EERSTE MEETUP GEZAMENLIJKE AMBITIES EN KENNIS OVER GEZOND OPGROEIEN

Hoe zorgen we dat ouders op maat ondersteund worden om hun kind optimale kansen te bieden? Of dat kinderen met een beperking kunnen participeren in bewegingsactiviteiten? Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en HKU die zich bezighouden met kennisontwikkeling binnen het thema gezond opgroeien kwamen bij elkaar om gezamenlijke ambities in kaart te brengen.

Tijdens de eerste meetup Gezond Opgroeien op 28 maart wordt duidelijk wat in verschillende domeinen van de Hogeschool en HKU aan kennis over jeugd, jeugdzorg en kinderen – oftewel “gezond opgroeien”, beschikbaar is. Daarnaast blijkt dat er een duidelijke ambitie is om op dit thema te gaan samenwerken.

Ondersteuning op maat, veilig en gezond opgroeien & bewegen in de natuur

U CREATE maakt in 2017 een start met het thema Gezond Opgroeien. Met de optelsom van kennis, ervaring en netwerken  vanuit zorg, creatieve industrie, ICT en maatschappij is het doel om gezamenlijk tot inspiratie en uiteindelijk een innovatieagenda te komen.

Een eerste samenkomst, onder leiding van Jens Gijbels (Hogeschool Utrecht) en Gjilke Keuning (U CREATE) leidt tot een presentatie van 4 projectideeën:

 1. Ondersteuning op maat voor ouders bij het bieden van optimale kansen aan hun kinderen.
  Projectschets:
  Door middel van een professioneel keukentafelgesprek kennis aanbieden over het thema, met regelmatige opvolging. De behoefte bestaat om verder na te denken over de vorm van een dergelijk project.
 2. Kinderen met een beperking laten participeren in bewegingsactiviteiten.
  Projectschets:
  Een toolbox samenstellen om mogelijkheden inzichtelijk te maken voor verschillende betrokken partijen, zoals zorg, welzijn en educatie. Deze moet ontwikkeld worden door een co-creatie van betrokken partijen.
 3. Het bieden van optimale kansen om gezond en veilig op te groeien.
  Projectschets:
  Risicofactoren die optimale kansen in de weg staan bij kwetsbare kinderen tijdens de verschillende fasen van de ontwikkeling in kaart brengen en onderzoeken hoe je kunt interveniëren op risicofactoren zoals gedrag.
 4. Natuur en buitenruimten een volwaardig onderdeel laten zijn van zorg, welzijn en educatie.
  Projectschets:
  Studenten betrekken bij het inrichten van de buitenruimte en hen meenemen in de mogelijkheden van natuur en de buitenruimte bij zorg, welzijn en educatie met als doel bewustwording over natuur en de buitenruimte bij opgroeiende kinderen te vergroten.

Bekijk alle inspiratie van de meetup in het beeldverslag of download de slides.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen het thema Gezond Opgroeien, meld je dan aan voor de U CREATE Community.

Beeldverslag

IMG_7075
IMG_7076
IMG_7077
IMG_7078
IMG_7079
IMG_7080
IMG_7081
IMG_7082
IMG_7083

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?