C*RE THE SYSTEM

Samen structureel vormgeven aan gezondheid en geluk

Schermafbeelding 2019-09-16 om 21.14.24
Schermafbeelding 2019-09-16 om 20.42.05
Schermafbeelding 2019-09-16 om 21.05.13
Abstract cells in division phase

Nederland heeft in de vorige eeuw een paar fantastische voorbeelden van systeeminnovatie ontwikkeld: denk bijvoorbeeld maar eens aan ons polderoverleg, ons watermanagement en ons totaalvoetbal.

Stuk voor stuk manieren van denken en doen die ons politiek, economisch, maatschappelijk en cultureel nationaal verder hielpen en ons internationaal hebben geprofileerd. Als een land waar solidariteit, handelsgeest en creativiteit samenkomen. Een positie om te koesteren, maar ook om continu te blijven waarmaken. Want de wereld om ons heen staat niet stil en Nederland is nooit af.

Zo dient zich bijvoorbeeld nu, inmiddels ruim in 21ste eeuw, een grote transitie aan in de wereld van zorg en welzijn. Steeds verder oplopende kosten en groeiende personeelstekorten dwingen ons fundamenteel anders te kijken naar ons zorgstelsel; hoe kunnen we ook in de toekomst gezondheid en geluk bereikbaar maken en houden voor iedereen in ons land.

Ongeacht achtergrond of postcode. Waarin gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven de uitganspunten zijn. En waarin we ook zelf dagelijks bijdragen door ons kennisniveau en onze levensstijl.

U CREATE, Alles is Gezondheid, Health Hub Utrecht, de Creatieve Coalitie voor Gezondheid en Dutch Design Foundation zijn in C*RE THE SYSTEM op zoek gegaan hoe we een systeem kunnen ontwerpen waarin ‘chronisch gezond en gelukkig zijn’ de norm is. Welk fundament moet er onder ons gezondheidsstelsel, welke ‘instituties’ vormen samen het toekomstige systeem en hoe krijgen we het huidige in beweging?

GEZONDHEIDSINNOVATIE KAN NIET ZONDER DESIGN INDUSTRIE

EDUCATIE | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH SCHOOL

De vraag hoe en waartoe je zorg- en welzijnsprofessionals van de toekomst opleidt wordt steeds urgenter. Curricula dienen aangepast te worden om een evenwicht te vinden tussen vakinhoudelijke kennis en praktische vaardigheden. Wat hebben studenten nodig aan data kennis en digitale vaardigheden? Hoe geef je vorm aan ‘een leven lang leren’ binnen het zorgdomein?  Zit er voldoende ruimte in opleidingen om ‘holistisch’ en multidisciplinair samen te werken. Hoe is de afstemming tussen MBO, HBO en WO. Onderwijs vormt het fundament onder elk systeem, dus hoe ziet die nieuwe school voor gezondheid en geluk eruit?

FINANCIERING | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH BANK

‘Als één ding innovatie in de weg zit, dan is het wel de ‘financiering van ons stelsel’ is een veelgehoorde stelling. Als dat zo is, hoe komt dat dan? Welke verkeerde prikkels moeten verdwijnen en welke goede moeten we toevoegen? Moeten we niet van een concurrentie- naar samenwerkingsmarkt? Als de uitspraak ‘health is wealth’ klopt, waarom is dat ongrijpbare fenomeen ‘zorgwinst’ zo moeilijk door te rekenen? Hoe kan het dat zorgverzekeraars geen innovatie financieringspartner zijn? ‘Health Impact Bonds’ komen niet echt van de grond, waarom niet? En zou een specifieke bank die zorginnovatie financiert eigenlijk geen goed idee zijn?

REGIONALISERING | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH REGION

Wat hebben Wenen, Modena, Lubljana, Utrecht en Barcelona met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal ‘flagship cities’ van het Healthy City Network van de wereld gezondheidsorganisatie WHO. En hebben dus een commitment afgegeven om gezond stedelijk leven een prioriteit te maken en gezondheid en welzijn van hun burgers centraal te stellen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe verhoudt zich dat tot ruimtelijke ordening of economische groei? In hoeverre kan je als stad zelf je beleid bepalen en gaat het eigenlijk niet veel meer om de regio als geheel? Hoe krijg je alle wijken mee in je ambitie? Want van die verschillen moeten we nu echt af.

PARTICIPATIE | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH ME

Een beter functionerend zorgsysteem is één ding, maar wat doen we eigenlijk zelf? Kunnen we ons leven zo ontwerpen dat we ieder voor zich ook bijdragen aan een gezond en gelukkig Nederland? Ben je in staat om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in je leven om te gaan? Hoe zit het met je veerkracht en weerbaarheid? Als voorkomen begint bij kennis, wat weet je dan eigenlijk van je lijf en je brein. Beter slapen, gezonder eten, zinvoller werken, actiever bewegen, veiliger vrijen, groener spelen…hoe krijg je het voor elkaar? Best een opgave in het leven van alledag, maar een noodzakelijke. Het systeem zijn wij toch ook zelf?

INNOVATIE | LET'S DESIGN A FUTURE HEALTH SPACE

Hoe zorgen we voor beweging en activiteiten die inzetten op de kanteling van ziektes zorg naar gezondheid en gedrag? Hoe zorgen we ervoor dat we ‘grozzerdammen, proeftuinen, gezondheidskavels, living labs’  tot iets eenduidigs, herkenbaars en praktisch werkbaar maken? Hoe geven we vorm aan een omgeving waar samenwerken aan gezondheid begrijpelijk, leuk en makkelijk is? Welke lessen uit design kunnen we meenemen bij onze future health space? In wijken en bij mensen komt namelijk de werking vanuit verschillende organisaties en maatschappelijke domeinen samen. 

INNOVATIE | LET'S DESIGN A CHRONIC HEALTH FUTURE

Het voorgenomen missiegedreven innovatiebeleid vraagt om een nieuwe manier van kijken naar maatschappelijke uitdagingen. Inbedding in de samenleving staat voorop en het vergt een brede scope van betrokken partijen met (soms tegengestelde) belangen. Hoe dragen regelingen en beleid eraan bij dat er cross-sectoraal wordt samengewerkt? Hoe verhoudt zich dat tot het huidige politieke landschap en de standpunten over het zorgstelsel? Wat voor leiderschap verwachten we? En hoe kan design bijdragen in het vormgeven van samenwerking en het verbeelden van gezamenlijke doelen?

ONTWERP MEE | DESIGN SESSIES

Naast het denken over hoe we het gezondheidssysteem beter met elkaar kunnen vormgeven, organiseren we hele week praktische ontwerp sessies. Samen met professionele vormgevers ga je aan de slag met concrete vraagstukken en krijg je al doende inzicht in design methodes, die je later ook in de eigen dagelijkse praktijk kunt toepassen. 

RANKING THE PRINCIPLES

Aan de hand van perspectieven/uitgangspunten, ingebracht door experts uit de zorg- en designwereld, gaat C*RE THE SYSTEM op zoek naar wat het zwaarst moet wegen als we het gezondheidssysteem écht willen verbeteren. Want dat niet alles tegelijkertijd, met dezelfde energie en dezelfde middelen kan, weet iedere professionele vormgever. Dus moeten we prioriteren. Waar ontkomen we echt niet aan, wat is cruciaal in de transitie en waaraan moet het ontwerp in iedere geval voldoen?
logo ucreate
HHU-logo-stapel-S

Log in with your credentials

Forgot your details?