NIEUWE PERSPECTIEVEN DOOR PARTNERSCHAPPEN IN DESIGN & HEALTHCARE

Hoe creëer je zorginnovaties met impact? Op woensdag 26 oktober, tijdens het CLICKNL Drive Festival op de Dutch Design Week, presenteerde CREATE HEALTH een dagprogramma over partnerschappen in design en healthcare. Samen met een brede groep experts werden tijdens de dag nieuwe samenwerkingen op basis van co-creatie, human centered design, development, research en business besproken. Aan de hand van concrete voorbeelden en het bediscussiëren van de vraagstukken bij deze samenwerkingen om te innoveren in de zorg, zijn tijdens deze dag stappen gemaakt om te komen tot grotere successen.

 

Blok 1 | New Design Partnerships

De dag werd geopend door moderator Anne Mieke Eggenkamp (U Create). Samen met Walter Amerika (U Create) werd het belang van strategische partnerschappen tussen zorg en creatieve industrie aangestipt. Vanuit de ervaringen uit het Centre of Expertise Creative Industries U Create legt Amerika uit hoe het niet meer gaat om de kennis van alleen de arts, of de kennis van alleen de designer: belangrijker is hun gedeelde kennis vanaf het begin van een innovatietraject. Na de introductie voegt Daniël Saris (UMCU) daaraan toe: “Ons doel bij de Mobility Clinic is lang niet alleen om mensen beter te maken. Dat is wat de patiënt van ons verwacht. Waar we verschil kunnen maken is in het proces waarin de patiënt geholpen wordt: op het moment dat dit optimaal is ontworpen ontstaat meer ruimte voor de behandeling zelf, waardoor deze beter en misschien zelfs leuker wordt.” Partner in de ontwikkeling van dit optimalisatietraject is Willem-Jan Renger (HKU). Hij laat zien hoe het proces waar iedere patiënt bij de Mobility Clinic in één dag doorheen gaat, bij de Innovatie Studio van HKU onder de loep werd genomen. Daarbij wordt de toegevoegde waarde van design duidelijk. Renger legt dit uit aan de hand van het model van Vitruvius: het functionele (Utilitas) en betrouwbare (Firmitas) van een ontwerp worden voltooid in de esthetiek van de ervaring van het geheel (Venustas).

 

Blok 2 | New Development Partnerships

In het tweede blok worden twee state-of-the-art voorbeelden van cross-overs tussen de creatieve industrie en zorg en welzijn gepresenteerd. Aan het woord zijn Claartje Aarts (Protospace) over het project Utrecht 3D Medical en Ingeborg Griffioen (Panton) over hoe innovatie in een ziekenhuis aandacht krijgt en kan krijgen, tot de pieper afgaat. Beide sprekers delen hun ervaringen met het bouwen van de juiste consortia en het omgaan met de verschillende taal die je als dokter en designer spreekt. Claartje Aarts: “Als het gaat om het bouwen van een consortium: keep it light weighted. Bij een goed innovatietraject weet je niet wat er aan de andere kant van de heuvel ligt, wat belangrijker is, is dat je kunt vertrekken en onderweg kunt ontdekken waar je heen moet gaan. Op het moment dat je eerst een zwaar consortium probeert te bouwen, wordt het vertrek vaak erg moeilijk.” Ingeborg Griffioen deelt haar ervaringen met ontwerpen voor de zorg vanuit haar ontwerpbureau Panton. Ze stelt daarbij hoe belangrijk het is dat je als ontwerper geen adviserende rol hebt, maar ook alle details tot in de puntjes goed moeten worden uitgevoerd om het ontwerp te laten slagen. Ze zegt hierover: “Kijk naar het grote geheel, maar ontwerp tot in detail”.

 

Blok 3 | New Research Partnerships

In New Research Partnerships presenteren de gehonoreerde projecten uit de eerste gerealiseerde call binnen Create Health. Ben Kröse (HvA) laat zien hoe het project FIT inhaakt op meer inzicht in de beschikbare hulpmiddelen er zijn en hoe ze aansluiten op de specifieke behoeften van ouderen met dementie. Samen met een consortium waarbij onder andere ook Alzheimer Nederland betrokken is, is het doel van FIT om kennis te ontwikkelen waarmee een keuzehulp kan worden ingericht rond bestaande tools, maar waaruit ook duidelijk wordt welke tools er eventueel nog nodig zijn. Kröse zegt hierover: “Een app is geen pil: de werking ervan is voor een groot deel ook afhankelijk van de digitale geletterdheid van de gebruiker, culturele achtergrond en allerlei andere variabelen.” Het tweede lopende project binnen Create Health is Roodkapje en wordt gepresenteerd door Evert Hoogendoorn (IJsfontein), initiatiefnemer van het project. “Het idee voor Roodkapje is ontstaan, omdat we wilden weten hoe je de discussie rondom dementie op een positieve manier kunt starten. Vanuit een eerder en geslaagd gezamenlijk project (de Delirium Experience) met het UMCG en Prof. Dr. Sofia de Rooij, zijn we ook nu weer met elkaar aan de slag gegaan.” Roodkapje is een game die gespeeld kan worden door ouderen met dementie én hun kleinkinderen, waarbij ze de oma van Roodkapje moeten helpen om zelfstandig te kunnen blijven wonen in haar huisje in het bos. Bij het gezamenlijk verkennen van de opties die oma heeft, wordt op een speelse manier discussie losgemaakt over zelfstandig blijven met vorderende dementie. Het vraagstuk voor beide projecten is met name de validatie, zowel in tijd als in methode. Evert legt uit dat zij validatie al grotendeels uitvoeren tijdens de ontwikkeling van het concept. Toch blijft er een vraag liggen rond welke (nieuwe) evaluatiemethodes voor e-health applicaties bruikbaar zijn, aangezien bijvoorbeeld RCT niet realistisch is gezien de complexiteit én de snel veranderende techniek waarmee e-health te maken heeft.

 

Afsluitend wordt in dit blok door Inge Valstar (ZonMw) de nieuwe research call binnen Create Health aangekondigd. Deze zal betrekking hebben op de drie actielijnen geformuleerd binnen Create Health:

 

  1. Zelfstandig functioneren met dementie
  2. Preventie overgewicht
  3. Preventie van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen

 

Belangrijk aan de call is dat het gaat om kennisontwikkeling, anders dan bij de eerdere call waar het ging om toegepast onderzoek. Tevens is er bij deze call een extra stimulans om innovatievouchers te gebruiken. Meer informatie over de call, het budget en de planning zal begin november worden gepubliceerd op de website van ZonMw.

 

Blok 4 | New Business Partnerships

In het laatste blok gaat de discussie verder over het creëren van zorginnovaties met impact. Aan de hand van twee voorbeelden, het balance board van BigBang Studio en de app The Journey, laten Joris Arts (Gezondheidscentrum de Kersenboogerd en doctorpreneur) en Paul van Geldrop (Mental Wealth / GGZe) zien hoe snel je voordeel kunt behalen door e-health in te zetten. Tegelijk komt aan de hand van de BU case naar voren hoe lastig het is om als zorgverlener te kiezen voor innovatie. Joris Arts: “Helaas is het nu vaak zo, dat investeringen in e-health oplossingen een voordeel opleveren elders in de keten. Bijvoorbeeld bij de zorgverzekeraar of een andere zorgverlener. Je moet daarom zoeken naar een manier om de investering en opbrengsten met elkaar te delen. Gemakkelijker is het, als je de opbrengsten binnen je eigen praktijk kunt genereren, bijvoorbeeld door efficiëntieverhoging. Dat voorkomt moeizame discussies.” “De eigenlijk vraag is niet”, zegt Paul van Geldrop, “of zorginnovaties impact hebben, maar hoe je zorgt dat alle stakeholders voordeel hebben, zodat er ruimte ontstaat om impact te kunnen maken. Wij hebben binnen onze onderneming de mogelijkheid enkele stakeholders op één lijn te krijgen, dat is een hele belangrijke voorwaarde om dingen voor elkaar te krijgen.”

 

Vanuit de zaal vult Evert Hoogendoorn aan: “De overheid zou eigenlijk niet puur als subsidiegever moeten optreden. Na ieder subsidietraject ontstaat de vraag over eigenaarschap: wie gaat het product naar de markt brengen? Daar kom je niet uit op deze manier. Veel beter zou zijn, als de overheid zich op gaat stellen als klant en betrokken blijft van het begin, tot en met de marktfase van een innovatietraject.”

 

Met de discussie over business partnerships, wordt de dag afgesloten met een belangrijke oproep vanuit Create Health: Hoe organiseren we een financieel systeem binnen zorg en welzijn, waarbij de opbrengsten van de zo nodige innovatie vallen bij alle betrokken stakeholders?

Over Create Health

CREATE HEALTH is een nationaal cross-over programma waarbinnen de Topsectoren Creatieve Industrie en Life Science & Health samen werken aan oplossingen met impact. Meer informatie over Create Health is te vinden op: http://www.clicknl.nl/crossover-create-health/.

 

Meer informatie

Bron: CLICKNL

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?