MEER GEZONDHEID EN WELZIJN DOOR SAMENWERKING MET DE CREATIEVE INDUSTRIE

Op 30 mei en 12 juni kwamen in de Jaarbeurs in Utrecht vertegenwoordigers uit de creatieve industrie en gezondheidszorg en welzijn bij elkaar om invulling te geven aan de Roadmap Co-Creating Health. De roadmap, een initiatief van de topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health in samenwerking met U CREATE Centre of Expertise Future Health Design, brengt de behoefte aan kennisontwikkeling en innovaties op het grensgebied tussen de twee sectoren in kaart.

Met een selecte groep van vertegenwoordigers uit de creatieve industrie, gezondheidszorg en welzijn en andere sectoren is in twee sessies verkend op welke thema’s zij kansen zien voor publiek-private samenwerkingsverbanden in de cross-over tussen de topsectoren. Vanuit de gedachte dat de creatieve industrie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vergroten van gezondheid en welzijn, zijn ideeën en behoeftes aan kennis en innovaties opgehaald.

Expertgroep selecteert eerste zeven thema’s 

Ter voorbereiding op de sessies selecteerde een expertgroep op 24 april 2017 de belangrijkste thema’s waarbinnen de creatieve industrie een onderscheidende bijdrage kan leveren aan het vernieuwen van de zorg. De experts zijn hierbij niet zonder leidraad vertrokken: er werd een keuze gemaakt uit de game-changers in de Nationale Wetenschapsagenda. Na het onderzoeken van mogelijke aanvulling op de thema’s uit de wetenschapsagenda zijn zeven aandachtsgebieden geselecteerd:

  • Aandacht voor preventie bij kwetsbare groepen;
  • Extramuralisatie van de zorg;
  • Functioneren en participeren met een aandoening;
  • Het bewerkstelligen van een systeeminnovatie;
  • Nieuwe businessmodellen;
  • Het creëren van amusement met een meerwaarde;
  • Inzicht vergroten in de wensen en behoeftes van de patiënt van de toekomst.

Vertegenwoordigers uit creatieve industrie en gezondheidszorg & welzijn brengen behoefte verder in kaart

In elke sessie vormden drie praktijkcases, aansluitend op de geselecteerde thema’s, het startpunt voor het nadenken over de behoefte aan nieuwe kennis en innovaties. In de samenstelling van vertegenwoordigers per sessie lag de focus bij de creatieve industrie op 30 mei en waren op 12 juni voornamelijk vertegenwoordigers uit de zorg- en gezondheidssector aanwezig. Om continuïteit in de discussie aan te brengen waren een aantal vertegenwoordigers aanwezig bij beide sessies.

Aanwezigen in de eerste sessie reageerden op drie cases rond extramuralisatie, aandacht voor preventie bij kwetsbare groepen en kwaliteit van leven met een chronische aandoening.

Ineke de Kam van Careyn legt in het kader van extramuralisatie uit hoe dementerende ouderen op dit moment thuis functioneren. Er zijn minder handen aan het bed beschikbaar, dus moet de productiviteit moet omhoog. De Kam houdt zich bezig met het zoeken naar oplossingen voor deze uitdaging. Over een uitdaging bij preventieve zorg vertelt Chandra Verstappen van Pharos hoe kwetsbare groepen met diabetes type twee in het huidige systeem gemakkelijk een informatieachterstand oplopen. Een huisarts die veel vaktermen gebruikt, te snel praat of onvriendelijk overkomt kan al een barrière naar informatie vormen met groot effect heeft op het verloop van de ziekte. Verstappen pleit voor meer aandacht voor laaggeletterden bij kennisontwikkeling en innovaties. Carlijn Willemstijn zet zich bij StomaJONG in voor het delen van informatie met en begeleiden van jongeren tussen de 18 en 40 jaar met een stoma. Haar presentatie, over kwaliteit van leven met een chronische aandoening, wordt in stilte gegeven. Door middel van slides laat ze het traject, compleet met medische fouten, zien vanaf het moment dat zij een stoma kreeg. Haar boodschap: het echte werk begint pas nadat de fysieke kwaal is “opgelost”. Als ervaringsdeskundige zou zij veel meer kennis en passende ondersteuning willen zien voor het leven met een chronische aandoening en in haar geval ook chronische pijn.

In de tweede sessie zijn reacties gevraagd op drie andere cases rond het bewerkstelligen van een systeeminnovatie, nieuwe businesscases en meer focus op de toekomstige behoeften van een patient.

Strategieën voor samen innoveren vond Mario de Zeeuw van ontwerpbureau Panton gaandeweg sinds het bureau werd opgericht een aantal jaar geleden met volledige focus op de zorgsector. Zij ontwikkelden onder andere een medische metrokaart die fungeert als checklist om ziekenhuizen veiliger te maken en sterfgevallen te verminderen. Bij Panton zien ze tal van mogelijkheden waarbij creatieve werkwijzen en ontwerpkennis kan bijdragen aan het verbeteren en mensgerichter maken van de zorg. Hein van Hoogduin, partner bij Plain Vanilla Investments presenteert hoe de zoektocht naar het mogelijk maken en financieren van de Daan Theeuwes Kliniek Voor Intensieve Neurorevalidatie i.o. verloopt. De kliniek is in oprichting en is in concept geïnspireerd op zorg in het buitenland waar Daan Theeuwes na ernstig traumatisch hersenletsel door langdurige intensieve revalidatie weer bijna volledig kan functioneren. Het zoeken is nu naar manieren waarop in Nederland langdurige intensieve revalidatie beschikbaar kan worden gemaakt. De laatste case komt ook in deze sessie van een ervaringsdeskundige: Hendriët Wanders vertelt over haar tijd als brandwonden-‘patiënt’, de afkeer van het patiënt-zijn en een lange periode van sociale en maatschappelijke isolatie na ontslag uit het brandwondencentrum. Haar oproep is om zowel op het gebied van financiering als professionele begeleiding met een focus op welzijn bij het reïntegreren na ernstige brandwonden.  

Nieuwe Roadmap Co-Creating Health gereed in het najaar 

Met specifieke vragen rond de cases werd bij alle aanwezigen de behoeften aan kennisontwikkeling en innovatie uitgevraagd. De input uit de sessies zal worden verwerkt in een uitgebreide rapportage die als basis zal dienen voor de Roadmap.
De Roadmap Co-Creating Health wordt gepresenteerd in in het najaar van 2017.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten rond de ontwikkeling van de Roadmap of heeft u ideeën?
Neem dan contact op met een van de kwartiermakers:

Karin Alfenaar: karin.alfenaar@ucreate.nl
Yolanda Gagliardi: ygagliardi@bosmanvos.nl

De roadmap wordt ontwikkeld op initiatief van de topsectoren Life Sciences & Health en Creatieve Industrie, in samenwerking met U CREATE.

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?