UMCU WIL VIA ‘THINC’ MEEDENKEN OVER VALIDERING EN VALORISATIE

Op donderdag 13 oktober lanceerde het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde tijdens het Get Connected jaarcongres van de Economic Board Utrecht THINC.The Healthcare Innovation Center. THINC. evalueert de werkzaamheid, bruikbaarheid, meerwaarde en kosteneffectiviteit van zorginnovaties in de dagelijkse praktijk.

Waarom THINC.?
Het aantal en de verschillende soorten innovaties in de gezondheidszorg nemen fors toe. Veel van deze innovaties blijken in de praktijk onvoldoende effectief, of worden zelfs nooit in gebruik genomen. Om de impact van zorginnovaties op een efficiëntere manier en dicht bij de praktijk te onderzoeken, is THINC. opgericht.

THINC. levert maatwerk door vroegtijdig mee te denken met de klant over de ontwikkeling en het pad van evaluatie van zorginnovaties. Het kan daarbij gaan om onder meer medische technologie, devices, medische Apps, e-Health, m-Health en zorgpaden.

Meer over THINC.
THINC. is een onderdeel van het UMC Utrecht Julius Centrum. In dit multidisciplinaire team werken inhoudelijke zorginnovatie-onderzoekers: artsen, verpleegkundigen en paramedici, implementatiedeskundigen, public health experts, ethici, HTA-ers, statistici en (klinisch) epidemiologen. Zij bundelen wetenschappelijke expertise op gebied van onder meer HTA (health technology assessment), klinische epidemiologie, public health, eerstelijnsgeneeskunde en implementatie om de impact van innovaties in de zorg te vergroten.

BRON: EBU

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?