Iedereen gaat dood. Zoveel is zeker. Maar een aantal dingen verandert snel. Het aantal overlijdensgevallen is de afgelopen 50 jaar verdubbeld tot jaarlijks 140.000. Dit getal stijgt tot 175.000 in 2029 en tot 200.000 in 2039, aldus de prognoses. Ook stijgt het aantal kwetsbare ouderen.

Voor slechts twintig procent van de Nederlanders is de dood bespreekbaar. De andere tachtig procent is terughoudend of zelfs bevreesd voor de bespreking van hun laatste fase. De bestaande instrumenten en tools om de dood bespreekbaar te maken richten zich met name op de proactieve, vaak mondige twintig procent en de inhoud is vaak nogal talig. Over interactie met de andere tachtig procent is weinig bekend. En over de wijze waarop men de interactie het beste tot stand kan brengen nog minder.

In de Werkgroep Ontwerpen voor de Laatste Fase van het Leven werken onderzoekers, ontwerpers en andere experts uit zorg en creatieve industrie samen om bij te dragen aan innovaties voor zingeving aan de laatste levensfase en een waardig sterven.

Beeld: Gainplay Studio

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?