Teun Aalbers

Commercial director & business manager, GainPlay Studio

Teun Aalbers heeft na een studie Bewegingswetenschappen in Groningen, in 2016 zijn doctorstitel behaald aan het Radboudumc te Nijmegen. In het kader van zijn proefschrift met de titel “eHealth in the primary prevention of cognitive decline; the Brain Aging Monitor Study” deed hij onderzoek naar gezondheidsbevordering op middelbare leeftijd. Voor dit onderzoek heeft Aalbers games laten ontwikkelen. Na zijn PhD en een tweejarige PostDoc is Aalbers in de serious gaming industrie terecht gekomen bij GainPlay Studio. Sinds 2014 is hij daar verantwoordelijk voor de business development. Vanuit GainPlay Studio is een eerste spin-off opgericht, gericht op de behandeling van overgewicht en obesitas door diëtisten; Digest Inn. Aalbers ziet het als een grote uitdaging om de eindgebruikers van hun games weer spelenderwijs de controle terug te geven over gezondheidsproblematiek. De mens als spelend wezen centraal stellen en de intrinsieke nieuwsgierigheid van mensen aanboren en benutten is waar het wat hem betreft om draait.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?