MET DESIGN THINKING & CO-CREATIE DE ZORGBEROEPEN VAN MORGEN IN BEELD

De komst van het Zorgpact en het uitkomen van het rapport van de commissie Kervezee brengen het nadenken over veranderingen in zorgberoepen in een stroomversnelling. Welke nieuwe vaardigheden, functies en tools zijn belangrijk in de veranderende zorgpraktijk? Vertegenwoordigers uit de zorg, het onderwijs en de creatieve industrie maken een start met het toepassen van design thinking en co-creatie als hulpmiddel voor de zorgprofessional van morgen.  

Het centraal stellen van het functioneren in plaats van de ziekte, een vergrote focus op veerkracht en psycho-sociale aspecten bij de patiënt, client of zorggebruiker in combinatie met meer eigen regie van burgers en de invloed van technologie vragen om nieuwe vaardigheden bij zorgprofessionals.*
Werkwijzen en tools uit de creatieve industrie kunnen een meerwaarde bieden bij human capital ontwikkeling. Vanuit die gedachte kwamen ruim 30 zorgopleidingen en koploper-projecten vanuit verschillende regionale zorgpacten op 21 maart bij elkaar in de Jaarbeurs Innovation Mile in Utrecht om gewenste vaardigheden en de bruikbaarheid van design thinking en co-creatie voor de zorgprofessional van morgen te bespreken.

Nieuwe taken en functies voor mensgericht leren, denken, doen

Bij het uitvoeren van nieuwe taken en functies in de zorgpraktijk, kunnen zorgprofessionals enorm geholpen zijn als zij zelf ontwerpend leren denken en kunnen co-creëren vanuit het mensgerichte perspectief – waarbij wordt gekeken naar individuele behoeften, wensen en leefomstandigheden. Onder leiding van Irmgard Noordhoek (U CREATE) en met presentaties van Annemieke Knotnerus (Zorgpact), Hanneke Heeres (Health~Holland), Remko van der Lugt (Hogeschool Utrecht) en Jan Valkenborgh (Evolva) maken we kennis met co-design en design thinking als instrumenten voor onderwijsinnovatie en toekomstige zorgprofessionals.
Onder leiding van Remko van der Lugt, lector co-design bij de Hogeschool Utrecht, vormt een formulering van huidige zorgberoepen de start van het denken over toekomstige zorg. Door de bestaande beroepen te clusteren ontstaat ruimte om na te denken welke nieuwe beroepen daar over vijf jaar bij zouden kunnen komen. Met die nieuwe beroepen in de hand, volgt een beschrijving van een dag uit professionele leven van een aantal ‘toekomstige zorgprofessionals’ en een eerste beeld van de problemen en situaties waarmee zij misschien worden geconfronteerd. Het formuleren van deze zogeheten persona’s is een veelgebruikte methode binnen co-design en design thinking trajecten. In deze sessie levert het in beknopte vorm al een eerste blik op de vaardigheden van de zorgprofessional van de toekomst: inlevingsvermogen, inschatten van complexe situaties, communicatieve vaardigheden, empowerment, een ondernemerschap, nieuwsgierigheid en oplossingsgerichtheid.

Design thinking biedt goede tools voor mensgerichte zorg

Het resultaat van het experiment is een eerste aanzet tot het denken over het trainen van deze vaardigheden en de nieuwe opbouw van zorgopleidingen met het oog op mensgericht werken. Design Thinking wordt met name interessant op het moment dat studenten uit opleidingen met een focus op de zorg met deze methodieken leren werken om samen te werken en hun ideeën te toetsen bij cliënten, patiënten en zorggebruikers met wie zij werken. Daarnaast geeft deze manier van denken óver toekomstig onderwijs handvatten om te (h)erkennen welke opleidingen moeten gaan samenwerken. Want, zo luidt een conclusie van de dag, de zorgprofessional van morgen bevindt zich op veel momenten in een multidisciplinaire omgeving of team.
*Zie onder andere het advies Zorginstituut: “Anders kijken, anders leren, anders doen. Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk”, ook wel bekend als het advies Commissie Kervezee.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?