SAMENWERKEN AAN ‘HET GEZONDE HART VAN NEDERLAND’

GREATER MANCHESTER ALS SPIEGEL VOOR UTRECHT REGIO

Greater Manchester

De aanpak in Manchester kenmerkt zich door het verbinden van gezondheidszorg en welzijn, zowel financieel als in beleid en uitvoering. De alsmaar stijgende zorgkosten vormden voor de regio een sterke urgentie om de zorg voor haar inwoners anders te organiseren. Het verhaal dat te horen is bij zowel de gemeente, de kennispartners op het Manchester Science Park, als ook bij de projectorganisatie van Manchester health and social care, is consistent. De cijfers liegen er niet om, het geloof in de nieuwe aanpak is sterk en men is trots: op de samenwerking én op de regio.

Leerpunt

Een belangrijk leerpunt voor de deelnemers aan de reis is dat dit consistente verhaal helder maakt waar de Manchester regio voor staat. Er is dus voor de Utrechtse regio al winst te behalen door dit verhaal ook samen scherp te vertellen. De consequentie van samen optrekken, omdat je ergens met elkaar voor staat, betekent zo nu en dan dat je over je eigen organisatiebelang heen moet kijken om het hogere doel te kunnen bereiken, zo erkennen de deelnemers.

Conclusie

Geconcludeerd werd dat deze mentaliteit tot nu toe in de regio niet zichtbaar was, ondanks het feit dat er waarschijnlijk meer gezamenlijk innovatievermogen in Utrecht is dan in Manchester . De aanwezige bestuurders erkennen dat er nu in Utrecht het momentum is én dat deze mentaliteit een noodzakelijke voorwaarde is om een volgende stap te kunnen zetten. Er is afgesproken met een coalitie van “organisaties die willen” verder te werken aan een concretisering van:

  • duurzame zorg en kwaliteitsverhoging voor de gezondheid van de mensen die wonen en werken in de regio Utrecht, nu en in de toekomst. Dit is te realiseren door dichtbij de mensen de zorg te organiseren, met inzet van nieuwe technologie en het verbinden van gezond en sociaal, waarmee het werkplezier van de zorgprofessional kan verbeteren en de zorgkosten beheersbaar kunnen blijven.
  • Blijvende aandacht voor een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving
  • verbeteringen rond data-uitwisseling
  • het schrappen van overlegtafels in de regio
  • het organiseren van een coördinatiecentrum voor acute zorgvragen.

Naast een ‘sense of urgency’, die vooral voorzien wordt in een tekort aan arbeidskrachten en alsmaar oplopende kosten, werd bij de evaluatie duidelijk dat er ook een ‘sense of opportunity’ voor de regio is om juist vanuit het belang en verwachtingspatroon van burger, patiënt en consument samen te werken aan wezenlijk nieuwe modellen en structuren.

Vervolg

In november wordt daarom door (een gedeelte van) de deelnemers aan deze reis een aanzet gegeven voor een gezamenlijke verhaallijn en bijbehorend actieplan voor de regio, die tegelijk ook breed besproken worden met relevante partijen in de Utrechtse regio. Doel is om in december aan de regiobestuurders wethouder Everhardt (delegatieleider werkbezoek Manchester) én wethouder Sander Jansen (U10) een toekomstbeeld te kunnen overhandigen dat de gezamenlijke kracht van de Health Hub Utrecht regionaal, nationaal en internationaal duidelijk maakt én de basis kan zijn voor de vervolgstappen.

Log in with your credentials

Forgot your details?