MAMA’S GARDEN: HET BELANG VAN EEN INFORMEEL NETWERK VOOR (AANSTAANDE) MOEDERS

De eerste duizend dagen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Zelfverzekerde ouders, met een informeel netwerk zijn beter in staat om voor hun jonge kind te zorgen. In Rotterdam Zuid bleek dat jonge moeders niet zo zeer behoefte hebben aan hulpverlening, maar aan een gezellige ontmoetingsplaats. Met behulp van studenten van de Willem de Kooning Academie ontstond Mama’s Garden. Een informele plek waar jonge en aanstaande moeders elkaar ontmoeten, maar waar ook verschillende wijkzorg-professionals en zorgstudenten aanwezig zijn. U CREATE, Emi Centre of Expertise Sociale Innovatie en Hogeschool Rotterdam delen de lessen uit Mama’s Garden.

Op 29 oktober bezochten ruim dertig professionals uit het Utrechtse en Rotterdamse mbo en hbo, de gezondheidszorg, designers, studenten en anderen de U CREATE Health Tuesday Mama’s Garden: Een sociaal netwerk voor (aanstaande) moeders. Om uit te wisselen over de werking van Mama’s Garden en het positieve effect op de eerste duizend dagen van jonge kinderen (en hun moeders). Maar ook om te kijken welke verdere samenwerking mogelijk is in Utrecht.

Presentaties

Martinique Potharst van de gemeente Utrecht gaf de aftrap over opgroeien in Utrecht Overvecht en in Utrecht West (presentatie). Beide zijn wijken waarin jonge ouders voor meer sociale, psychische en financiële uitdagingen staan dan gemiddeld. Daarna vertelde 

Sabrina Keinemans, onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, over het onderzoek dat ze de afgelopen jaren verrichte naar eervol jong moederschap (presentatie)Onlangs stelde zij, met anderen, daarover een onderzoeksrapport op voor het ministerie van VWS.

Wietske Willemse, projectleider van Mama’s Garden voor Hogeschool Rotterdam gaf vervolgens een inleiding over het inspirerende en succesvolle initiatief in Rotterdam en de kracht van de informele ontmoeting (presentatie) die Mama’s Garden faciliteert.

Werksessies

Als vervolg op de drie inleidingen en de discussie daarna, gingen de deelnemers in twee werksessies uiteen. In de eerste dacht men mee met de ontwerpers van het concept van Mama’s Garden, Mats TijmesMarlijn Quirijnen en Mariëlle van ’t Zand, over de versterking ervan. Lees het verslag van deze werksessie

De tweede groep besprak de kansen voor informele netwerkvorming voor jonge (aanstaande) moeders in Utrecht en elders, gemodereerd door Judith Veltman (MBO Utrecht) en Diana van Vulpen (ROC MN). Lees het verslag van deze werksessie

Over Mama’s Garden

Mama’s Garden, een initiatief van het lectoraat verloskundige en geboortezorg van Hogeschool Rotterdam, wil het sociale netwerk van (aanstaande) moeders versterken en daarmee bijdragen aan het toerusten van ouders in de opvoeding en zorg voor hun kinderen. Daarnaast is het een plek waar moeders eenvoudig toegang kunnen krijgen tot het wijknetwerk. De ontmoetingsplek voor jonge en aanstaande moeders wordt op steeds meer locaties in Rotterdam ingezet, waaronder de bibliotheek en bij de mbo-opleidingen aan het Zadkine en Albeda-college. Lees ook de PDF Mama’s Garden in het kort.

Bekijk ook de pagina over Mama’s Garden op de website van EMI Centre of Expertise Sociale Innovatie.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?