HEALTH HUB UTRECHT PRESENTEERT CROSS-OVER CONFERENTIESERIE “MY CIRCLE OF LIFE” RONDOM LEVENSFASEN

Praktijkprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers in de regio Utrecht hebben de ambitie uitgesproken om zorg en welzijn echt mét elkaar te gaan vormgeven. Vanuit de drie voor Utrecht belangrijkste thema’s wijkgerichte preventie, digitale transformatie, en aantrekkelijke arbeidsmarkt worden vanaf 2019 door deze partijen, die samen de Health Hub Utrecht vormen, actief de kansen onderzocht voor het vergroten van Gezondheid en Geluk in de hele regio. Dit doen zij in de Health Hub Academy, een jaarprogramma waarin delen, ontmoeten en ontdekken centraal staat. Een van de dingen waarop het jaarprogramma zich richt is de conferentieserie rondom levensfasen My Circle of Life 2019.

Een jaar lang samen vormgeven aan de zorg van morgen

Gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven. Het is wat we allemaal willen en wat voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn. Dat gaat echter alleen lukken als we zorg en welzijn ook echt mét elkaar gaan vormgeven. Van weten tot voorkomen en van genezen tot verzorgen. Van de ochtend tot de avond en van de wieg tot het graf. In deze serie van vier cross-over conferenties, wordt de brug geslagen tussen praktijk, onderzoek, beleid, ontwerp en ondernemen. Daarbij staat voorop dat elke kans die wordt geagendeerd, wordt bekeken vanuit de mensen die er dagelijks mee te maken hebben: de inwoners van de regio Utrecht. Wat hebben zij van de verschillende organisaties nodig om ruimte te maken voor een gezond en gelukkig leven? Om hierachter te komen gaan de partijen samen aan de slag in een programma dat voor de helft bestaat uit keynotes en voor de helft uit hands-on ontwerpsessies onder leiding van gespecialiseerde ontwerpbureaus.

Gezond opgroeien – 5 maart 2019

Vanuit de buik, in de eerste duizend dagen en tot onze 25e als ons puberbrein af is, leggen we de belangrijkste basis voor onze gezondheid en geluk. Hoe we die basis opbouwen, moet niet afhankelijk zijn van waar onze wieg staat. Het moet lukken om iedereen in de regio Utrecht een gelijke kans te geven energiek, fit en vol zelfvertrouwen zijn eigen plek in de wereld te ontdekken. Opgroeien in een gezonde en veilige omgeving staat centraal, maar ook hulp bij opvoeden, vergroten van gezondheids- en levensvaardigheden, stimuleren van bewegen en gezond eten op jonge leeftijd en het bieden van een veilige basis ondanks veranderende gezinssituaties zijn belangrijke doelen bij het meegeven van een gezonde start.

Gebalanceerd Leven – 4 juni 2019

Bewegen, gezond eten, niet drinken, niet roken en voldoende tijd voor jezelf nemen. Het is nogal wat om te organiseren naast werken, vrienden zien, een gezin onderhouden of mantelzorgen. En dus lukt het niet altijd om een gezonde balans te houden in deze fase van het leven. Veel digitale innovaties staan in de startblokken om ons hierbij te gaan ondersteunen, maar nog niet altijd sluiten ze goed aan op onze individuele wensen. De wereld om je heen vraagt bijna 24 uur per dag om je aandacht en elke dag zijn er talloze keuzes om te maken. In deze fase van het leven moeten we de balans vinden tussen werk en privé en tussen inspanning en ontspanning.

Gelukkig Oud Worden – 1 oktober 2019

Gebreken komen met de jaren. Dat is een feit. De vraag is hoe we ondanks onze gebreken zo vrij, zo veilig en zo gelukkig mogelijk oud kunnen worden. De ondersteuning die we daarbij krijgen, moet ons in onze kracht zetten. Hoe blijf je in verbinding staan met de wereld en je buren? Waar deel je je levenslessen en levensvaardigheden? Is de digitale wereld een toevoeging voor je, of een blok aan je been? Als we goed zorgen voor elkaar, in de stad en in de wijk, komen we veel verder dan alleen. Maar waar vinden we elkaar…? Aan een vitale oude dag kunnen en moeten we wel werken. Al was het alleen maar omdat professionele ondersteuning en mantelzorg in de toekomst meer en meer onder druk komen te staan door de toegenomen vergrijzing in ons land.

Waardig sterven – 1 oktober 2019

Hoe wil je omgaan met doodgaan? Het is een vraag die ontzettend moeilijk is te beantwoorden, maar waarop we in het maatschappelijke debat vaak denken het antwoord eenduidig voor iedereen te kunnen geven. Maar is dat wenselijk? Voor mensen die zicht hebben op het einde van hun leven, gaat het over het vinden van de balans tussen vertrouwen en eigen regie. Die balans is niet alleen voor iedereen anders: ook moet je die bespreekbaar maken met de mensen om je heen. Hoe richten we (palliatieve) zorg en zorgprocessen in, waarin aandacht en ondersteuning is voor ieders persoonlijke benadering en wensen als er zicht is op een einde?

Inschrijven

Ben je actief in de praktijk, beleid, onderzoek, ontwerp of ondernemen rondom één of meerdere levensfasen en wil je meedoen aan My Circle of Life 2019? Als jouw organisatie onderdeel is van de Health Hub Utrecht, zijn toegangscodes te bestellen. Ook buiten Health Hub Utrecht organisaties is iedereen welkom om tickets te bestellen voor €99,- exclusief BTW. Ga voor meer informatie naar www.circleoflife2019.nl/tickets.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?