ONTWERPEN VOOR EEN GEZONDE LEVENSCYCLUS

Het is dagelijkse kost voor ontwerpbureaus Panton, Greenberry, IJsfontein en GainPlay, waar ze ontwikkelen voor jongeren, ouderen en iedereen daar tussenin. Aan de hand van uitgebreid onderzoek naar en met gebruikers creëren ze oplossingen die bijdragen aan gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven. Het ontwerpen van passende zorg voor mensen in verschillende levensfasen vraagt steeds om nieuwe kennis en methoden. Tijdens My Circle of Life op Dutch Design Week 2017 delen artsen, ontwerpers en onderzoekers hun kennis. Hoe werken vier ervaren studio’s samen met gebruikers?

Gezond opgroeien met games

Je bent jong, gaat naar de middelbare school en alles lijkt goed te gaan totdat verminderde mentale gezondheid je leven overneemt. Praat je erover, of kies je eieren voor je geld? Playful learning studio IJsfontein en Trimbos Instituut ontwikkelden Moving Stories; een serious game voor jongeren over mentale gezondheid. De game wordt gespeeld met de hele klas, waarin iedereen het personage Lisa probeert te helpen om uit bed te komen. Omdat Lisa’s kwaal niet duidelijk is, moeten de klasgenoten met elkaar in gesprek over de oplossingen die werken om Lisa uit bed te krijgen. Evert Hoogendoorn, strateeg en gamedesigner bij IJsfontein legt uit hoe de doelgroep heeft bepaald hoe Moving Stories wordt gespeeld: “Stel de gebruiker altijd centraal en zoek ze zo snel mogelijk op. Het prototype was niet meer dan een powerpoint toen we met de doelgroep zijn gaan testen. In het ontwerpproces is de doelgroep expert in ‘doelgroep zijn’ en niet in het ontwerpen.”  

Gebalanceerd leven met persoonlijke zorg op afstand

Dokter op Zak, App de Vakantiedokter en de Cliniclowns App: ze werden allemaal ontwikkeld bij innovatiestudio Greenberry in samenwerking met specialisten en eindgebruikers. Steeds met maar één doel om meer hoogwaardige, persoonlijke zorg te kunnen bieden aan mensen. Hoe lukte het om de apps tot het succes te maken dat ze nu zijn? Jan Willem van Beek, strategie directeur bij Greenberry legt uit hoe agile werken leidt tot ontwerpen die dicht bij de gebruiker staan: “Innoveren is nieuwe dingen ontdekken, weten wat wel en wat niet werkt. Zonder falen geen succes. En dat falen kun je maar beter zo snel mogelijk doen, kill your darlings. We testen onze prototypes al na 3 dagen bij onze doelgroep. Die feedback is cruciaal om tot een succesvol product te komen.”

Gelukkig oud worden in een sociale omgeving

Hoe betrek je dementerenden bij de ontwikkeling van (omgevings)ontwerpen die hen helpen bij sociale interactie? Deze vraag drijft het baanbrekende Europese project MinD, waarin academische en niet academische partners gezamenlijk onderzoek naar product- en omgevingsontwerp combineren met onderzoek naar ICT, dementiezorg en psychologie. Ontwerpbureau voor de zorg Panton draagt in samenwerking met Universiteit Twente in het project bij aan de designaanpak en aan het ontwikkelen van oplossingen die het welbevinden van mensen met dementie vergroten en hun sociale context versterken. Ingeborg Griffioen, oprichter van Panton: “Het boeiende aan dit project is dat experts op het gebied van onderzoek, dementie, dementiezorg en design uit meerdere landen inzichten delen en samenwerken aan oplossingen. Mensen met beginnende dementie en hun partners draaien in dit internationale team mee aan de opzet van het onderzoek en in de designfase. De soms schrijnende verhalen maar ook de inzichten en slimme oplossingen die deze samenwerking oplevert, maken dat ik dit soort projecten altijd heel indrukwekkend vind.”

Waardig sterven bespreekbaar maken

Een waardig einde aan het leven betekent voor iedereen iets anders. Daarom is het eerst belangrijk erachter te komen wat waardigheid is voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. Teun Aalbers richt zich met zijn studio GainPlay op het verbeteren van gezondheid door speelse oplossingen met impact. GainPlay draagt bij aan het innovatieproject Levenseinde Coach. Een doelgroep met zulke specifieke eigenschappen en een heel duidelijke wens, vraagt om een nieuwe benadering. Teun: “Het is voor ons bij GainPlay ontzettend mooi om aan dit type projecten over intense en gevoelige onderwerpen mee te kunnen werken. Een project over de laatste fase van het leven geeft ons als studio de mogelijkheid een hele wezenlijke bijdrage te leveren aan iemands leven op een moment waarop het echt telt. Een moment dat gekenmerkt wordt door een breed scala aan emoties die niet altijd even makkelijk tot uiting komen. Wij zijn nu dan ook druk bezig te onderzoeken wat nodig is om dit goed te kunnen doen.”

Bekijk het volledige programma My Circle of Life (EN), op 25 oktober tijdens CLICKNL Drive

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?