TRENDS VOOR EEN GELUKKIGE EN GEZONDE TOEKOMST

Hoe kun je kennis over trends op de korte, middellange en lange termijn gebruiken om bij te dragen aan de gelukkigste en gezondste generatie in 2040? In de Health Tuesday “Trends voor een Gelukkige en Gezonde Toekomst” gaf toekomstcoach Hilde Roothart van Trendslator inzicht in de maatschappelijke trends die er zijn, hoe ze van invloed zijn op onze gezondheid en geluk en hoe je vanuit die kennis kunt gaan sturen op het versterken van de trends die je graag wilt zien.

Er zijn trends in alle soorten en maten. Sommige trends zijn snel, andere langzaam. Trends op de korte termijn, zoals stappentellers, groentekookboeken, apps voor mediteren, zorgrobots en herbruikbare waterflesjes, verhouden zich tot lange termijn trends als ecologisering, vergrijzing, robotisering en dematerialisering. Bij Trendslator gebruiken ze om dit verschil tussen korte, middellange en lange termijn trends aan te duiden de Trendpiramide en om zicht te houden op maatschappelijke trends de Trendcirkel.

De Trendpiramide duidt het onderscheid in korte, middellange en lange termijn aan.

De deelnemers kregen de opdracht om met de De Trendcirkel, die 12 maatschappelijke trends weergeeft, aan de slag te gaan door er een trend uit te kiezen en te bekijken hoe deze van invloed is op de generatie die nu geboren wordt en de gezondste generatie ooit moet gaan worden. “De trends in de Trendcirkel kunnen zowel een negatief als een positief effect hebben op ons geluk en onze gezondheid. Door ons te richten op ontwikkelingen die we wenselijk vinden, kunnen we invloed uitoefenen op de loop der dingen,” legt Hilde uit.

In de opdracht brachten deelnemers korte, middellange en lange termijntrends met elkaar in verband om inzicht te krijgen in hoe trends zich in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen. Zo verhouden voedselbossen, veganfood en plogging op de korte termijn zich tot ecologisering op de lange termijn. Ze leerden keuzes te maken voor wenselijke trends en maakten een tijdlijn en een stappenplan voor een toekomstige gelukkige en gezonde generatie.

Bekijk de slides van deze Health Tuesday. Het programma van deze Health Tuesday bekijk je hier. Wil je meer weten over Trendslator? Ga dan naar de website van Trendslator.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?