VOORSTEL VERSTERKING EU BELEID CREATIEVE INDUSTRIE: CO-CREATING EUROPES HEALTHIEST GENERATION EVER

U CREATE werkt met andere Europese experts aan een voorstel voor versterking van het EU-beleid voor de Creatieve Industrie. Op 4 oktober organiseerde het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie een conferentie over dit thema, met de EU-Commissaris voor Cultuur en de Oostenrijkse minister voor digitale en economische zaken als sprekers. IJsfontein, HKU, Erasmusplus en de Maag-Lever-Darmstichting leverden op verzoek van U CREATE input voor expertsessies. U CREATE presenteerde in het plenaire programma over Future Health Design en geeft leiding aan de expertsessies over gezondheid en welzijn.

Het thema van de European Creative Industries Summit, ECIS, 2018 was “Cross-innovation as a driver for growth in the European digital single market.” Voor de komende beleidsperiode, die start in 2021, geldt dat innovatie de strategie is voor groei en werkgelegenheid. De lidstaten van de Europese Unie erkennen dat de creatieve industrie veel kan bijdragen aan innovatie voor het verbeteren van mobiliteit, gezondheid en welzijn, groene energie en klimaatverandering.

U CREATE directeur Walter Amerika presenteerde daarom in het plenaire programma over Future Health Design en de bijdrage van creativiteit aan een betere gezondheid en welzijn van mensen en met name jongeren in de eerste duizend dagen van hun leven. Het voorstel waaraan U CREATE met experts aan werkt in Wenen heet dan ook ‘Co-creating Europes Healthies Generation Ever.’ In twee expertmeetings rond het thema, werkten Jan Willem Huisman, directeur en oprichter van IJsfontein, Elisabetta Lazzaro, lector Creative Economy aan de HKU,  Lem van Eupen, directeur Erasmusplus Nederland en Bernique Tool, directeur Maag-Lever- Darmstichting samen aan een advies.

Bekijk het volledige programma van de dag op de conferentiewebsite.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?