21 MRT | ONDERWIJSINNOVATIE: VERANDERENDE ZORGBEROEPEN

Met de komst van het Zorgpact en het uitkomen van het rapport van de commissie Kervezee is het nadenken over veranderingen in zorgberoepen in een stroomversnelling gekomen. En daarbij past ook een nieuwe aanpak. Vertegenwoordigers van de zorg, het onderwijs en de creatieve industrie maken op 21 maart een start met het toepassen van ontwerpend denken en co-creatie als hulpmiddel voor de zorgprofessional.  

Ontwerp en co-creatie vanuit een mensgericht perspectief

De samenwerking tussen de creatieve industrie en de zorgsector kan een meerwaarde bieden bij zowel innovatie als bij human capital ontwikkeling. De veranderende kijk op gezondheid en zorg, zoals het centraal stellen van het functioneren -in plaats van de ziekte, de veerkracht -het psycho-sociale, de eigen regie van burgers en de invloed van technologie vragen om nieuwe vaardigheden die ook van belang  zijn in de opleiding van zorgprofessionals*.

Zij kunnen beter grip krijgen op het uitvoeren van hun taak als zij zelf ontwerpend leren denken en kunnen co-creëren vanuit het mensgerichte perspectief waarbij wordt uitgegaan van individuele behoeften, wensen en leefomstandigheden.

*Zie onder andere het advies Zorginstituut: “Anders kijken, anders leren, anders doen. Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk”, ook wel bekend als het advies Commissie Kervezee.

Programma

Deze bijeenkomst vormt de start voor het nadenken over de manier waarop U CREATE en de Topsector Life Science & Health met vertegenwoordigers uit de zorg, het onderwijs en de creatieve industrie aan de slag kunnen met het belang van ontwerpend denken en co-creëren voor zorgprofessionals en de mogelijke inpassing ervan in curricula van opleidingen.

15:00: Inloop

15.30: Start programma

 • Zorgpact & Anders kijken, Anders leren, Anders doen
  Annemiek Knotnerus (Zorgpact)
 • Visie topsectoren op een leven lang en (cross-over) ontwikkelen
  Hanneke Heeres (Topsector Life Science & Health) en Irmgard Noordhoek (Topsector Creatieve Industrie).
 • Wat betekent ontwerpen en co-creatie voor beroepsontwikkeling?
  Remko van der Lugt (Hogeschool Utrecht)
 • Case: Werkplek leren en e-learning in de zorg
  Jan Valkenborgh (Evolva)
 • Nieuwe werkwijzen in vernieuwende ontwikkelgemeenschappen
  Spreker(s) word(e)t(n) bekend gemaakt.

16:45: PAUZE

17.00: Co-creatie Sessie
Mogelijkheden van ontwerpvaardigheden en co-creatie in zorgberoepen

18.30: Wrap-up & Borrel

Meer informatie & aanmelden

Bezoek voor meer informatie & aanmelden de eventpagina op deze website.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?