INNOVATIEF MKB GEZOCHT VOOR ONTWIKKELEN SERIOUS GAMES

Beeld: Screenshot uit de bijzondere game voor jongeren over omgaan met depressie Moving Stories van IJsfontein

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) lanceerde op 24 september 2018 in samenwerking met de Topsector Life Sciences & Health (LSH) een call gericht op de ontwikkeling van serious games. Met het Small Business Innovation Research (SBIR)-instrument dagen zij innovatieve ondernemers uit om met vernieuwende ideeën te komen die ondersteuning bieden in het dagelijks functioneren van burgers.

Personen met één of meerdere ziekten of aandoeningen moeten continu – bewust en onbewust – beslissingen nemen over hun participatie in de samenleving. Het is van belang mensen in staat te stellen de regie te nemen over hun eigen functioneren in combinatie met hun gezondheid. Een serious game kan hierin goede ondersteuning bieden door op lerende wijze de gebruiker(s) te stimuleren tot ‘handig en verstandig’ dagelijks functioneren.

SBIR is een innovatie-competitie om ondernemers uit te dagen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. SBIR is een open competitie voor iedere marktpartij die innovatieve (technologische) oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken kan ontwikkelen. De SBIR-systematiek kent twee fasen: 1) Haalbaarheidsonderzoek en 2) Ontwikkeling prototype. SBIR wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van het Ministerie van EZK. Partijen kunnen indienen tot 13:00 uur op 14 november 2018.

De volledige oproeptekst hier te downloaden. Zie de RVO website voor meer informatie over de procedure en benodigde formulieren.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?