MENNO MOSTERT – DOCENT GEZONDHEIDSRECHT UMC: ‘VERTROUWEN CRUCIAAL VOOR SLAGEN BIG DATA IN ZORG’

Vertrouwen belangrijke factor voor slagen Big Data in de zorg

Big Data speelt een belangrijk rol in de zorg en de ontwikkelingen hierin gaan snel. Het is daarom belangrijk deze ontwikkelingen in de gaten te houden. Vandaag een interview met Menno Mostert over Big Data. Hij is docent gezondheidsrecht bij het UMC Utrecht en docent van de Bootcamp Big Data. Na werkzaam te zijn geweest als advocaat in het gezondheidsrecht is hij op dit moment aan het promoveren op het gebied van Big Data in medisch-wetenschappelijk onderzoek, privacy en gegevensbescherming.

Veel discussie over Big Data gaan over privacy en verantwoordelijk handelen. Wat is verantwoordelijk gebruik van Big Data?
Op het niveau van een project, bedrijf of instelling, vraagt dit om een goede invulling van de governance. De uitdaging daarbij is om Big Data zo effectief mogelijk in te zetten, terwijl de rechten en belangen van de patiënt of cliënt worden beschermd. Hierbij is het van essentieel belang dat het vertrouwen van de patiënt bewaakt wordt. Het anonimiseren van gegevens werd beschouwd als een effectief middel om dit te bereiken. Door de opkomst van Big Data is het echter de vraag of anonimiteit nog wel bestaat. Daarnaast kan het vragen van toestemming lastig of zelfs onmogelijk zijn, bijvoorbeeld door de grote aantallen personen waaraan je deze toestemming moet vragen. Gelukkig kunnen eHealth toepassingen hier soms ook oplossingen voor bieden, bijvoorbeeld een patiënten-portaal. Dit platform biedt kansen om te communiceren met grote groepen patiënten en kan een middel zijn om transparantie te bieden over wat er met gegevens gebeurt. Een patiënten-portaal is een mooi voorbeeld van hoe eHealth toepassingen kunnen bijdragen aan meer inzicht, regie en participatie van de patiënt in de zorg.

Waar zie jij de toekomst van Big Data? Is het een hype?
Het gebruik van de term Big Data lijkt wel een hype. Maar dit betekent niet dat de ontwikkeling waarvoor de term staat zelf ook een hype is. Ik denk dat het allerlei kansen biedt, bijvoorbeeld voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Zo kan onderzoek met gegevens die toch al gegenereerd worden in de zorg bijdragen aan wetenschappelijke inzichten die waardevol zijn. Toch blijft het moeilijk om het potentieel van Big Data analyse in te schatten. De technische mogelijkheden zijn wel toegenomen, maar een deugdelijke Big Data analyse kan nog steeds forse investeringen vergen. Big Data analyse moet als middel gezien worden om verder te komen in de zorg maar er zijn vele uitdagingen.

Waarom ben je docent in de Bootcamp Big Data van U CREATE?
Ik ben dol op het in gesprek gaan met mensen, het discussiëren en het overbrengen van kennis. Ik merk dat als ik in gesprek raak, bijvoorbeeld met de hoofddocent Erik Hekman,  dat dit mij ook weer nieuwe inzichten geeft. Contact zoeken met mensen die een andere achtergrond hebben is heel waardevol. Dit merk ik ook in het onderzoek dat ik nu zelf aan het doen ben. Door met verschillende mensen te praten, verrijk jij je beeld van wat er allemaal mogelijk is en wat daarbij de uitdagingen zijn.

Wat de Bootcamp biedt is multidisciplinariteit en dat kom je in je dagelijkse werk niet zo vaak tegen. In de Bootcamp verzamel je kennis en informatie vanuit allerlei verschillende perspectieven. Dit geeft je inzicht in de uitdagingen die er zijn om door middel van Big Data de zorg te verbeteren. Het is belangrijk om je horizon te blijven verbreden en in discussie te gaan met mensen uit een heel ander vakgebied. We moeten samen nadenken over hoe je Big Data op een effectieve en verantwoorde manier in kan zetten in de zorg. Daarom vind ik U CREATE ook een mooi initiatief. Ze zitten hier in het ziekenhuis en ik sta achter de doelen waar zij voor staan. Het is pionieren wat U CREATE doet, daar draag ik graag aan bij.

Wat zou jij graag aan mensen als tip willen geven als het gaat om Big Data?
Denk bij het opzetten van een project na over hoe je op een verantwoorde manier gebruik kan maken van Big Data. Recht,privacy en andere ethische overwegingen moeten in een zo vroeg mogelijke fase meegenomen worden. Zeker als je met patiënten of medische gegevens aan de slag gaat. Dit gebeurt vaak te laat. Zoek bij het inzetten van Big Data dan ook in een vroege fase de samenwerking met andere disciplines op.

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?