SCOPE

U CREATE is zowel regionaal als nationaal actie op de crossover tussen creativiteit en zorg. Daarnaast heeft U CREATE ook de ambitie op bij te dragen aan de exportwaarde van producten en diensten uit beide sectoren.

REGIONAAL

HEALTHY URBAN LIVING

Regionaal staat in Utrecht innovatie van zorg steeds centraler. Zowel de gemeente als de provincie Utrecht kiezen voor het overkoepelende thema Healhty Urban Living en geven daar programmatisch steeds meer invulling aan.

Zo hebben gemeente en provincie Utrecht samen met omliggende gemeenten en andere stakeholders, waaronder ook HU, HKU en UMCU in het kader van de ‘Resetting Cities Agenda’ met de Rijksoverheid de ‘City Deal Health Hub’ gesloten, waarin ook de potentie van de ‘creative crossover’ en U CREATE als speler daarin worden benoemd.

U CREATE participeert ook in U Zelf, een ontwikkelingsplatform voor zelfmanagement op basis van met name e-health toepassingen.

NATIONAAL

CO-CREATING HEALTH

De topsector Creatieve Industrie heeft als ambitie om in 2020 Nederland de meeste creatieve economie in Europa te maken en heeft in zowel het Innovatiecontract 2016/2017 als in een in 2016 aan de Tweede kamer aangeboden manifest ‘crossover’ programmering – onder andere met de Zorg sector – als zeer belangrijk voor haar eigen sectorontwikkeling benoemt.

Ook de topsector LSH zet verder in op de ‘crossover’ met de creatieve industrie, omdat hiermee ook de missie van de sector – vitaal functionerende burgers in een gezonde economie – verder wordt versterkt.

U CREATE vormt samen met de twee TKI’s van beide sectoren (Health Holland en CLICKNL) de stuurgroep voor het Create Health programma. Dit programma zal U CREATE in samenwerking met CLICKNL verder uitbouwen met als doel (oa via de ontwikkeling van een breed gedragen roadmap) sterke publiek-private samenwerkingen op de cross-over te realiseren.

INTERNATIONAAL

DUTCH HEALTH DESIGN

Dutch Health Design kan als toegepast Dutch Design voor Nederland een goed, waardevol export product zijn. Het maakt zichtbaar hoe de Nederlandse creatieve industrie daadwerkelijk bijdraagt aan kwalitatieve oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven.

U CREATE ontwikkelt Dutch HEALTH DESIGN als een exportlabel dat kan dienen als een podium om internationaal de waarde van creatie te bepleiten, als een internationale etalage voor reeds ontwikkelde producten en diensten en als een community voor ondernemers, die zich ook op buitenlandse groei richten.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?