U CREATE ONTWIKKELT FUTURE HEALTH DESIGN STARTUP SCAN

Veel creatieve startups in de zorg stranden in of net na de conceptfase van de onderneming: met een subsidie wordt de eerste fase goed doorlopen en het idee uitgewerkt, maar wat dan? Het complexe financieringslandschap in de zorg en een slechte aansluiting op werkelijke innovatievragen maken dat veel startups met mooie ideeën het toch niet halen. Zonde, want zo gaat veel innovatiekracht verloren. Om zorgontwerpers en financiers te helpen ontwikkelt U CREATE de Future Health Design Startup Scan.

Met de scan kunnen zorginnovatie-projecten transparanter, sneller en objectiever kunnen worden beoordeeld en vergeleken op hun kans van slagen. De tool, een vragenlijst voor ondernemers, is ontwikkeld met de creatieve industrie en de financiële sector, maar biedt inmiddels alle mogelijkheden om de bedenker van een creatieve zorginnovatie te toetsen op de haalbaarheid van zijn of haar idee.

Een beter eerste gesprek tussen ondernemer en financier

De scan faciliteert uiteindelijk een gestructureerde eerste koppeling tussen ondernemer en financier op basis van de juiste informatie. Het ondernemerschap en de financierbaarheid van het idee wordt getoetst en de ondernemer voorzien van feedback. Is de score te laag, dan volgt advies: bijvoorbeeld om met andere ondernemers over het idee te gaan praten. Is de score op alle onderdelen hoog genoeg, dan komt de ondernemer in aanmerking voor een gesprek met een speciaal samengesteld investment-committee. Met voldoende inzicht in de eigen onderneming verduidelijkt het gesprek tussen ondernemer en financier en besparen beide partijen tijd en geld. Het uiteindelijke resultaat na doorlopen van elke fase van de scan is een concreet milestone plan voor een duurzame onderneming, dat is opgesteld en goedgekeurd door de eerste financiers.

In zeven stappen naar een duurzame visie

Ondernemers die willen weten of zij en hun idee het kunnen redden in de zorg kunnen de scan vrijblijvend en zo vaak afnemen als nodig is. De vragen in de scan leveren een gewogen score op, waaruit de deelnemer inzicht krijgt in de plus- en minpunten van het idee, de onderneming en de financierbaarheid van het geheel. In zeven stappen werk je toe naar een duurzame, gedragen visie:

  1. Registratie
  2. Vul de scan in
  3. Uploaden van documenten
  4. Uploaden van ambitieclip
  5. Uploaden van het businessplan
  6. Voorbereiding op de meeting met het investment committee
  7. Uitwerken van het milestone plan

De scan wordt op dit moment getest met creatieve ondernemers in de zorg en gepresenteerd in het najaar van 2017.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?