REGIONALISERING

C*RE THE SYSTEM

LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH REGION

Wat hebben Wenen, Modena, Lubljana, Utrecht en Barcelona met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal ‘flagship cities’ van het Healthy City Network van de wereld gezondheidsorganisatie WHO. En hebben dus een commitment afgegeven om gezond stedelijk leven een prioriteit te maken en gezondheid en welzijn van hun burgers centraal te stellen.

Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe verhoudt zich dat tot ruimtelijke ordening of economische groei? In hoeverre kan je als stad zelf je beleid bepalen en gaat het eigenlijk niet veel meer om de regio als geheel? Hoe krijg je alle wijken mee in je ambitie? Want van die verschillen moeten we nu echt wel af.

KEYNOTE

Miriam Weber –senior beleidsadviseur ‘gezond stedelijk leven’ van de gemeente Utrecht en voor deze stad lid van WHO European Healthy Cities Network.

'RANKING THE PRINCIPLES'

Aan de hand van perspectieven/uitgangspunten, ingebracht door een panel van experts uit de zorg- en designwereld, ging C*RE THE SYSTEM, mede via een debat met het publiek, tijdensde Dutch Design Week 2019 op zoek naar wat het zwaarst moet wegen als we het gezondheidssysteem écht willen verbeteren. Want dat niet alles tegelijkertijd, met dezelfde energie en dezelfde middelen kan, weet iedere professionele vormgever. Dus moeten we prioriteren. Waar ontkomen we echt niet aan, wat is cruciaal in de transitie en waaraan moet het ontwerp in iedere geval voldoen? Hieronder de top tien, zoals samengesteld door panel en publiek.

DE 'RANKING THE PRINCIPLES' UITSLAGEN

Uitslag Future Health Region
logo ucreate
HHU-logo-stapel-S

Log in with your credentials

Forgot your details?