‘PLEIDOOI NATIONAAL AKKOORD ZORGINNOVATIE: HIP EN SOCIAAL’

Nederland heeft de gang naar de stembus achter de rug. En dat betekent dat er direct in de formatie keuzes voorliggen rondom de vormgeving van onze toekomstige zorg. Voor wie nog eenmaal alle partijstandpunten over onze toekomstige zorg op een rij wil zien, verwijzen we graag naar het overzicht dat de AtlasVanZorgEnHulp klaar heeft staan.

In Skipr pleitte scheidend kamerlid Lea Bouwmeester onlangs voor een nationaal akkoord voor sociale zorginnovatie: “Zorginnovatie is helemaal hip en heeft de toekomst. Het krioelt van de nieuwe technische mogelijkheden en gadgets. Interessanter vind ik echter de sociale innovatie in de zorg. Deze innovatie gaat uit van het belang van de patiënt. Hoe leven we langer gezond? Hoe vergroten we de kwaliteit van leven bij een een chronische aandoening? En hoe verkrijg en behoud je meer regie over je eigen leven, ook als je zorg nodig hebt? 

Dat nieuwe akkoord moet aan drie eisen voldoen:

1. Het akkoord moet een katalysator zijn voor vernieuwing. Het brengt mensen bijeen vanuit het belang van de patiënt. Een coalitie met een gedeelde agenda en met heldere rollen voor alle andere betrokkenen (patiënten, zorgverleners/aanbieders, verzekeraars, bedrijven, overheid) die elkaar versterken.

2. We moeten innovatieve doelen stellen die niet alleen ambitieus maar ook meetbaar zijn. Met het doel van pilot tot implementatie te komen.

3. We hebben de steun van de politiek nodig. De minister kan de katalysator laten werken door de vrijblijvendheid voor sociale innovatie weg te halen en ruimte te bieden aan de initiatieven van de coalitie. Het ministerie dient het perspectief van de patiënt te kiezen, om barrières te slechten en de grote ambities waar te maken.
Goede afspraken kunnen een katalysator zijn voor ambitieuze vernieuwingen waar patiënten en cliënten echt iets aan hebben. Hip en sociaal. Snel en samen. Laten we komen tot een innovatief akkoord over innovatie.

Het is U CREATE uit het hart gegrepen!

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?