VISIE

VISIE U CREATE

De Nederlandse gezondheidszorg staat op een hoog niveau. Of het nu gaat om genezen, verzorgen of voorkomen. Toch kan en moet het morgen beter. En slimmer, eerlijker, mooier, handiger. En dat kan ook. Door ontwerpdenken en verbeeldingskracht toe te voegen aan nieuwe technologieën en systemen. Daarvoor moeten we wel nieuwe samenwerkingen durven aangaan. Tussen dokter en designer, tussen onderzoeker en patient, tussen bestuurders en ondernemers.

De patiënt, burger en consument altijd centraal

U CREATE droeg bij aan het ondersteunen van zorg- en creatieve professionals om te werken aan nieuwe of verbeterde producten, diensten en ervaringen: van cure tot care tot preventie. Altijd ontwikkeld vanuit het perspectief en het belang van de patient, de burger of de zorgconsument.

U CREATE werd daarbij geïnspireerd door het holistische gedachtegoed van zowel het Institute for Positive Health in Amersfoort als het Institute for Positive Design in Delft.

schermafbeelding-2016-09-30-om-21-29-23

Empathie toevoegen aan Efficiëntie en Effectiviteit

Vergrijzing zet ons zorgstelsel onder druk. Dit betekent dat we op alle mogelijke niveaus moeten innoveren; lokaal, regionaal en nationaal en waar mogelijk internationaal. Het toevoegen van empathie als ontwerpcriterium naast efficiëntie en effectiviteit is daarbij een vereiste. Simpelweg, omdat de rol van de eindgebruiker van de zorg steeds groter wordt.

Dokter + Designer vormen het team van de toekomst

U CREATE kende als geen ander de rijkheid aan kennis, ervaring en talent van de creatieve industrie, één van de snelst groeiende topsectoren in Nederland. Met creatieve disciplines als design, gaming, architectuur en interactieve media was zij steeds vaker de aanjager van toegepaste innovatie en het gebruik van creatieve methoden en technologieën voor andere sectoren. Daarom was het in een vroeg stadium samenbrengen van dokters en designers volgens ons cruciaal voor het succes van innovatie.

COMMITED CONNECTOR

U CREATE was om twee redenen een ‘betrokken verbinder’: in de eerste plaats omdat we altijd actief meedachten met innovatieve professionals of consortia die de zorg willen verbeteren. Maar ook omdat we projecten op de rails konden zetten door op onderdelen financieel bij te dragen. Meer weten? Contact info@ucreate.nl

POSITIVE HEALTH

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagen in het leven’. Dat was het nieuwe concept van ‘positieve gezondheid’ dat Machteld Huber en anderen publiceerden in 2011 in het tijdschrift British Medical Journal en zelfs de omslag haalde. Het INSTITUTE FOR POSITIVE HEALTH is opgericht om de uitwerking van Positieve gezondheid naar de praktijk en het dagelijks leven te bevorderen en ondersteunen.

POSITIVE DESIGN

Het DELFT INSTITUTE FOR POSITIVE DESIGN initieert en stimuleert de ontwikkeling van kennis, die ontwerpers ondersteunt in hun pogingen om vorm te geven aan welzijn van mensen. In de overtuiging dat het de verantwoordelijkheid van onderzoekende ontwerpers is om effectieve strategieën te formuleren die bijdragen aan menselijk geluk.

VISIE HOGESCHOOL UTRECHT

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

VISIE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

HKU | De kunst van een gezonde, inclusieve en duurzame wereld

HKU stimuleert een beroepspraktijk voor creatieve, artistieke en geëngageerde professionals waarmee nu en in de toekomst een unieke bijdrage geleverd wordt aan een gezonde, verbindende en duurzame wereld. Het maken van kunst biedt nieuwe perspectieven, inspireert tot prikkelende interacties, en geeft daarmee vorm en betekenis geeft aan de samenleving en de uitdagingen waar zij voor staat: ook in de context van het zorg- en welzijnsdomein.

Ook nu U CREATE is opgehouden te bestaan, blijven we visies, scenario’s en oplossingen onderzoeken en ontwikkelen vanuit de gedachte van Future Health Design. Met een toekomstgerichte, holistische benadering werken we met vanuit de verschillende kunst-, ontwerp- en creatieve disciplines aan een duurzaam en inclusief welzijn.

In het onderzoek richt HKU als kunsthogeschool zich op creatieve maakprocessen. Hiermee willen we nieuwe inzichten opdoen en delen op het gebied van onder andere transdisciplinaire samenwerking, co-creatie, ontwerp van gedragsverandering en interactie; we ontwikkelen hiervoor onze eigen methoden, strategieën, processen en tools waarmee we impact kunnen realiseren in verschillende contexten. In het Missiegedreven Innovatiebeleid worden dit ‘key enabling methdologies’ genoemd. In de landelijke beleidsagenda’s wordt steeds vaker en beter de kracht en eigenheid vanuit de kunsten en creatieve industrie erkend in de toepassing hiervan in verschillende contexten.
Vanuit de bijbehorende Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen dragen we bij aan de andere thematische agenda’s, waaronder de missie Gezondheid en Zorg. Dit doen we in samenwerking met kennis- en praktijkpartners in de regio: UMCU, WKZ, Health Hub Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht en zorginstellingen, en in verbinding met partners uit de culturele en creatieve industrie.

Zorgprofessionals die met een vraag bij kunstenaars of ontwerpers komen, hebben vaak al een bepaalde oplossing in gedachten, terwijl hun vraagstuk misschien een geheel andere aanpak behoeft. Een gedegen methode om de vraag achter de vraag te achterhalen, en de zorgprofessional te helpen begrijpen waar hun rol eindigt en die van de kunstenaar begint, is hierin essentieel.
Daarbij stellen ons ten doel dat de projecten nooit alleen op medisch vlak doorwerking hebben, maar ook bijdragen aan inzichten over het makerschap, artistieke kennis, etc.

Door heel HKU heen, in de verschillende opleidingen aan onze negen schools, zien we studenten met een sterke persoonlijke motivatie om bij te dragen aan vraagstukken vanuit de gezondheid of welzijn. Zij kiezen er al tijdens hun studie voor om hun makerschap te ontwikkelen in deze toepassingscontext. We bieden studenten ruimte in de curricula en onderzoeksmatige begeleiding en ondersteuning in manieren om hun makerschap en ondernemerschap binnen dit niet-artistieke domein te ontwikkelen.

HKU kent dan ook een lange traditie van onderwijs- en onderzoeksprojecten in relatie tot gezondheid en welzijn. Van technologische ontwerpen voor hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking en prototypes voor applicaties in de GGZ, tot het ‘in kaart brengen’ van ervaringen van kinderen met absence epilepsie; van een uitschuifbare rolstoelbak tot innovatie in teamsamenwerking in de zorg door muzische interventies. Wat al deze projecten gemeen hebben is dat ze naast de toegepaste meerwaarde ook een op zichzelf staande artistieke en esthetische meerwaarde hebben voor de makers, het creatieve werkveld én voor de toeschouwer, deelnemer of gebruiker.

Kunstenaars en ontwerpers zijn gewend te werken vanuit zintuiglijkheid. Zij zijn als geen ander in staat de ervaring van de patiënt, cliënt of burger serieus te nemen. Er ontstaat ook steeds meer aandacht voor andere perspectieven in de zorg; die van de behandelaars en specialisten, verzorgers, en van mantelzorgers. Vanuit kennis en methodes uit de kunsten en creatieve disciplines leveren we op een eigenzinnige wijze een bijdrage aan innovaties in zorg en gezondheid, en het persoonlijk en gezamenlijk welbevinden van mensen: aan hoe we zorg kunnen dragen voor onszelf, voor elkaar, en voor de wereld om ons heen. Kortom: de kunst van een gezonde, inclusieve en duurzame samenleving.

Contactpersoon: Marjanne Paardekooper – HKU Directeur Expertisecentrum Onderzoek, Innovatie en Internationalisering / marjanne.paardekooper@hku.nl

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?