BETERE INTERACTIE MET PATIENT VOOR MOBILITY CLINIC

Mobility Clinic is een relatief nieuwe polikliniek die zich richten op complexe knieproblemen. De clinic bestaat uit een multidisciplinair team zodat de zorglogistiek sneller en beter verloopt. Patiënten die tijdens een afspraak contact met meerdere artsen hebben, zijn gebaat bij een korte afstand tussen deze behandelaars en een tussentijdse afstemming tussen die personen. Zo verloopt de afspraak soepel en hoeft de patiënt ook niet steeds hetzelfde verhaal te doen. Mobility Clinic is opgezet met het doel om mensen met mobiliteitsklachten die door verschillende artsen worden behandeld, zo spoedig mogelijk te helpen.

Maar de Clinic wil graag nog een stap vooruit. Daarom heeft een crossover team van designers en specialisten van de HKU, het UMCU en U CREATE een interactieve wachtruimte ontworpen die hen helpt bij de volgende stap om het de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken:  InTouch.

InTouch is onderdeel van de wachtruimte en bestaat uit een grote glazen wand. De patiënt bedient deze glazen wand met aanrakingen en audio-ondersteuning. De communicatie is erg visueel zodat het scherm zoveel mogelijk patiënten helpt.
InTouch heet patiënten persoonlijk welkom en begeleidt hen tijdens hun bezoek aan de polikliniek. Het zorgt voor een nog betere informatieuitwisseling en een prettige patiëntbeleving.

De Mobility Clinic wil met het concept haar inspanning op het versterken op het gebied van een persoonsgerichte informatieoverdracht. Deze is bedoeld voor patiënt en behandelaar, zowel voor als na de behandeling.

InTouch verkeert momenteel nog in de pilotfase. Bij een succesvolle afsluiting hiervan half juni 2016, besluiten de betrokkenen over de voortgang.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?