VALIDATIE VAN EHEALTH-APPLICATIES MOET SNELLER EN BETER

Growing Games bood Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) maandag een Position Paper over validatie van eHealth aan.

Volgens het consortium is het voor eindgebruikers nu niet duidelijk wat de status en effectiviteit van eHealth-applicaties is. Growing Games is de titel van het stimuleringsprogramma voor de applied game industrie. Het bestaat uit een een aantal partners uit de zorg, het hoger-onderwijsveld en de creatieve industrie.

Volgens Growing Games gaat het met name over applicaties die bedoeld zijn voor Preventie en Care. Zij pleiten dan ook voor een verbeterd systeem waarmee de risicoanalyse en validatie van eHealth-applicaties plaatsvindt, voor betere afspraken over de wijze van toezicht – en welke instanties dit doen. Growing Games vindt dit van belang voor de verbetering van zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg.

Druk op systemen
Door de snelle opkomst van onder meer serious games, apps en online platforms voor patiëntcommunicatie en –ondersteuning is er veel druk ontstaan op de systemen die bedoeld zijn om deze producten en diensten op waarde te schatten. Veel van de validatie-instrumenten die nu worden gebruikt – ook bij technologische en digitale oplossingen – zijn primair geijkt op de beoordeling van medicatie of medisch interventie-onderzoek. Het gaat hier om langdurig onderzoek met verschillende controlegroepen en daar wringt volgens Growing Games de schoen.

Maatwerk nodig
Door de toepassing van die zware medische standaard op applicaties die voor interventies met een laag risico bedoeld zijn, wordt de invoering van innovaties in de domeinen care en preventie onnodig vertraagd. Growing Games pleit in haar position paper dan ook voor een gedifferentieerd validatieprotocol, waarmee eHealth-applicaties voor interventies met een laag risico sneller toepasbaar worden.

Startups
Het gebrek aan transparantie en passende validatie-eisen vormt tevens een belemmering voor kleine, innovatieve startups die in de zorg opereren. De drempel voor toetreding in het werkveld wordt voor deze ondernemingen vaak onaanvaardbaar hoog, wat tot effect heeft dat veel innovaties de weg naar de zorgprofessional en zorgconsument niet vinden.

Aanbevelingen
Growing Games deed met haar position paper een aantal concrete aanbevelingen aan D66 kamerlid Pia Dijkstra en de Tweede Kamer. De kern van deze aanbeveling is het onderkennen van het belang van gedifferentieerde validatiemethoden. Zo kunnen de gezondheidszorg als systeem en de burger zelf optimaal gebruik kan maken van nieuwe digitale betrouwbare hulpmiddelen. De ministeries van VWS en EZ zouden hier een sturende rol in kunnen spelen.

Over Growing Games
Het initiatief van Growing Games heeft zich ten doel gesteld om het gebrek aan passende validatieprocessen in care en preventie te agenderen bij Nederlandse beleidsmakers en om daarnaast bij te dragen aan de oplossing. Door te starten met vervolgonderzoek wil het consortium zowel nationaal als internationaal met stakeholders in beleid, industrie en zorg gaan samenwerken om tot een goed resultaat te komen.

De consortiumpartijen van Growing Games en de Position Paper zijn onder meer Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, iZovator, CLICKNLgames, Games for Health Europe, U CREATE – Centre of Expertise Creatieve Industrie, TNO, Gainplay, Technische Universiteit Delft, Economic Board Utrecht, Universitair Medisch Centrum Groningen en Ranj+.

Lees hier de volledige Postion Paper.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?