UMCU MOBILITY CLINIC VERBETERT BEHANDELTRAJECT

Mobility Clinic is een innovatief patiënt-vriendelijk multidisciplinair zorgconcept binnen het UMCU. Het UMCU biedt patiënten met knieklachten een geïntegreerd zorgpad waarbij ze – zo veel mogelijk op één dag – met meerdere behandelaren (orthopeed, fysiotherapeut, revalidatie-arts) na elkaar een afspraak hebben.
Met ondersteuning van UCreate en HKU Innovatie Studio is er samen met Mobility Clinic gekeken hoe dit concept verder verbeterd kan worden.
Op basis van een ‘customer journey’ waarbij met patiënten is meegelopen om de patiënt-beleving vanuit hun ogen te ervaren en af te vangen zijn er drie doelstellingen geformuleerd. Het terugdringen van ‘herhaalvragen’ bij ieder individueel consult. Het beter toelichten van de ‘achterkant’ van mobility clinic om de ‘verborgen’ zorgkwaliteit beter zichtbaar te maken. En tot slot het verbeteren van gepersonaliseerde ‘meeneem-informatie’ bij vertrek uit de kliniek. 
 
Voor Mobility Clinic introduceren we nu een volgende stap in de zorg: InTouch. InTouch is een nieuwe manier om patiënten persoonlijk welkom te heten en hen zelf actuele informatie over hun situatie door te laten geven aan de behandelaars. Via een interactieve wand interacteren de patient/bezoekers met InTouch. Via tablets wordt de informatie real-time gepresenteerd aan de behandelaars in elke behandelkamer. Bij vertrek krijgt de patient persoonlijk advies en vervolginformatie mee. 
Op deze manier willen we het zorgpad persoonlijker en nog beter maken, meer behandeltijd vrijmaken, en de patient en behandelaar nog beter ondersteunen.  

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?