POWERTOOLS – TECHNOLOGIE VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE GEBRUIKER

Powertools sluit op 20 maart 2018 feestelijk af met een presentatie van alle interventies & lessons-learned op het gebied van het bevorderen van communicatie, planning en stress bij mensen met een cognitieve beperking. Lees er meer over op de eventpagina op deze site.

In het project ‘Powertools’ wordt onderzocht hoe duurzame oplossingen – op een participatieve manier – ontworpen kunnen worden om de zelfredzaamheid te bevorderen van mensen met een cognitieve beperking, zoals een stoornis in het autistisch spectrum of een licht verstandelijke beperking. Dit doen we met verschillende kennisinstellingen (HU, HAN, Universiteit Twente, TNO), creatieve bureaus (Kaliber, NoXqs, 00:00:01s) en uiteraard zorginstellingen (Philidephia, Siza, Intermetzo).

 

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen wordt steeds belangrijker in de huidige organisatie van de zorg. Voor cliënten met een cognitieve beperking (licht verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis, niet aangeboren hersenletsel e.d.) is het aanleren van dergelijke vaardigheden vaak moeilijk. Technologie die zelfredzaamheid stimuleert is daarom veelbelovend. Denk bijvoorbeeld aan apps en serious games die cliënten helpen structuur aan te brengen in alledaagse taken. De ontwikkeling hiervan is echter vaak gedreven vanuit de mogelijkheden die de technologie biedt, in plaats van het perspectief van cliënt en zorgverlener. Om technologie die zelfredzaamheid stimuleert te kunnen toepassen, moeten zowel cliënt als zorgverlener nieuw gedrag aanleren, waardoor tot 70% van deze nieuwe technologie niet bestendigt. De kans op daadwerkelijke en duurzame impact op zelfredzaamheid neemt toe wanneer uitgegaan wordt van behoeften, kennis en vaardigheden van cliënt en zorgverlener.

 

Een participatieve aanpak biedt hier kansen toe. In dit project ontwikkelen cliënten en zorgverleners daarom samen zelfredzaamheid-bevorderende technologie via participatieve methoden uit de designwereld. Onder leiding van ontwerpers werken zij via creatieve en visuele technieken zoals dagboekmethoden en foto-opdrachten samen aan nieuwe technologie. Via deze technieken kunnen alle betrokkenen communiceren over het onderwerp, niet gehinderd door barrières voortkomend uit een jargon en/of discipline.

 

Aan de hand van cases bij drie zorginstellingen worden interventies en participatieve ontwerpmethoden vastgelegd, geanalyseerd en verwerkt tot de volgende resultaten:

 

  • Inhoud: ontwerpprincipes voor zelfredzaamheid-stimulerende technologie die aansluit op behoeften, kennis en vaardigheden van cliënten met een cognitieve beperking en richtlijnen voor het beroepsmatig handelen van zorgverleners, aansluitend op de zelf-regisserende cliënt en de invoering van technologie;
  • Interventies: technologische interventies gericht op stimuleren van zelfredzaamheid van cognitief beperkte cliënten bij algemene dagelijkse levensverrichtingen;
  • Proces: ontwerpmethoden via welke cliënt en zorgverlener samen zelfredzaamheid-stimulerende technologie kunnen ontwikkelen, implementeren en evalueren.

 

Zie voor meer informatie de projectsite www.powertoolkit.nl

 

bron: Hogeschool Utrecht

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?