EEN DIGITALE TRANSFORMATIE KUNNEN WE ALLEEN MET ELKAAR BEWERKSTELLIGEN

Digitale techniek die wordt ingezet voor gezondheid (e-health) ontwikkelt zich razendsnel. Het aanbod aan e-health groeit. Maar waaruit bestaat dat aanbod? En wat kunnen we er eigenlijk mee?

De laatste week van januari 2020 kunnen inwoners van de hele regio Utrecht tijdens de landelijke e- health week deelnemen aan allerlei plaatselijke e-health activiteiten. Samen met artsen, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers. Om te ontdekken en te ervaren wat e-health kan betekenen voor ons en voor onze gezondheid. 

Daarom heeft de Health Hub Utrecht deze week omgedoopt tot We-Health Week Utrecht: Samen Slim Gezond.

Health Hub Utrecht is een nieuw innovatienetwerk tussen een groeiend aantal zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, gemeentes, designbureaus en zorgondernemers in de regio Utrecht. Deze Health Hub zet gezondheid en geluk van de Utrechter (patiënt, burger en consument) voorop in al haar samenwerkingsactiviteiten. Actiepunten voor 2020 zijn:

  • Innovatie gericht op preventie
  • Versterking van de positionering van regio Utrecht als ‘het gezonde hart van Nederland
  • Oplossingen voor problemen op de arbeidsmarkt
  • Slimmer gebruik van gezondheidsdata

WE-HEALTH WEEK UTRECHT 2020 - EVENTOVERZICHT

MAANDAG 27 JANUARI

BEZOEK ZORG INNOVATIE HUIS

Maandag 27 januari, 9.00-12.00 – Tromplaan 41, Baarn

Kom een bezoek brengen aan het Zorg Innovatie Huis te Baarn. Dit is dé plek in de regionale zorgsector die inspireert en zorginnovatietoepassingen tastbaar maakt. Het geeft zorgprofessionals en naasten een overzicht van innovatieve mogelijkheden om met aandacht te kunnen zorgen. Door een samenspel van professionele zorg en nieuwe technologieën wordt de autonomie van cliënten bevorderd en blijft de kwaliteit van leven behouden.

DIGITALE COACH VOOR IBD PATIENTEN

Maandag 27 januari, 10.00-12.00 – De Corridor 5, Breukelen

Nori Health live demo voor zorgorganisaties.Nori helpt door middel van leefstijl ontdekkingen en aanpassingen om de kwaliteit van leven te verbeteren, tussen ziekenhuisbezoeken in. De gesprekken gaan zowel over praktische onderwerpen zoals dieet en beweging, maar ook over meer holistische aandachtsgebieden zoals acceptatie en weerbaarheid. Voor zorgorganisaties een ideale manier om tegen laag risico/kosten een oplossing te bieden met veel waarde als uitbreiding van de huidige behandeling. Het team van Nori Health is uiteraard ook aanwezig voor een open discussie en om integraties voor uw patiënten te bespreken.

 

ONLINE ACTIVITEIT: PUBLICEREN INTERVIEWS

Maandag 27 januari – 11.00-16.00 – online

Publicatie van interviews met best practices op het gebied van e-health in GGZ en aanverwante sectoren.

DINSDAG 28 JANUARI

GEBRUIK MEDGEMAK APP

Dinsdag 28 januari, 9.00-17.00 – Monnickskamp 3, Huizen

Patiënten helpen met de installatie van de MedGemak App en direct de meerwaarde laten zien, zoals direct hun farmaceutisch dossier inzien, reisdocument, herhalen medicatie , informatie over het gebruik van hun medicijnen. Ook de huisarts maakt gebruik van deze app.

YNFORMED MASTERCLASS: DATA SCIENCE EN MACHINE LEARNING IN DE ZORG

Dinsdag 28 januari, 18.30-20.00 – Stadsplateau 4, Utrecht

Wat is data science, machine learning en kunstmatige intelligentie? Welke technieken kunnen we toepassen om de zorg beter, persoonlijker en efficiënter te maken? Hoe verwerken we de schat aan beschikbare informatie in de zorg tot concrete en waardevolle oplossingen? Deze vragen en meer zullen allemaal worden beantwoord in deze masterclass.

DE HULPVERLENER JOURNEY

Dinsdag 28 januari, 15.00-17.00 – Maliebaan 79, Utrecht

E-health implementatie staat of valt bij hoe de hulpverlener bereid en competent is om de e-health in te gaan zetten. Myriam Limper, directeur Zorgbewegers, neemt je 28 januari mee in De Hulpverlener Journey. Deze sessie is interessant voor: projectleiders, ambassadeurs,aandachtsfunctionarissen e-health, managers en geïnteresseerde hulpverleners.
We sluiten af met een gezellige borrel.

EHEALTH AND APPINESS

Dinsdag 28 januari, 16.00-17.30 – Jaarbeurs Innovation Mile (JIM) Beatrixgebouw (6e etage)

Trends en ontwikkelingen in digitalisering van gezondheid en welzijn.  Een snelle update over de landelijke e-healthmonitor, ervaringen van ‘early innovators’ in ziekenhuizen en de eerste lijn, en de laatste ontwikkelingen rond de persoonlijke gezondheidsomgeving in de Health Hub Utrecht. Sprekers zijn Roland Friele en Maaike Meurs van Nivel en Harry Wildeboer van Bebright.

TOUR SOCIAAL, WE-HEALTH

Dinsdag 28 januari, 16.00-18.00 – Stadskantoor Utrecht

Tijdens de Tour Sociaal laten we je kennis maken met verschillende eHealth innovaties en hoe die toegepast (kunnen) worden in de Utrechtse praktijk. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Nicolas Takken: n.takken@utrecht.nl

WOENSDAG 29 JANUARI

WORKSHOP OVER GEGEVENS UITWISSELING

Woensdag 29 januari, 10.00-12.00 –  Mercatorlaan 1200, Utrecht

Interactieve workshop waarbij we met de deelnemers dmv het InteropLAB een aantal gegevensuitwisselingsvraagstukken gaan uitpluizen en oplossen.

ONLINE ACTIVITEIT: PUBLICEREN INTERVIEWS

Woensdag 29 januari, 11.00-16.00 – online

Publicatie van interviews met best practices op het gebied van e-health in GGZ en aanverwante sectoren.

PRESENTATIE WORKSHOP/E-HEALTH

Woensdag 29 januari, 14.00-16.00 uur – Bibliotheek, Hamersveldseweg 77, Leusden.

In het kader van de landelijke week van de e-health herhalen we onze presentatie/lezing over dit onderwerp. U krijgt aan de hand van video’s, websites en apps uitleg over bijv. de online-patiëntomgeving van het ziekenhuis Meander en van uw huisarts. Hierdoor kunt u uw afspraken, brieven en dossier bekijken en ook zelf al on-line een afspraak inplannen bij uw huisarts. U gaat hier ook zelf mee aan de gang, dus neem svp uw smartphone en/of tablet mee.

HELLO... FUTURE DOC

Woensdag 29 januari, 19.00-22.30 – Springweg 7, Utrecht

De wereld verandert. De wereld digitaliseert. En de ontwikkelingen gaan vaak sneller dan huisartsen erop in kunnen spelen. Terwijl mensen dat steeds meer wel verwachten. En willen. De digitale dokter is een veelbesproken en vaak beladen onderwerp. Hoe gaat dat er uit zien? Wat betekent het voor jou? Als mens? Als patiënt? Als dokter?

DONDERDAG 30 JANUARI

ONTBIJTINTERVISIE: OPLEIDEN EN AANTREKKEN E-HEALTH PERSONEEL

Donderdag 30 januari, 8.30-11.00 – Oudlaan 4, Utrecht

Voor het opschalen van e-health is bij alle zorginstellingen en –leveranciers meer kundig personeel nodig. De inzet van e-health vergt andere processen en contractering, implementatie van systemen, intensieve samenwerking en vooral nieuwe kennis en tijd om het eigen te maken. Maar, hoe moet dit georganiseerd worden? En wat betekent dit voor huidig personeel? Wij staan in de e-healthweek stil bij het personele-component bij deze ontwikkeling. Hoe kan huidig personeel worden bijgeschoold, nieuw talent worden aangetrokken en wat houden de nieuwe competenties en beroepen in?

NETWERK PATIENTENINFORMATIE

Donderdag 30 januari, 13.00-16.30 – Graadt van Roggenweg 500, Utrecht

Ga in gesprek met het Netwerk Patiënteninformatie in de e-healthweek 2020

Tijdens de e-healthweek 2020 nodigt het Netwerk Patiënteninformatie ontwikkelaars van e-health initiatieven uit om in gesprek te gaan. Heeft u een e-health initiatief ter stimulering van juist medicijngebruik? Bouwt u aan een applicatie om goede medicijninformatie te verstrekken? Of koppelt u op een andere wijze ‘digitaal’ aan ‘medicijngebruik’? Meldt u zich dan nu aan en pitch uw idee op donderdag 30 januari 2020! De leden van het Netwerk ontdekken graag waar uw informatiebehoefte ligt en hoe hier mogelijk op in gespeeld kan worden.

FAIRstival

Donderdag 30 januari, 9.30-18.00, Jaarbeursplein 6, Utrecht

Het FAIRstival is er om ervaring over implementatie van FAIR data principes en de personal health train te delen. Ontmoet de experts en kom de laatste ontwikkelingen te weten

DIGICONTACT. ANDERS WERKEN, MAAR HOE DAN?

Donderdag 30 januari, 14.00 – Wijersstraat 1, Amersfoort

Tips & Tricks over werkdruk verlaging, slimmer werken, en met minder mensen meer zorg leveren. We delen onze ervaringen en geleerde lessen met de implementatie van 24*7 beeldzorg bij organisaties als Amarant, Cordaan en Lentis

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST STIMULERINGSREGELING E-HEALTH THUIS

Donderdag 30 januari, 11.00-16.00 – Beatrixgebouw Jaarbeurs – Jaarbeursplein 6, Utrecht

Bent u een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis)) en wilt u samenwerken met tenminste één zorginkoper (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) en andere partijen zoals eindgebruikers (cliënten, mantelzorgers, professionals) of leveranciers van e-health toepassingen? Dan kunt u namens het samenwerkingsverband – het zogenaamde innovatiecluster e-health – een aanvraag voor subsidie indienen.

VRIJDAG 31 JANUARI

WEBINAR: IMPLEMENTEREN EEN KWESTIE VAN DOEN?

Vrijdag 31 januari, 10.00-11.00 – webinar

Janneke de Groot, zorgvernieuwer en oprichter Amplitudo, gaat in dit webinar in op het implementeren van eHealth. Zij gaat in op vragen zoals: Welke stappen zijn nodig?, Hoe krijg ik andere partijen mee? en Hoe stuur ik op het resultaat? Daarnaast is gelegenheid om eigen vragen in te brengen.

WORKSHOP OVER GEGEVENS UITWISSELING

Vrijdag 31 januari, 10.00-12.00 –  Mercatorlaan 1200, Utrecht

Interactieve workshop waarbij we met de deelnemers dmv het InteropLAB een aantal gegevensuitwisselingsvraagstukken gaan uitpluizen en oplossen.

ONLINE ACTIVITEIT: PUBLICEREN INTERVIEWS

Vrijdag 31 januari, 14.00-16.00 – online

Publicatie van interviews met best practices op het gebied van e-health in GGZ en aanverwante sectoren.

BABYCONNECT - BIJEENKOMST GEBRUIKERSGROEP CLIENTEN

Vrijdag 31 januari, 17.00-19.00 uur – Kanaalweg 15, 3526 KL, Utrecht

Babyconnect is een landelijk actieprogramma voor gebruiksvriendelijk informatie uitwisselen tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Gebruikers spelen een onmisbare rol in het hele zorgproces of in het verbeteren of ondersteunen daarvan.

Log in with your credentials

Forgot your details?