VISIE

De Nederlandse gezondheidszorg staat op een hoog niveau. Of het nu gaat om genezen, verzorgen of voorkomen. Toch kan en moet het morgen beter. En slimmer, eerlijker, mooier, handiger. En dat kan ook. Door ontwerpdenken en verbeeldingskracht toe te voegen aan nieuwe technologieën en systemen. Daarvoor moeten we wel nieuwe samenwerkingen durven aangaan. Tussen dokter en designer, tussen onderzoeker en patient, tussen bestuurders en ondernemers.

De patiënt, burger en consument altijd centraal

Wij ondersteunen zorg- en creatieve professionals om te werken aan nieuwe of verbeterde producten, diensten en ervaringen: van cure tot care tot preventie. Altijd ontwikkeld vanuit het perspectief en het belang van de patient, de burger of de zorgconsument.

U CREATE wordt daarbij geïnspireerd door het holistische gedachtegoed van zowel het Institute for Positive Health in Amersfoort als het Institute for Positive Design in Delft.

schermafbeelding-2016-09-30-om-21-29-23

Empathie toevoegen aan Efficiëntie en Effectiviteit

Vergrijzing zet ons zorgstelsel onder druk. Dit betekent dat we op alle mogelijke niveaus moeten innoveren; lokaal, regionaal en nationaal en waar mogelijk internationaal. Het toevoegen van empathie als ontwerpcriterium naast efficiëntie en effectiviteit is daarbij een vereiste. Simpelweg, omdat de rol van de eindgebruiker van de zorg steeds groter wordt.
schermafbeelding-2016-09-30-om-17-57-47

 

Dokter + Designer vormen het team van de toekomst

U CREATE kent als geen ander de rijkheid aan kennis, ervaring en talent van de creatieve industrie, één van de snelst groeiende topsectoren in Nederland. Met creatieve disciplines als design, gaming, architectuur en interactieve media is zij steeds vaker de aanjager van toegepaste innovatie en het gebruik van creatieve methoden en technologieën voor andere sectoren. Daarom is het in een vroeg stadium samenbrengen van dokters en designers volgens ons cruciaal voor het succes van innovatie.

Wij verbinden vraag en aanbod in innovatie, kennis en talent

Wil je kennismaken met ons of ons altijd groeiende netwerk? Laat het ons horen via info@ucreate.nl

Wil je meer weten over de verschillende Centres of Expertise in Nederland? Kijk dan eens hier.

COMMITED CONNECTOR

U CREATE is om twee redenen een ‘betrokken verbinder’: in de eerste plaats omdat we altijd actief meedenken met innovatieve professionals of consortia die de zorg willen verbeteren. Maar ook omdat we projecten op de rails kunnen zetten door op onderdelen financieel bij te dragen. Meer weten , neem contact op met één van onze ‘innovation connectors’.

POSITIVE HEALTH

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagen in het leven’. Dat is het nieuwe concept van ‘positieve gezondheid’ dat Machteld Huber en anderen publiceerden in 2011 in het tijdschrift British Medical Journal. en dat zelfs de omslag haalde. Het INSTITUTE FOR POSITIVE HEALTH is opgericht om de uitwerking van Positieve gezondheid naar de praktijk en het dagelijks leven te bevorderen en ondersteunen.

POSITIVE DESIGN

Het DELFT INSTITUTE FOR POSITIVE DESIGN initieert en stimuleert de ontwikkeling van kennis, die ontwerpers ondersteunt in hun pogingen om vorm te geven aan welzijn van mensen. In de overtuiging dat het de verantwoordelijkheid van onderzoekende ontwerpers is om effectieve strategieën te formuleren die bijdragen aan menselijk geluk.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?