ALLE PARTNERS IN DE HEALTH HUB UTRECHT STELLEN ZICH MAAR EEN DOEL:
GELUKKIG EN GEZOND LEVEN MOET IN 2030 BEREIKBAAR ZIJN VOOR IEDEREEN

Utrecht kan zich met recht en rede ‘Het Gezonde Hart van Nederland’ noemen. Toch heeft de regio ook te maken met het feit dat veel organisaties ‘the sense of urgency’ (oplopende kosten en te kort aan personeel) niet lijken te voelen en ‘the sense of opportunity’ (de unieke regio-propositie) niet lijken te zien.

De Health Hub Utrecht wil daar verandering in brengen. Wat begon als een City Deal op papier ontwikkelt zich nu in een hoog tempo als een dynamische regio-alliantie op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers werken samen in de Health Hub Utrecht, waarin de ontwerpcriteria ‘efficiëntie, effectiviteit, empathie en ethiek’ elkaar in balans houden bij het vormgeven van gezondheid en geluk in 2030 voor alle Utrechters.

WIJKGERICHTE PREVENTIE

De grote socio-economische zorgwinst is door het bevorderen van een gezonde levensstijl met name te vinden in het voorkomen van steeds gangbaarder (welvaarts-) aandoeningen en ziektes, zoals burn-outs, obesitas, diabetes-2. Kennisbevordering, vroeg-signalering en gezondheidsvaardigheden aanleren zijn daarbij cruciaal.

DIGITALE TRANSFORMATIE

Met ‘We-Health’ kan de inwoner beter en sneller regie krijgen op zijn eigen gezondheid en deze in de tijd volgen. Met één persoonlijk gezondheidsdossier is men in staat zijn gegevens in te zien en te delen. Door gebruik te maken van (open) data kan voorspellend gewerkt worden om zorg en ondersteuning voor mensen meer op maat te leveren.

AANTREKKELIJKE ARBEIDSMARKT

De alarmbel klinkt luid en duidelijk: in de regio zijn maar liefst rond de 2000 vacatures in zorg en welzijn en dit zal verder oplopen! Het ondersteunen van professionals in hun vakmanschap, een leven lang leren en ontwikkelen is daarom essentieel om de vacatures in te kunnen vullen en het kwaliteitsniveau op peil te houden. 

WETHOUDER VOLKSGEZONDHEID UTRECHT TRAPT SAMENWERKINGSJAAR HEALTH HUB UTRECHT AF BIJ GEZOND OPGROEIEN

Utrecht is in 2030 de Gelukkigste en Gezondste regio van Nederland. Dit doel hebben de partners in de Health Hub Utrecht zich gesteld. Praktijkprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers werken vanuit de drie voor de regio belangrijkste thema’s wijkgerichte preventie, digitale transformatie en aantrekkelijke arbeidsmarkt vanaf 2019 actief aan de kansen voor het vergroten van Gezondheid en Geluk in de hele regio Utrecht. Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid in Utrecht, trapte op dinsdag 5 maart het eerste jaar ‘Samen vormgeven aan de zorg van morgen’ af. Dat deed hij bij de eerste van vier cross-over conferenties in het Health Hub jaarprogramma: Gezond Opgroeien. Hierop volgen in 2019 nog Gebalanceerd Leven, Gelukkig Oud Worden en Waardig Sterven. Lees het volledige bericht

HEALTH HUB ORGANISEERDE OOK DIT JAAR WEER We-HEALTH WEEK 2019

Een groot aantal van de bij HEALTH HUB UTRECHT betrokken organisaties organiseerden onder de noemer We-HEALTH WEEK 2018 inspirerende events rondom digitale zorginnovaties. Van 21 tot en met 26 januari 2019 vonden er op tal van locaties bijeenkomsten plaats, waarin met name de samenwerking rondom e-health centraal staat. In de eerste plaats natuurlijk tussen de zorgaanbieders en hun clienten, maar daarnaast ook tussen de vele partijen in de ‘zorgketen’ onderling.

Events

Voor een overzicht van alle Utrechtse events in de We-Healthweek, klik hier

HEALTH HUB NETWERK DINER

De bestuurders van de partijen die citydeal hebben ondertekend waren uitgenodigd voor een netwerkdiner op 6 juni aanstaande.

Het doel van het diner was om deze partijen hun visie en bijdrage op de hiernaast beschreven ambitie te laten formuleren en te verkennen welke manier van samenwerking deze ambitie dichterbij kan brengen.

Dit sluit aan bij één van de aanbevelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in haar innovatiesysteem analyse zelfmanagement:

“Er wordt al veel gedaan op het gebied van zelfmanagement in de zorg en de ondersteuning daarvan. Echter het ontbreekt aan een duidelijke incentive voor alle actorgroepen om het innovatiesysteem rond zelfmanagement naar een volgend niveau te tillen. Hierdoor is er geen breed gedeelde positieve boodschap van actoren die een collectief belang hebben bij zelfmanagement. Dit kan opgelost worden door als sector met elkaar in gesprek te gaan en de verschillende visies naast elkaar te leggen voor meer realisme. Met een duidelijke breed gedeelde visie kan er vanuit de verschillende partijen gerichter ruimte worden gecreëerd om zelfmanagement in te bouwen in de zorgpraktijk.”

UTRECHTSE STUDENTEN ONTWERPEN SAMEN CONCEPTEN VOOR GEZOND EN GELUKKIG LEVEN IN HEALTH HUB CHALLENGE

REGIO UTRECHT WIL 'HET GEZONDE HART VAN NEDERLAND' NU OOK ECHT GAAN WAARMAKEN

De Utrechtse regio zet zichzelf  neer onder de vlag van Healthy Urban Living. We streven ernaar de regio en haar inwoners op een gezonde manier te laten groeien.  Daardoor is gezondheidswinst te behalen, voelen inwoners zich prettiger in de regio en wordt economische groei mogelijk gemaakt.

In de citydeal Health Hub is dit streven vertaald naar een aantal ambities, waaronder ‘Utrecht als modelregio voor zelfmanagement’. Zelfmanagement is een breed begrip. We sluiten aan bij de definitie zoals het Centraal Beleidsorgaan (CBO) deze hanteert namelijk: “het naar believen en vermogen regie voeren over je functioneren, inclusief gezondheid, zodat een voor de persoon zelf zinvol meedoen in eigen leefmilieu en de maatschappij mogelijk is. Hierbij ligt de nadruk op het functioneren als geheel, en – in het kader van de gezondheid(szorg) – de betekenis die gezondheid hierbij als middel heeft. De persoon kan mede richting geven aan zijn/haar leven en functioneren én hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden.” Hiervoor is transitie en innovatie nodig. De citydeal wil hier invulling aan geven.

(Foto Marnix Schmidt)

TWEE HEALTH HUB INSPIRATIEREIZEN

Manchester en Helsinki

Vertegenwoordigers van Health Hub Utrecht partners en sympathiserende organisaties hebben afgelopen jaren inspiratiereizen gemaakt om te ervaren hoe innovatie rondom gezondheid en geluk in het buitenland wordt aangepakt. In oktober 2017 was Manchester het reisdoel en in oktober 2018 was dat Helsinki. In Manchester bleek vooral de combinatie tussen het zorg en het sociale domein waardevolle inspiratie te zijn, waar in Helsinki meer de nadruk lag op digitalisering en startups.

LAAT HET ONS WETEN

We geven graag samen vorm aan de zorg van de toekomst. Laat ons je ideeën weten en we nemen contact met je op. Het U CREATE team

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account