DDW2466-kopie-1038x664
plaatje 3
Brainstorming startup ideas on a window
f879c2ee-89f8-4d89-b6c4-195f4db7bb8c

CENTRE OF EXPERTISE 'FUTURE HEALTH DESIGN'

8 DECEMBER 2020 CONNECTING INNOVATION

9 DECEMBER 2020 CONNECTING INNOVATION

10 DECEMBER 2020 CONNECTING INNOVATION

2015 - 2020

CENTRE OF EXPERTISE U CREATE GEEFT 'FUTURE HEALTH DESIGN' STOKJE DOOR AAN OPRICHTERS HU, HKU EN PARTNER HEALTH HUB UTRECHT

U CREATE, het Centre of Expertise (CoE) Future Health Design, beëindigt per 1 januari 2021 haar succesvolle activiteiten als aanjager en verbinder op de crossover tussen het domein Zorg en Welzijn enerzijds en de Creatieve Industrie anderzijds

De beide initiatiefnemers van het CoE, Hogeschool Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, zien dat de inspanningen die U CREATE sinds 2015 op dat vlak heeft ondernomen geleid hebben tot een sterk gedragen gedachtengoed binnen beide hogescholen en een breed regionaal en landelijk netwerk. ‘U CREATE heeft een goede rol vervuld in het verbinden van partijen op dit maatschappelijk waardevolle terrein, waarop wij verder zullen doorbouwen. De waarde van design thinking, art-research en het benutten van creatieve processen en kunst in zorg en welzijn is verder aangejaagd en daar gaan we zeker mee door’, aldus Tineke Zweed en Heleen Jumelet, bestuurders van respectievelijk HU en HKU.

‘U CREATE heeft een goede rol vervuld in het verbinden van partijen op dit maatschappelijk waardevolle terrein, waarop wij verder zullen doorbouwen. De waarde van design thinking, art-research en het benutten van creatieve processen en kunst in zorg en welzijn is verder aangejaagd en daar gaan we zeker mee door’

Tineke Zweed, CvB Hogeschool Utrecht, Heleen Jumelet CvB Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

CLOSING CONFERENCE

Het U CREATE-team zal met de Closing Conference ‘Future Health Design Is Here To Stay’ aan het einde van het jaar feestelijk afscheid nemen van iedereen, waarmee zij intensief en met veel plezier hebben vormgegeven aan de toekomst van zorg en welzijn. Verdere informatie over het conferentie programma volgt later.

20190917_203016

HU en HKU BOUWEN VERDER

Beide hogescholen richten delen van hun onderzoeks- en onderwijsprogramma’s op vernieuwing van de gezondheidssector – mede met behulp van ontwerpmethodes uit de creatieve industrie – en zullen dat de komende jaren verder intensiveren, zowel individueel als in gezamenlijkheid. De door U CREATE in de afgelopen jaren opgebouwde inzichten worden door HU en HKU in de eigen organisatie opgenomen, behouden en verder uitgebouwd. U CREATE is sterk in verbinden en aanjagen en leverde bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan de Health Hub Utrecht. HU wil de Health Hub graag behouden en benutten vanwege de focus de komende jaren op zwaartepunten op het snijvlak van gezondheid en welzijn. Voor HKU is en blijft onderwijs en onderzoek op het snijvlak tussen de kunsten/creatieve industrie en zorg en welzijn kerntaak, in samenwerking met externe partners.

HEALTH HUB UTRECHT GROEIT DOOR

Beide hogescholen zullen daarnaast actief bijdragen aan de verdere invulling en ontwikkeling van de Health Hub Utrecht, een snelgroeiende netwerkorganisatie van praktijkprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers, ontwerpers, ondernemers en gebruikers. Deze beweging, waarvan U CREATE samen met de Gemeente Utrecht en de Economic Board Utrecht kwartiermaker was, stelt zich ten doel om gezondheid en geluk voor iedere Utrechter in 2030 bereikbaar te maken.

U CREATE heeft het afgelopen jaar de samenwerking met de Health Hub Utrecht en het fast track ondernemers programma U Zelf geïntensiveerd. Enerzijds om de ambities van deze partijen versneld vorm te geven, anderzijds om onze expertise rondom strategische samenwerking in de regio verder te kunnen vergroten.

HEALTH HUB UTRECHT

Wat begon als een City Deal op papier ontwikkelt zich nu, mede door de inbreng van U CREATE,  in een hoog tempo tot een dynamische regio-alliantie op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers weten elkaar steeds beter en sneller te vinden via Health Hub Utrecht.

Met maar één doel: gezondheid en geluk voor iedereen in de Utrechtse regio in 2030. Meer weten of ook aansluiten? Bekijk de nieuwe Health Hub Utrecht website.

NIEUWS

OOK EEN ZORGVERNIEUWER? SCHRIJF JE HIER DAN IN!

U CREATE INNOVATIE

WE VERBINDEN CREATIEVE INDUSTRIE EN ZORG & WELZIJN OM SAMEN BETER TE KUNNEN VERNIEUWEN

U CREATE KENNIS

WE BRENGEN CREATIEVE EN ZORGPROFESSIONALS ON- EN OFFLINE BIJ ELKAAR OM TE DELEN EN TE LEREN

U CREATE TALENT

WE MATCHEN JONG TALENT MET ORGANISATIES DIE SNAPPEN DAT FRIS DENKEN EN DOEN HEN VERDER HELPT

KERN PARTNERS

HU

Hogeschool Utrecht is een University of Applied Sciences. HU vindt dat studenten, behalve excellent onderwijs, onderzoek nodig hebben om goede beroepsbeoefenaars te worden. Het onderzoek is praktijkgericht

HKU

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht gelooft in nieuwe verbindingen en toepassingen tussen artistieke en creatieve processen en andere werkgebieden, disciplines en hybride beroepspraktijken. Het opdoen van onderzoeks- en ondernemerschapservaring wordt als noodzakelijk gezien.

UMCU

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg, voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast.

RABOBANK

Rabobank is een maatschappelijke bank,  die een substantiële bijdrage wil leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Rabobank steunt daarom vele maatschappelijke initiatieven, doet aan sponsoring en beheert een kunstcollectie.

ORDINA

Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux. Ordina bedenkt, bouwt en beheert ICT-toepassingen bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg. Ordina streeft naar ICT die mensen écht verder helpt.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?