KENNIS

Knowledge Exchange Projects

U CREATE heeft zich primair als doel gesteld om actief bij te dragen aan het vormen van optimale randvoorwaarden, condities en de culturele veranderingen die nodig zijn om bewezen innovaties sneller en systematisch in de disciplines Cure, Care en Preventie op te nemen.

Hoe?
Een sleutelelement in de vooruitgang in Cure, Care en Preventie is het overbruggen van de ruimte tussen onderzoeksdoorbraken en de toepassing en uitvoering hiervan in de praktijk. Naast het stimuleren van beleidswijzigingen die de implementatie van nieuwe onderzoeks- en interventiemethoden in zorg en welzijn, is het van belang dat de overdracht tussen de (toegepaste) wetenschap en het werkveld systematisch plaatsvindt. U CREATE vervult hierin een belanghebbende rol.

Programma’s
Ons Knowlegde Exchange Programma biedt drie variaties waarin wij de kennisoverdracht tussen het onderzoeksveld en werkveld bewerkstelligen. U CREATE biedt meerdaagse kennisprogramma’s over thema’s die op de snede van innovatie en gedrag liggen – thema’s waarvan de noodzaak en waarde reeds is onderkent, maar die in de geprotocolleerde zorgarena vaak vertraagd aan de orde komen.

Thema’s zoals het gebruik van Big Data bij het optimaliseren van de klantrelatie en communicatie. Of thema’s zoals gedragsverandering onder zorgprofessionals, van wie in hun veranderende rol op de werkvloer steeds meer wordt verwacht dat zij de zorgconsument bewust maken van het belang van zelfregie op leefstijl en medische keuzes.

De programma’s die U CREATE met onder meer de Hoge School Utrecht en de Universiteit Utrecht – alsmede het Universitair Medisch Centrum in Utrecht ontwikkelt, sluiten nauw aan bij de beleidskeuzes van het ministerie van VWS en zijn erop geënt om zorginstellingen aan een voorloperspositie in de ontwikkelingen in de zorg te helpen.

Workshops
Voor een praktisch overzicht van nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor professionals in de zorg, biedt U CREATE een aantal workshops. Het doel van deze workshops is om medewerkers inzicht te geven in deze ontwikkelingen en om hen bewust te maken van de noodzaak tot verandering. De workshops geven een globaal overzicht van de benodigde kennis en bieden voldoende verdieping om collega’s en beslissingsbevoegden te informeren en adviseren over strategische vervolgstappen die nodig zijn om innovatie in de zorginstelling te borgen.

De workshops van U CREATE zijn gecentreerd rondom het thema ‘interactie mens en technologie,’ omdat ervaring ons heeft geleerd dat de vraag niet langer is: Kan technologie dingen oplossen of ondervangen? Maar: Hoe leren wij mensen om effectief om te gaan met het groeiend aantal technologische aspecten in de zorg? Daarbij speelt de sociale kant van technologie een belangrijk element.

Symposia
Kennisuitwisseling, platform bieden aan onderzoek, probing en de praktijk. Ontwikkelingen in Cure, Care en Preventie hollen inmiddels zo hard vooruit, dat wij open platforms bieden voor alle partijen in het werkveld: de creatieve industrie, startups, zorgprofessionals en beleidsmakers. Onze symposia zijn hoge drukgebieden waarin vraag en aanbod kennismaakt, waar scherpe discussies worden gevoerd en waar mensen elkaar uitdagen tot een nieuwe manier van denken en werken.

Wij organiseren zelfstandig symposia en testlabs voor verschillende doelgroepen en daarnaast sluiten wij geregeld aan bij andere symposia en congressen over eHealth en mHealth.

Wilt u aan een van onze programma’s, workshops of symposia deelnemen? Neem vrijblijvend contact op via onze officer knowledge exchange om uw wensen en mogelijkheden kenbaar te maken.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?