PUBLIC MEETS PRIVATE @ UMCU

“Jullie hebben de kennis en kunde om innovaties te realiseren, wij kunnen de menselijke maat inbrengen. Dan ontstaan er zorgproducten die patiënten en zorgverleners daadwerkelijk kunnen gebruiken.” Met die woorden gaf RvB-voorzitter Margriet Schneider het belang voor het UMC Utrecht aan om publiek-private samenwerkingen uit te diepen: inside out – outside in. Het was ook de titel van de vierde, jaarlijkse Public Meets Private-bijeenkomst.

Kennis en kunde zijn beperkt houdbaar. Alleen door samen te werken met de buitenwereld en elkaar successen te gunnen, kan de zorg op hoog niveau worden gecontinueerd. Schneider: “Die ambitie hebben we als UMC Utrecht, maar we worden inmiddels ook ingehaald door wensen en vragen van patiënten.” Toch zitten zorgverleners vaak in een routine die hen belet open te staan voor nieuwe ideeën. Ze roept de externe partijen in de zaal op het UMC Utrecht te helpen daar uit te komen: “Duw ons in onze zij, maar wel met respect. Realiseer je dat het implementeren en uitvoeren van innovaties vaak ingewikkeld is en een lange adem vereist”!

Vervolgens pitchen vijf mensen een idee om de gezondheidszorg te verbeteren. Ze laten de zaal weten welke hulp ze nodig hebben om een stap te kunnen zetten op weg naar de realisatie van hun product. Het publiek buzzt – via het op hun Smart Phone geïnstalleerde interactieve programma Buzzmaster – suggesties of zelfs concrete namen van (business)partners door naar het beeldscherm boven het podium.

Zo pitcht Ruben Callens voor het al in bedrijf zijnde Elevate Health. Deze in 2012 opgerichte, e-academy biedt onderzoekers, hulpverleners en beleidsmakers over de hele wereld post-academische digitale cursussen aan op het gebied van gezondheidswetenschappen.

Neuroloog Menno Vergeer vraagt aandacht voor Redgrasp, een kennisspel in de vorm van een app waarmee zorgverleners op een ludiek, efficiënte en effectieve manier de inhoud van de duizenden UMC-protocollen onder de knie kunnen krijgen. Hoogleraar verplegingswetenschappen Marieke Schuurmans maakt de aanwezigen warm voor haar Centrum voor zorginnovatie.

Johannes Luijten van de start-up Adjuvo Motion vraagt als externe partij juist hulp aan het UMC om de door hem ontwikkelde robotische brace voor CVA patiënten verder te ontwikkelen en te testen bij neurologie patiënten.

Hekkensluiter is Davis Egan met Core Life Analytics (een spin off van het UMC Utrecht). Hij heeft een programma ontwikkeld voor onderzoekers om complexe big data op eenvoudige wijze te kunnen analyseren. Hij doet een oproep voor een financiële bijdrage en zoekt gebruikers om het programma te testen. Wat de opbrengst inside out – outside in kan zijn liet uroloog Pieter Dik zien. Hij deed aan de tweede Ureka Challengeronde mee met de Urika: Wat begon als een polsbandje met meetapparaatje is nu doorontwikkeld tot een pleister met een sensor die incontinente kinderen een seintje geeft als hun blaas vol is. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het product dit jaar op de markt gebracht.

Public Meets Private
Public Meets Private is een jaarlijks georganiseerde bijeenkomst over aansprekende innovaties binnen de gezondheidszorg. Het event bestaat uit workshops, een plenaire bijeenkomst met dagvoorzitter Rens de Jong (BNR), pitches en een matchmaking om publiek private samenwerkingsmogelijkheden uit te diepen.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?