MET RUIMTEVOLK EN VIER ANDERE ONTWERPERS IN GESPREK OVER DE GEZONDE LEEFOMGEVING

Vormgeven aan een leefruimte waarin de gezondheid en het welzijn van mensen voorop staat is een gezamenlijke taak waarin gemeente, provincie, zorginstellingen, huisartsen, ontwerpers, stedenbouwers, psychologen en andere experts samen effectief moeten optrekken. Hoe krijg je de wensen en behoeften van mensen boven tafel en hoe houd je hun belang in een complex proces voorop? We gingen in gesprek met een gamification onderzoeker, architect, data-analist, ruimtelijke strateeg en een social designer.

Deze Health Tuesday was op 19 juni 2018. De slides en het programma zijn te bekijken op de eventpagina.

Sjors de Vries – Ruimtelijk strateeg en directeur RUIMTEVOLK: “In onze integrale wijkaanpak zorgen we ervoor dat alle betrokkenen een actieve rol krijgen bij het doorontwikkelen van de wijk. Daarmee komen we zonder sturing heel vaak met alle betrokken organisaties en mensen tot een lijst met gezonde speerpunten.”

Vaak zijn mensen in hun wijk – naast aspecten zoals het onderhoud van het groen, loszittende stoeptegels en hondenpoep – ook op zoek naar meer sociale samenhang.  Dat is iets dat in het ontwerp van de ruimte goed gefaciliteerd kan worden, bijvooorbeeld door ontmoetingsplekken in te richten. Net als een wijk die uitnodigt om de auto te laten staan en er lekker doorheen te wandelen. Met de integrale wijkaanpak haalt RUIMTEVOLK eerst de wensen en behoeftes van bewoners naar boven in co-creatiesessies. “Het gaat eigenlijk om de koppeling van de leefwereld met de systeemwereld,” zegt Sjors.  Vanuit de wensen en behoeftes die er zijn in de leefwereld van mensen, zorgt RUIMTEVOLK ervoor dat alle betrokken partijen blijven samenwerken aan de opgaven die samen met bewoners als het meest belangrijk zijn gedefinieerd. Daarbij worden sessies georganiseerd en overlegstructuren die er zijn in een wijk inzichtelijk gemaakt en aan elkaar verbonden. Sjors zegt hierover: “Het hele traject kent hele duidelijke spelregels en wordt begeleid door professionals, maar uiteindelijk bepalen de bewoners van een wijk, samen met de andere stakeholders, onder welke uitdagingen ze de schouders willen zetten en op welke manier.” 

Monique Simons – Gamedesigner: “De omgeving moet het leuk maken om gezond bezig te zijn”

Door concepten zoals bijvoorbeeld de ‘Play Route’ zouden mensen gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen in stationsgebieden. In de Play Route  zijn obstakels verwerkt zoals klimtouwen en trappen en kun je de snelheid waarmee je de route hebt afgelegd delen in een bijbehorende app. Met dit soort speelse concepten wordt je uitgedaagd om meer te bewegen in de openbare ruimte. Een ander element dat je kunt inzetten om mensen anders met een ruimte te laten omgaan is storytelling: daarmee laat je eigenlijk de ruimte een verhaal vertellen, waardoor mensen als vanzelf op ontdekkingstocht gaan om nieuwe elementen in het verhaal te ontdekken.

Joost Ector – Architect: “Wij belonen mensen voor het verkennen van de ruimte met bijzondere uitzichten, lichtval en andere kado’s”

De grootste fietsenstalling van Nederland werd onder andere door het team van Joost Ectors ontwerpbureau Ector Hoogstadt ontworpen. In de stalling zijn heel veel bijzondere uitnodigingen, of zoals Joost ze noemt, ‘kado’tjes’: als je een stuk omhoog bent gefietst krijg je een uitzicht als beloning. En wie dieper de stalling in gaat, krijgt een bijzondere en vooral onverwachte lichtval getrakteerd. Alles om je uit te nodigen de ruimte te verkennen met een fijn gevoel.

Johan Westerbeek – Data-analyst en COO Perfect Place: “Als je weet welke voorzieningen er zijn en je hebt informatie over de bewoners van een wijk, kun je makkelijker beslissingen nemen over de doorontwikkeling van het gebied op lange en korte termijn.”

Perfect Place combineert data over gebieden, bijvoorbeeld over aanwezige voorzieningen, met data over bewoners. Zo maakten ze verschillende bewonersprofielen van vitale ouderen, tot verschillende soorten gezinnen. En een platform waarop de twee soorten data met elkaar gematcht kunnen worden. Dit platform is de service die Johan met zijn startup biedt. Treedt er veel vergrijzing op in een wijk, maar liggen de voorzieningen drie wijken verderop? Dan kun je gaan nadenken over maatregelen die het misschien makkelijker maken voor mensen om dichter bij de voorzieningen te gaan wonen of kijken naar mogelijkheden om de spreiding van voorzieningen te gaan verbeteren.

Jennifer Foster – Afstudeerder HKU MA Interieurarchitectuur: “In een co-creatie sessie kom je vaak al heel snel tot waardevolle inzichten, gewoon omdat je met elkaar in gesprek gaat over ieders ideeën.”

In haar project SOCIAL GLUE werkt ze, in co-creatie met bewoners van wijken, aan locaties die eenzaamheid tegengaan. Of plekken waar je naartoe kunt, zonder dat je direct contact hoeft te maken, maar waardoor je al meer het gevoel hebt dat je onderdeel bent van de maatschappij dan wanneer je thuis blijft. In haar ontwerpsessie, nam Jennifer mensen mee in een kort co-creatie proces. “Ik vond het heel leuk om te zien hoe mensen in een korte tijd, door veel ideeën op te schrijven en samen te evalueren en structureren te zien, zie je nieuwe deuren open gaan.”

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?