PUBLICATIE: TALENT VOOR DE CREATIEVE ECONOMIE

Hoe kun je talent verbinden aan de creatieve economie? Lees het allemaal in de nieuwe publicatie van onderzoekers Paul Rutten, Anne Mieke Eggenkamp, Danielle Arets, Marieke Rietbergen en Walter Amerika.
De onderzoekers hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar hoe Hbo-instellingen hun studenten kunnen voorbereiden op een goede professionele aansluiting op de creatieve economie.

De verkennende onderzoeksresultaten zijn in de vorm van een publicatie aangeboden aan Desiree Majoor, lid van het Topteam Creatieve Industrie en Hermineke van Bockxmeer, directeur Media en Creatieve Industrie bij OCW.

Het onderzoek richtte zich met name op de rol en invulling van ondernemerschapsonderwijs binnen kunstvak- en creatieve technologie-opleidingen. Voor het onderzoek zijn zowel leden van Colleges van Bestuur en directies als ook onderwijs-innovatoren geïnterviewd. De onderzoekers constateerden onder andere een groeiend besef voor de rol van ondernemerschap, maar tegelijkertijd ook een ambigue houding tegenover het topsectorenbeleid en de ambitie van de Nederlandse creatieve industrie om in 2020 de meest creatieve economie van Europa te willen zijn.

Een samenvatting en het volledige onderzoek zijn te bestellen via info@ucreate.nl

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?