kijken we wat de nieuwe wet- en regelgeving betekent voor de zorg en uw organisatie. Aan de hand van concrete voorbeelden zullen we de do’s and don’ts op dit gebied doornemen.

PUBLIEKSLEZING DIGITALE ZORG

Donderdag 25 januari, start 19.30u – UMCU

In deze publiekslezing worden diverse kanten van digitale zorg belicht. Wat betekent dit voor een patiënt of mantelzorger? En wat is de kijk van een ethici op eHealth? Daarnaast laten we een zorgverlener aan het woord over zijn ervaringen met het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht en de invloed hiervan op betrekken van patiënten bij hun behandeling. Tijdens de informatiemarkt kunt u meer zien en horen over een aantal eHealth-initiatieven in het UMC Utrecht.

CURSUS LOTGENOTENCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

Donderdag 25 januari, 10.00-16.00 – Daltonlaan 600, Utrecht

De cursus gaat in op de mogelijkheden van social media bij lotgenotencontact. Contacten via social media vragen om een hernieuwde kijk op lotgenotencontact, omdat:meerdere mensen tegelijk toegang hebben (bijvoorbeeld via een community), de contacten schriftelijk verlopen, de reacties vaak impulsiever zijn en social media 24/7 bereikbaar zijn.
Tijdens de bijeenkomst staat de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers centraal. De trainers laten goede voorbeelden zien en geven tips voor goed beheer van online lotgenotencontact.

LANCERING: MYINLIFE STEUNKRING

Donderdag 25 januari, middag – 14.00-16.00 – Stationsplein 121, Amersfoort

Vanmiddag lanceert Alzheimer Nederland Myinlife Steunkring. Samen met gebruikers, WeHelpen, bespreken we het belang en de mogelijkheden van een actief steunnetwerk en relevante verbindingen. Deze App/website is ontwikkeld met en voor mantelzorgers van mensen met dementie. Het delen van ervaringen verbindt en vergroot de betrokkenheid van de mensen om de mantelzorgers heen.

DE BUSINESSCASE VAN E-HEALTH

Donderdag 25 januari, start 14.30 – Maliebaan 79

Hoe bouw je een positieve ‘businesscase’ rondom eHealth? Zowel vanuit de theorie als de praktijk kijken we naar hoe je met een goede businesscase de kwaliteit van hulp/zorg kunt verhogen én als organisatie efficiënter kunt werken met een positief financieel effect.

FOCUSGROEP WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

Donderdag 25 januari, 15.30-17.30 – Otterstraat 118-124, Utrecht

Focusgroep met wijkverpleegkundigen over medicatieveiligheid en digitale afstemming van zorg.

Uit de e-health-monitor 2017 is bekend dat digitale toepassingen voor medicatieveiligheid en afstemming van zorg nog niet zo vaak gebruikt worden door verpleegkundigen en verzorgenden terwijl zij dat wel heel wenselijk of zelfs noodzakelijk vinden. Reden voor ons om hier nader onderzoek naar te doen. Tijdens de focusgroep gaan we in gesprek over de behoeftes, mogelijkheden en verwachte opbrengsten van digitale afstemming van zorg. Ook gaan we in gesprek over digitale mogelijkheden om de medicatieveiligheid te verbeteren.

VRIJDAG 26 JANUARI

SLOTCONFERENTIE ICT & HEALTH 2018

Vrijdag 26 januari, 09.00-17.00 – Beatrixtheater

Tijdens de ICT&health conferentie 2018 delen deskundigen, beleidsmakers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hun kennis en kunde. En krijgt u de mogelijkheid om reeds bestaande oplossingen te ontdekken zodat u het gat tussen innoveren en implementatie kunt dichten.

PRESENTATIE DECEMBERPEILING BEWONERSPANEL UTRECHT

Vrijdag 26 januari, 12.00 – Online

Technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de eigen regie, flexibiliteit en zelfstandigheid van mensen om meer grip te krijgen op hun eigen leven, waar ziekte (en met name chronische ziekten) steeds vaker onderdeel van zijn. Voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht wil Volksgezondheid, gemeente Utrecht zicht krijgen op ervaringen van Utrechters met het gebruik van gezondheidstechnologie. Dit kan via het bewonerspanel. Dit is een groot online panel dat bestaat uit ruim 4.840  inwoners van Utrecht die graag meedenken met de gemeente. De digitale rapportage van de decemberpeiling 2017 wordt in de Utrechtse week van de gezondheid (19 t/m 25 februari) gepresenteerd. Lees hier de eerste bevindingen. Contactpersoon: Nicolas Takken (n.takken@utrecht.nl)

EHEALTH ONTWIKKELEN DOE JE MET PATIENTEN(ORGANISATIES)

Vrijdag 26 januari, 09.45-11.10 – Beatrixtheater

Op de afsluitende conferentie van de E-healthweek 2018 verzorgen de samenwerkende (koepel) patiënten organisaties Patientenfederatie Nederland, Ieder(in), WijzijnMind, Stichting IKONE en PGOsupport een prorgamma rondom patiëntenparticipatie in de ontwikkeling en implementatie van e-health. Een programma met veel praktijkvoorbeelden en methoden over hoe je dat doet!

ETHIEK CAFE: WAT IS GOEDE E-HEALTH EIGENLIJK?

Vrijdag 26 januari, Jaarbeursplein 6a

Ethiek cafe met senior adviseur eHealth Jaco van Duivenboden. Jaco houdt zich bezig met toekomstige ontwikkelingen en advisering over zorg & ICT, innovatie en eHealth. Voor dossierinzage door patiënten, medische apps en vraagstukken over kwaliteit en effectiviteit van eHealth kunt u hem ’s nachts wakker maken.

MEDMIJ PGO-INFORMATIEMARKT

Vrijdag 26 januari, middag – Jaarbeursplein 6

Drimpy, jouw persoonlijke gezondheidsomgeving. Bij Drimpy brengen we zorg samen. Drimpy is hét sociale gezondheid platform (Social Health) gericht op de patiënt die voor, tijdens en na behandeling betrouwbaar informatie en advies zoekt en zijn/haar gezondheid wil managen, controleren en samen met alle betrokken zorgverleners en andere zorgpartijen wil genezen, verbeteren en behandelen.

E-HEALTH4ALL ..... NOGAL WIEDES!

Vrijdag 26 januari, 11.30-12.15 – Jaarbeursplein 1

Side-event van Pharos tijdens Slotmanifestatie, ICT&Health Conference, met o.a. demo Quickscan digivaardigheden voor zorgverleners. Een primeur voor Nederland.

LANCERING PLATFORM NL INTERNISTEN VERENIGING

Vrijdag 26 januari, avond – online

Samen met patiënten gaat het Platform nieuwe e-health toepassingen beoordelen en daarover reviews online gaan publiceren. Daardoor kunnen zowel dokters als patiënten (per ziektebeeld/diagnose) het kaf van het koren gaan leren onderscheiden. En vervolgens kan het NIV Platform dan ook succesvolle regionale innovaties gaan ondersteunen en kijken of landelijke opschaling inclusief standaardisatie de zorg echt verder helpt.

'E-HEALTH HEEFT EEN GROTE TOEKOMST, MAAR WE MOETEN HET NOG WEL MET ELKAAR ONTDEKKEN'

LAAT HET ONS WETEN

We geven graag samen vorm aan de zorg van de toekomst. Laat ons je ideeën weten en we nemen contact met je op. Het U CREATE team

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account