WAAR GEZONDHEID EN INNOVATIE SAMENKOMEN

HEALTH HUB NETWERK DINER

De bestuurders van de partijen die citydeal hebben ondertekend zijn uitgenodigd voor een netwerkdiner op 6 juni aanstaande.

Het doel van het diner  is om deze partijen hun visie en bijdrage op de hiernaast beschreven ambitie te laten formuleren en te verkennen welke manier van samenwerking deze ambitie dichterbij kan brengen.

Dit sluit aan bij één van de aanbevelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in haar innovatiesysteem analyse zelfmanagement:

“Er wordt al veel gedaan op het gebied van zelfmanagement in de zorg en de ondersteuning daarvan. Echter het ontbreekt aan een duidelijke incentive voor alle actorgroepen om het innovatiesysteem rond zelfmanagement naar een volgend niveau te tillen. Hierdoor is er geen breed gedeelde positieve boodschap van actoren die een collectief belang hebben bij zelfmanagement. Dit kan opgelost worden door als sector met elkaar in gesprek te gaan en de verschillende visies naast elkaar te leggen voor meer realisme. Met een duidelijke breed gedeelde visie kan er vanuit de verschillende partijen gerichter ruimte worden gecreëerd om zelfmanagement in te bouwen in de zorgpraktijk.”

Utrecht – Ondertekening Citydeal Health Hub (Foto Marnix Schmidt)

De Utrechtse regio zet zichzelf  neer onder de vlag van Healthy Urban Living. We streven ernaar de regio en haar inwoners op een gezonde manier te laten groeien.  Daardoor is gezondheidswinst te behalen, voelen inwoners zich prettiger in de regio en wordt economische groei mogelijk gemaakt.

In de citydeal Health Hub is dit streven vertaald naar een aantal ambities, waaronder ‘Utrecht als modelregio voor zelfmanagement’. Zelfmanagement is een breed begrip. We sluiten aan bij de definitie zoals het Centraal Beleidsorgaan (CBO) deze hanteert namelijk: “het naar believen en vermogen regie voeren over je functioneren, inclusief gezondheid, zodat een voor de persoon zelf zinvol meedoen in eigen leefmilieu en de maatschappij mogelijk is. Hierbij ligt de nadruk op het functioneren als geheel, en – in het kader van de gezondheid(szorg) – de betekenis die gezondheid hierbij als middel heeft. De persoon kan mede richting geven aan zijn/haar leven en functioneren én hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden.” Hiervoor is transitie en innovatie nodig. De citydeal wil hier invulling aan geven.

HEALTH HUB INSPIRATIEREIS

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LAAT HET ONS WETEN

We geven graag samen vorm aan de zorg van de toekomst. Laat ons je ideeën weten en we nemen contact met je op. Het U CREATE team

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account