U CREATE PRESENTEERT GEDRAGSONTWERP OP MEDICA BEURS

Düsseldorf – MEDICA 2015 – Niet alleen zorgconsumenten hebben tijd nodig om te wennen aan de enorme digitalisatie die plaatsvindt binnen het zorg- en welzijnsdomein. Ook zorgprofessionals en ondersteunende diensten staan voor de uitdaging om alle mogelijkheden die eHealth bieden in hun dagelijkse werk op te nemen.

Gedrag- en gedragsverandering zijn in dit proces ondergeschoven kinderen, horen we vaak terug uit de praktijk. Werkdruk, protocollen en bestaande routines zijn niet eenvoudig te doorbreken, zeker wanneer nieuwe applicaties en diensten in de ontwikkelfase verkeren en wanneer de voordelen ervan nog niet voor iedereen duidelijk zijn.

Designing for Behavioural Change
Volgens Sander Hermsen, als onderzoeker design en gedragsverandering verbonden aan de Hogeschool Utrecht, moet de ontwikkeling van een nieuwe eHealth tools tot stand komen door een gedegen gebruikersgerichte aanpak die implementatie door zorgprofessionals en zorgconsumenten sneller mogelijk maakt. U CREATE stelde in samenwerking met een aantal consortiumpartners de toolkit Designing for Behavioural Change op. Sander Hermsen en lector en gedragswetenschapper Reint Jan Renes (eveneens Hogeschool Utrecht) leverden het leeuwendeel van de inhoud van deze publicatie.

Verschil overbruggen
In een bondige keynote op het Creative Holland paviljoen tijdens MEDICA 2015 – een van de grootste medisch-technische beurzen van Europa – legde Sander Hermsen uit wat het belang van een goede adaptatiestrategie bij nieuwe zorgapplicaties is – voor zowel ontwerper, zorgconsument als zorgprofessional. Daarbij stelt hij dat het in beginsel van belang is om de eindgebruiker in een zo vroeg mogelijk stadium bij het ontwerp te betrekken. Het zo snel mogelijk overbruggen van perceptieverschillen tussen de ontwerper en de gebruiker voorkomt namelijk dat een ontwerp onverhoopt aan z’n doel voorbij schiet.

Toolkit
Vervolgens zoomde Hermsen in op diverse gedragsaspecten, gewoonten en belemmeringen die mensen ervan weerhoudt om zich aan te passen, en hoe je deze aspecten met een goed veranderontwerp kunt beïnvloeden. Zorgprofessionals en designers die nader geïnteresseerd zijn in hoe je zo’n veranderontwerp tot stand brengt kunnen de toolkit Designing for Behavrioural Change bestellen via http://touchpoints-hu.nl/

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?