Remko van der Lugt

Lector Co-design, Hogeschool Utrecht

Als lector Co-Design doet Remko sinds 2007 middels praktijkgerichte projecten onderzoek naar het betrekken van mensen bij innovatieprojecten. Daarbij legt hij nadruk op hoe de gebruiker opgewerkt kan worden tot ‘ervaringsexpert’ en hoe de tools, methoden, vaardigheden en houding van ontwerpers complexe innovatieprojecten kunnen versnellen. Daarin combineert hij het gedachtengoed van het participatief ontwerpen met systeemdenken, waarbij hij geinspireerd is door onder andere theory U, transitiemanagement en systemisch werk. Het gaat hem daarom om concrete werkwijzen te ontwikkelen die ontwerpers in staat stellen te functioneren als ‘vroedvrouw’ bij veranderprocessen. Enige voorbeelden daarbij zijn: Gigamapping, Design Probing, Stakeholder Opstellingen en Sociona’s.

Remko is tijdens zijn studie Maritieme Techniek aan de TU Delft in de greep geraakt van het creatief probleemoplossen. Hij volgde een Master’s opleiding in Creative Studies bij het Center for Studies in Creativity in Buffalo, New York: De bakermat van het brainstormen. Nog steeds benieuwd naar het stimuleren van creativiteit heeft Remko een promotieonderzoek uitgevoerd aan de TU Delft, bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. Zijn proefschrift “Sketching in design idea generation meetings” heeft hij verdedigd op 11 september 2001. Hij was van 2000 tot 2007 universitair docent bij Industrieel Ontwerpen, eerst bij de sectie ontwerpmethodologie, daarna bij de sectie design communication and conceptualization. Daarin heeft hij zijn blik steeds meer verlegd naar hoe gebruikers te betrekken bij deze creatieve ontwerpprocessen. Remko heeft altijd een voet in de praktijk gehouden.

Hij heeft uitgebreide praktijkervaring omtrent het faciliteren van creatieve co-design processen bij zowel profit (o.a. Unilever, Philips, Sara Lee, GITP) als non-profit organisaties (o.a. Belastingdienst, Rijkswaterstaat, SURFnet, KNVB Sectie Betaald Voetbal). Hij is actief in het Network Applied Design Research (NADR) als trekker van een programmalijn over de emanciepatie van ontwerpend onderzoek.Van 2012-2015 was hij bestuurslid van KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en van 2014-2017 bestuurslid van Service Design Network-Netherlands.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?