SHARED INSIGHTS ON CO-CREATION

In de vier expertisecentra in Nederland die zijn gericht op zorg en welzijn is veel kennis aanwezig over samenwerken met burgers en patiënten voor het ontwikkelen van passende nieuwe oplossingen voor de toekomst. Die kennis is samengebracht in de publicatie Shared Insights on Co-Creation in Healthcare.

  • € 12,00 (inclusief 21% BTW en verzendkosten)

Over de expertisecentra

Van de ruim twintig expertisecentra die het ministerie van OCW sinds 2011 financiert, zijn er vier die zich richten op gezondheid. Eizt in Limburg is het centrum voor Innovatieve Zorg en Technologie, Centre of Expertise Healthy Ageing in Groningen werkt aan kennis en oplossingen voor gezond oud worden en kwetsbare ouderen, Generade in Leiden richt zich op Genomics en U CREATE, Centre of Expertise Future Health Design zet kennis, methoden en technologieën uit de creatieve industrie in voor het vernieuwen van zorg en welzijn.

Bestellen

Om Shared Insights on Co-Creation in Healthcare te bestellen vragen wij je om dit formulier te downloaden en ingevuld te mailen naar info@ucreate.nl. Je krijgt dan van ons zo snel mogelijk deze publicatie opgestuurd.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?