'EIGENLIJK MOET JE GEDRAG DOOR VERSCHILLENDE BRILLEN BEKIJKEN'

Gedragsverandering is een actueel onderwerp: jongeren moeten minder drinken, autorijders voorzichtiger rijden, medewerkers stressvrijer werken. Door vanuit een vijftal verschillende invalshoeken te kijken naar deze vraagstukken, is het mogelijk om gezonder, veiliger en duurzamer gedrag te ontwerpen.

Hoe kunnen we gedrag van mensen ten goede veranderen? Die vraag klinkt steeds luider in onze samenleving, waarin burgers, patiënten of consumenten steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen.  

Bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven worden daartoe (reclame)campagnes, acties, (digitale) producten en online toepassingen ontworpen. Er wordt van alles uit de kast gehaald om het gedrag van mensen te veranderen: humor, celebrity’s, nudging en veel (soms te veel) informatie. 

‘Persuasive by Design’ model

Samen met ontwerpbureaus keken wetenschappers Sander Hermsen en Reint Jan Renes van de Hogeschool Utrecht hoe gedragsbeïnvloeding echt werkt.  Op basis van het Persuasive by Design model, werd een methodiek ontwikkeld die via vijf gedragslenzen kijkt naar gedrag van mensen.

Behavioural Lenses Methodiek

De unieke Behavioural Lenses methodiek is al in een groot aantal cases met succes toegepast. Via dit platform komt deze nu beschikbaar voor alle publieke en private organisaties die wat te winnen hebben bij gezonder, veiliger, duurzamer en efficiënter gedrag.

WORKSHOP BEHAVIOURAL LENSES

Wil jij of jouw organisatie hier meer van weten? Er zijn verschillende mogelijkheden zoals een workshop bij U CREATE of incompany training. In deze workout leer je aan de hand van The Behavioural Lenses gedragsdoelstellingen van jouw organisatie, afdeling of product scherp te maken en te vertalen naar interventies. Deze workout is bedoeld voor iedereen die een (concept) idee heeft voor een gedragsveranderende dienst of daar in de toekomst iets mee wil gaan doen.

NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN

JUMBO PRESENTEERT GROENTE EN FRUIT OPDRACHTEN MET DE REIS VAN VIJF

IMG_9865

Februari 2018

Vanaf woensdag 7 februari kun je in alle Jumbo supermarkten ‘Groenten en Fruit Opdrachten’ vinden in de groenteschappen. De opdrachten zijn afkomstig uit De Reis van Vijf.

Het bordspel over gezonde voeding voor kinderen, dat werd ontwikkeld met hulp van U CREATE, UMCU, UMCG & Voedingscentrum. Na een succesvol eerste prototype in het HU onderzoeksproject POKO (Participatief Ontwerpen voor de KinderOncologie). In een ondersteuningstraject na het aflopen van POKO, begeleide U CREATE het proces naar de doorontwikkeling van het product naar de markt. Via U CREATE partner Rabobank maakte de Reis van 5 uiteindelijk kort geleden in gesprek met Jumbo. Wat dat heeft opgeleverd, kun je vanaf woensdag aanstaande zelf gaan zien!

Meer over het bordspel, de recent ontwikkelde ‘Matroos-editie’ en bestelmogelijkheden vind je op www.dereisvanvijf.nl.

RIGHTS RESERVED 2018

OPDRACHT KENNISCENTRUM SPORT: VERTALING BEWEEGRICHTLIJN NAAR KERNBOODSCHAP

27_fitness-

Januari 2018

PubLab werkt samen met Panton en Kenniscentrum Sport aan de vertaling van de beweegrichtlijnen naar een boodschap die professionals helpt om meer mensen in beweging te krijgen! 

Vorig jaar zijn de nieuwe beweegrichtlijnen door de Gezondheidsraad gepresenteerd. Volgens deze nieuwe richtlijn zouden volwassenen wekelijks tenminste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens 1 uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen.

Kenniscentrum Sport heeft de opdracht om deze beweegrichtlijnen te vertalen naar de praktijk. Maar hoe is deze beweegrichtlijn het best te vatten in een kernboodschap die voor alle doelgroepen een toegevoegde waarde heeft? En op welke manier kunnen we hen ook aanzetten tot het daadwerkelijk meer bewegen? Om het antwoord op deze vraag te formuleren gaan PubLab, Panton en Kenniscentrum Sport met de verschillende stakeholders in een co-creatie traject aan de slag.

'ONTWERPEN MET FUNDAMENT' GEHONOREERD VOOR SIA/KIEM SUBSIDIE

_CCC0241

November 2017

Het ontwerpen van diensten voor gezond gedrag is een steeds belangrijker taak voor de creatieve industrie. Echter, het ontbreekt de sector aan kennis en gereedschappen om vanuit wetenschappelijke theorie en bewijs gefundeerd te kiezen voor een interventiestrategie die past bij de context, de doelgroep en het doelgedrag. Bestaande tools en methoden missen een stevige (gedrags)theoretische onderbouwing of zijn te complex voor de ontwerppraktijk. Door de zeer recente ontwikkeling van nieuwe, bruikbare classificaties van gedragsveranderende technieken en onderliggende theoretische werkingsmechanismen is de ontwikkeling van een evidence-based strategiekeuze-tool nu mogelijk. Dit project wil deze nieuwe inzichten dan ook koppelen aan een bestaand product voor theorie-gedreven ontwerpen voor gedragsverandering: het gedragsmodel Persuasive by Design en de daarop gebaseerde Gedragslenzen-toolkit. 

ALL RIGHTS RESERVED 2108 PUBLAB + U CREATE

DE DESIGN METHODIEK ‘ THE BEHAVIOURAL LENSES’ IS HET INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN HOGESCHOOL UTRECHT (PUBLAB) EN U CREATE (CENTRE OF EXPERTISE FUTURE HEALTH DESIGN) ONDER CREATIVE COMMONS LICENTIE By-NC-ND

Log in with your credentials

Forgot your details?