INNOVATIE

Innovation Accelerator Programmes

U CREATE draagt actief bij aan het vormen van optimale randvoorwaarden, condities en de culturele veranderingen die nodig zijn om bewezen innovaties sneller en systematisch in de disciplines Cure, Care en Preventie op te nemen.

Hoe?
Wij verbinden zorginstellingen, patiëntorganisaties, jonge talenten en innovatieve startups met elkaar. Dit doen wij door onder meer een brokerrol te vervullen voor de aanwezige partijen. Hierbij brengen wij de noodzakelijke en gewenste stappen in beeld, assisteren we bij het helder formuleren van de onderzoeks- en ontwikkelingsvraag en eventuele subsidie en fundingsvraagstukken waarmee de businesscase kan worden afgerond.

U CREATE speelt een vooraf afgebakende rol in het begeleiden van de innovatieontwikkeling en de daarbij komende vraagstukken en uitdagingen zoals validatie- en implementatietrajecten. Doordat wij onze wortels in zowel de creatieve industrie als in het onderwijs en de zorg hebben, kunnen wij snel schakelen en snel de juiste mensen op de juiste vraagstukken zetten.

Opschalen en toepassen
Een belangrijke rol is met name weggelegd voor het opschalen en implementeren van nieuw ontwikkelde, bewezen succesvolle technologische diensten en producten in de zorg. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de implementatie van innovatieve zorgproducten in de instellingen vragen om een aparte aanpak en methodiek, waarvan de kennis niet als vanzelfsprekend aanwezig is bij het onderzoeks- en ontwikkelteam. Politieke krachtvelden, regelgeving en met name culturele aspecten zijn vaak onnodig debet aan het stranden van zelfs de meest levensvatbare vernieuwingen.

U CREATE kan door haar begeleidende rol op programmaniveau voldoende leverage bieden zodat kostbare vernieuwingstrajecten werkelijk het levenslicht zien. Op organisatie –en implementatieniveau kunnen wij de benodigde change en engagement trajecten in kaart brengen, uitstippelen en uitvoeren – al dan niet in samenwerking met de aanwezige interne communicatiespecialisten van de zorginstelling.

Publiek draagvlak
Daarnaast geven wij als U CREATE de nodige publieke ruchtbaarheid aan innovatie accelerator projecten, waardoor de benodigde kennis, attitude en draagvlak ontstaat in het relevante werkveld in Cure, Care en Preventie. Zo brengen wij actief informatie en opiniestukken naar buiten over samenwerkingsverbanden hun ambities en projecten – en dragen wij bij aan het publieke debat over kansen, bedreigingen en ethische elementen.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?