U CREATE NEEMT DEEL AAN CONGRES HEALTH IMPACT BONDS

Maandag 15 februari was het nationaal congres Health Impact Bonds (HIB) in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Het grote vraagstuk voor de Nederlanse gezondheidszorg is op welke manier onze zorg, die tot de beste van de wereld behoort, weer betaalbaar wordt? Innovatieve oplossingen zijn nodig om de kwaliteit van de zorg in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Maar vooral ook goedkoper te maken. Naast cure en care speelt preventie een grote rol. Hierbij denken we aan het langer zelfstandig thuis laten wonen van ouderen met behulp van e-health.

De Health Impact Bonds (HIB) is een nieuwe vorm van financiering met publiek/private samenwerking die kan leiden tot innovatieve en cratieve oplossingen die goedkoper en praktisch opschaalbaar zijn. An offer you can’t refuse. In Nederland zijn er al gestart initiatieven die moeten leiden tot de eerste HIB’s. In het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste ervaringen al opgedaan. Met succes, hoewel er in de praktijk nog enkele drempels zijn te slechten.

Concrete cases
Een Impact Bond is een concrete case die op basis van een creatieve en innovatieve dienst of product leidt tot significante resultaten binnen een afgebakend tijdspad. Hierbij zijn drie spelers betrokken: een opdrachtgever die een openstaat voor een creatief/innovatieve aanpak of product met meetbare impact. Een private creatieve/innovatieve ondernemer en tevens uitvoerder. En tot slot zijn er private financiers nodig die ook bereid zijn om mogelijke risico’s te willen dragen, en anderzijds natuurlijk om te delen in de positieve outcome met een deel van het gerealiseerde financiële rendement. Wanneer het samenwerkingsverband compleet is, sluiten zij een overeenkomst waarin heldere en meetbare afspraken zijn opgenomen, waaronder ook de eventuele onafhankelijke toetsing.

Drie voorbeelden van drempels die in Nederland nog te slechten zijn:

  1. Wrong pocket/shared savings (in relatie tot schotten tussen en aparte wetten voor cure en care)
  2. Productie/uitkomst (volumestijging van behandelingen bij ontbreken prikkels voor preventie)
  3. Afhankelijkheidsrelatie/nieuwe investeerders (in relatie tot het financieringsmodel van de interventie)

De deelnemers van het congres bestond met name uit gezondheids- en zorginstellingen, gezondheidsfondsen, overheden, zorgverzekeraars en potentiële investeerders. Onderdeel van het congres waren twee soorten workshops: ‘systeem’ workshops (in relatie tot impactmeting van gezondheid, impactfinanciering in de zorg en financiering van preventie) en workshops over de ‘leefwereld’ van mensen (in relatie tot eetstoornissen, valpreventie bij ouderen en preventie van overgewicht).

Creatieve Industrie
De creatieve industrie kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van oplossingen in cure, care en preventie. U CREATE bouwt als het Center of Expertise op het snijvlak van creatieve industrie, gezondheid en welzijn aan dit type oplossingen. Daarbij voert zij regie tussen spelers uit de creatieve sector, kennisinstellingen, overheden en de zorgsector. Vanuit deze rol kan U CREATE actief meewerken aan het opzetten van de Health Impact Bonds.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?