HEALTH MEETS DIGITAL: LESSEN UIT DE CLINICLOWNS APP, THUISARTS.NL EN BEYOND CARE

Wat leren we van het succes van de Cliniclowns App, Thuisarts.nl en Beyond Care? Experts van Greenberry & Cliniclowns, OneShoe & het Nederlands Huisartsen Genootschap en Triple deelden de lessen en succesfactoren uit de toepassingen die ze samen ontwikkelden tijdens de eerste Health Tuesday van U CREATE: Health Meets Digital.

In het kader van de landelijke eHealth Week stond de U CREATE Health Tuesday helemaal in het teken van de ontmoeting tussen de wereld van zorg en digitaal. De Cliniclowns App, ontwikkeld door Greenberry en Cliniclowns, publiekswebsite Thuisarts.nl, ontwikkeld door OneShoe en het Nederlands Huisartsengenootschap en Beyond Care (VR), in ontwikkeling bij Triple in samenwerking met verschillende zorgpartners: ze zetten de belangrijkste lessen en succesfactoren van de toepassingen op een rij.

Digitaal is net zo persoonlijk als face-to-face

De CliniClowns App is gemaakt om te zorgen dat meer kinderen in contact kunnen komen met een Cliniclown. Maar een van de belangrijkste lessen die Greenberry en Cliniclowns leerden uit de app is dat digitaal contact met een clown, net zo rijk en persoonlijk is als face-to-face contact in het ziekenhuis. Winfred den Hoed (Cliniclowns): “Wat de app vooral doet is twee werelden bij elkaar brengen: die van het kind en die van de clown. Het is heel mooi om te zien wat het chatten, videobellen en zoeken naar je favoriete clown binnen de app teweeg brengt. We kwamen erachter dat het net zo rijk is als aan het bed staan, alleen op een andere manier.”

Digitale toepassingen “empoweren” patiënt om meer uit de beschikbare zorg te halen

Alain Dujardin (Greenberry) en Floor van Riet (OneShoe) voegen daar aan toe hoe zij ervaren hoe digitale toepassingen patiënten “empoweren” om meer uit de beschikbare zorg te halen. Ton Drenthen van het Nederlands Huisartsen genootschap, met wie OneShoe samen werkte aan Thuisarts.nl, licht toe: “Thuisarts.nl is gemaakt om huisartsen te ondersteunen bij patient-voorlichting, maar het is veel meer dan dat: Het zoeksysteem achter de site maakt de informatie op een zeer laagdrempelige manier beschikbaar, zowel binnen de site als via Google. Gecombineerd met het feit dat alle content door een arts en een voorlichtingskundige wordt samengesteld en de arts en praktijkassistenten voor en na het consult naar de site verwijzen, maakt Thuisarts.nl een belangrijke basis voor zowel de patient als de arts. De statistieken laten zien dat een bezoek aan Thuisarts.nl het aantal huisartsbezoeken ook niet verhoogd, maar in sommige gevallen zelfs verlaagd: als op de site wordt aangegeven dat de kwaal ook vanzelf weg kan gaan besluit men zelfstandig om het nog even aan te kijken.”

De rol van de zorgverlener verandert

Hoe de rol van de zorgverlener verandert door de inzet van digitale ervaringen, apps en websites wordt duidelijk uit de VR ervaringen die Triple ontwikkelt binnen hun programma Beyond Care. Een van die toepassingen wordt ingezet bij de behandeling van Claudicatio (etalagebenen), waarbij de patiënt door de pijn heen moet blijven lopen om de bloedsomloop en de aanmaak van nieuwe haarvaten te bevorderen. In de VR toepassing, gekoppeld aan een loopband, wordt een landschap getoond waar de therapeut wandelingen kan uitzetten en de prestaties van de patiënt kan monitoren. Een van de voordelen van het gebruik van VR bij deze behandeling is dat een deel van het werkgeheugen wordt bezet, waardoor de registratie van pijnprikkels minder. “We zijn nog in de testfase, maar we zien vaak dat de therapeut en patiënt samen spelen met de informatie en mogelijkheden van de toepassing, waardoor de prestaties van de patiënt enorm verbeteren,” zegt Robert Overweg van Triple. Binnen Beyond Care ontwikkelt Triple ook een toepassing die de behandeling van PTSS ondersteunt. “Het is eigenlijk EMDR in VR”, zegt Overweg. “In samenwerking met de Vereniging EMDR Nederland werken we hard aan een prototype, waarbij we meer inzicht willen krijgen in de rol van de therapeut en de uitwerking op de therapie als geheel.”

Door het veelvuldige gebruik van Thuisarts.nl verandert ook de rol van de huisarts meer en meer naar de huisarts als ‘gids door informatieland. Jonge huisartsen ontvangen in hun training dan ook handvatten om op deze nieuwe rol goed in te spelen. En ook Cliniclowns leidt digitale Cliniclowns op met specifieke kennis over het begeleiden van zieke kinderen via de mogelijkheden van de app.

Agile matig werken leverde in 1 jaar Thuisarts.nl op

Een laatste belangrijke les die alle partijen leerden is dat in de zorg Agile Matig werken niet de standaard is. “In alle gevallen is het belangrijk om van elkaars werkproces op de hoogte te zijn en te zien op welke momenten en met welke menskracht je elkaar van dienst moet kunnen zijn om iets voor elkaar te krijgen”, zegt moderator Yolanda Gagliardi (U CREATE). “Om tot een werkende digitale toepassing te komen, is het van belang deze in een zo vroeg mogelijk stadium bloot te stellen aan gebruikers”, zegt Floor van Riet. Met een proces van snelle iteraties (aanpassingen) en nieuwe evaluaties van de toepassing uit het gebruik ontwikkelt de toepassing zich tot iets waar mensen graag mee werken. “Een eerste versie van Thuisarts.nl is in een jaar gemaakt”, aldus Ton Drenthen.

Aan het einde van de bijeenkomst worden, na het bespreken van de lessen, ook de belangrijkste succesfactoren van de samenwerkingen nog eens op een rij gezet:

  • Vertrek vanuit het probleem, zou houd je focus en creëer je waarde;
  • Zorg voor een deskundige opdrachtgever;
  • Ken je eindgebruiker (en stel deze centraal in het ontwikkelproces!);
  • Maar vooraf heldere afspraken over het verloop van de samenwerking;
  • Zorg voor kennis van gangbare standaarden en toegankelijkheid van vergelijkbare toepassingen;
  • Organiseer privacy en security grondig;
  • Werk Agile Matig;
  • Durf door te pakken.

Health Tuesday

Elke dinsdagmiddag programmeert U CREATE een meetup rondom FUTURE HEALTH DESIGN. Zorgvernieuwers – dokters, designers, onderzoekers en ondernemers – ontmoeten elkaar om te werken aan innovatieversnelling, kennisuitwisseling en talentpromotie. We doen dat steeds rond een thema, bijvoorbeeld rond de expertises van de Creatieve Industrie zoals digital, games of fashion, maar ook vanuit bredere thema’s zoals financing, branding of policy making.

Meer weten over Health Tuesday, of meedoen? Neem contact met ons op via info@ucreate.nl.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?