PERSONA’S VOOR INCLUSIEVE ZORG

Wat maakt een persona tot een goede persona? En waar gaat het fout? Design Innovation Group deed tijdens de Health Tuesday Persona’s voor Inclusieve Zorg de methode die zij zo vaak gebruiken bij innovatietrajecten uit de doeken. Want door persona’s te omschrijven, ontstaat een gestructureerd overzicht van de (informatie)behoefte van verschillende soorten mensen. Vanuit dit inzicht, kan zorg worden aangepast op die behoefte. Zo zet je als organisatie stappen richting meer inclusieve zorg. 

Deze Health Tuesday is georganiseerd in samenwerking met Design Innovation Group.

Ieder mens beleeft het zorgproces op zijn eigen manier en heeft daarbij andere behoeften. Met veel variabelen en veranderende contexten kan het lastig zijn om de gewenste mate van zorg te leveren. Persona’s helpen om hier grip op te krijgen. Sommige mensen vinden het lastig om behoeften aan te geven, terwijl anderen duidelijk van zich laten horen. De één wil graag uitvoerig geholpen worden bij een keuzeproces, terwijl de ander liever alles zelf in handen houdt. Naast persoonlijke voorkeuren, spelen omgeving, culturele waarden en verloop van het zorgproces een rol. Aan de hand van persona’s kun je met al deze variabelen gestructureerd aan de slag en ben je in staat de juiste interventie voor de juiste patiëntgroep te kiezen.

Persona ontwikkeling
In opdracht van het UMC Utrecht heeft Design Innovation Group (DIG) kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar het toepassen van persona’s in de zorg om vervolgens op basis van het Mentality model van Motivaction drie waardevolle persona’s te ontwikkelen. De 3 persona’s vertegenwoordigen ieder een grotere groep patiënten. Algemene patronen als levensstijl, behoeften en mogelijkheden van patiënten komen in de persona’s terug.

Tijdens de workshop presenteert Marieke Rietbergen (oprichter van DIG) niet alleen het belang van persona’s en hoe deze in de zorg toe te passen, ook heeft zij de methodiek om tot goede persona’s te komen toegelicht en de belangrijkste (gezondheids)verschillen van de persona’s benoemd.

Verschuivingen tussen persona’s
Binnen het zorgproces kunnen wensen en behoeften veranderen naarmate de tijd vordert. Met persona’s breng je de menselijke maat in (ontwerp)vraagstukken en wordt het mogelijk om vanuit empathie oplossingen te bedenken. De mogelijkheid om als patiënt tussen de drie persona’s te verschuiven wordt door Marieke benadrukt: ‘‘een persona is geen statisch instrument, het geeft belangrijke aanknopingspunten om als zorgprofessional een eerste indeling in een patiëntenpopulatie te kunnen maken en per patiënt de juiste behandeling/interventie te kiezen’’.

Spreker Marcel Voorn, senior research consultant bij Motivaction, sluit hierop aan en laat zien hoe zorgprofessionals rekening kunnen houden met de verschillende gedragingen van mensen binnen een zorgtraject. Op basis van het rapport ‘Wat werkt bij wie?’ (Motivaction) onderstreept hij: ‘‘alle soorten persona’s zitten in je, er is echter één persona die de boventoon voert. Omdat er in het leven van een patiënt van alles kan gebeuren moet je als zorgprofessional dan ook altijd een check doen om te weten welk type persona dominant is bij de patiënt die je voor je hebt.’’

Vanuit het juiste perspectief naar de juiste oplossingen
In een daaropvolgend vraaggesprek met Gerard Boekhoff, o.a. directeur-bestuurder De Schoor, noemt hij: “patiënten zijn geen abnormale mensen, maar normale mensen in een abnormale situatie’’. De diversiteit aan problemen en behoeften komen vanuit de verschillende patiënten, vervolgens is het aan ons als zorgbestuurders/-professionals om vanuit het juiste perspectief de juiste problemen te definiëren en oplossingen vanuit een medisch technisch en organisatie perspectief te realiseren.

Canvas Patiëntenperspectief 
De deelnemers van de workshop gingen vervolgens zelf aan de slag met een (door DIG) ontwikkeld canvas: een tool voor zorgprofessionals dat helpt inzicht te krijgen in behoeften van de drie patiëntgroepen. Door de stappen van het canvas analyseer je vraagstukken van een zorgorganisatie door je eerst in de patiëntbehoeften in te leven. Van hieruit bedenk je oplossingen die bij de behoeften aansluiten, waarna je de meest kansrijke optie(s) selecteert.

Dinsdag 22 mei 2018 – Jaarbeurs Innovation Mile (JIM) Utrecht
Bekijk de slides en het programma

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?