EEN NIEUW PLATFORM VOOR GEZONDER, VEILIGER EN DUURZAMER GEDRAG

Het Platform Gedragsontwerp combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkervaring. De Behavioural Lenses methodiek biedt organisaties de kans om interventies te ontwerpen, die eindgebruikers het vermogen geven zelf bij te dragen aan eigen gezondheid, veiligheid en een duurzame samenleving.

GEZOND

Het stimuleren van gedrag gericht op een optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Lunch

VEILIG

Het stimuleren van gedrag gericht op een veilige leefomgeving; thuis, op het werk en in de publieke ruimte.

appen-verkeer

DUURZAAM

Het stimuleren van gedrag gericht op een duurzame omgang met mens, dier en milieu.

????????????????????????????????????

DE 'BEHAVIOURAL LENSES' METHODIEK

‘The Behavioural Lenses’ –ofwel gedragslenzen- helpen designers en multidisciplinaire teams om scherper zicht op gedrag van de doelgroep te krijgen bij ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag.

De verschillende ‘lenzen’ uit deze tool geven onder andere inzicht in hoe je automatische facetten van gedrag kunt beïnvloeden, hoe je doelgroep tegenover het doelgedrag staat en wat de motivatie van de doelgroep is.

De toolkit ‘The Behavioural Lenses is HIER verkrijgbaar 

Het gedragsmodel ‘Persuasive by Design’ is ontwikkeld door HU onderzoeker Sander Hermsen en is gebaseerd op een breed scala aan sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het biedt handvatten voor het ontwerpen van persuasieve interventies, gebaseerd op relevante inzichten uit gedragswetenschappen.

‘Persuasive by Design’ bevat drie basisprincipes en stelt ontwerpers in staat bestaande concepten te evalueren en interventies zodanig vorm te geven dat de autonomie van gebruikers wordt vergroot. Ook biedt het model de mogelijkheid om de analyse van doelgroepen en hun gewenste gedrag gestructureerd op te zetten. 

INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN HOGESCHOOL UTRECHT (PUBLAB) EN U CREATE (CENTRE OF EXPERTISE FUTURE HEALTH DESIGN) ONDER CREATIVE COMMONS LICENTIE By-NC-ND

Log in with your credentials

Forgot your details?