RESCUE CREATIONS BRENGT INNOVATIEBEHOEFTEN SPOED EISENDE HULP IN KAART

Binnen de afdeling Spoed Eisende Hulp van het UMCU leven veel ideeën over mogelijke verbeteringen. Het ontbreken aan tijd en financiën vormen echter een belemmering om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het uitwerkenen realiseren van verbeterprojecten.

Toch is in 2015 door een enthousiast team bestaande uit een co-creatie tussen Pontes Medical,  TU Eindhoven en de SEH tijd gevonden om een nieuwe nekkraag voor patiënten te ontwikkelen: de FixAid. De succesvolle samenwerking en het inzicht van het innovatiepotentieel op de SEH, zowel in cultuur als in behoeften & ideeën, vormde de aanleiding om breder aan de slag te gaan en een programmatische mapping en ontwikkeling van concepten op de SEH op te zetten onder de noemer Rescue Creations. 

Binnenkort zullen we hier verslag doen van de voortgang en eerste uitkomsten van het project.

 

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?