HEALTH HUB ORGANISEERT We-HEALTH WEEK 2018

Een groot aantal van de bij HEALTH HUB UTRECHT betrokken organisaties organiseren onder de noemer We-HEALTH WEEK 2018 inspirerende events rondom digitale zorginnovaties. Van 22 tot en met 26 januari 2018 vinden er op tal van locaties bijeenkomsten plaats, waarin met name de samenwerking rondom e-health centraal staat. In de eerste plaats natuurlijk tussen de zorgaanbieders en hun clienten, maar daarnaast ook tussen de vele partijen in de ‘zorgketen’ onderling.

Monitor 2016

Uit de recent verschenen e-Health Monitor 2016 van Nivel en Nictiz blijkt dat dat er nog steeds veel onbekendheid en onduidelijkheid is op het gebied van e-Health. Zorggebruikers zijn vaak niet op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden bij hun zorgverleners, die op hun beurt onduidelijkheid ervaren over de inzet van toepassingen.

Events

Voor een overzicht van de events in de We-Healthweek, bijvoorbeeld die van het UMCU, Hogeschool Utrecht of U CREATE, klik hier

HEALTH HUB NETWERK DINER

De bestuurders van de partijen die citydeal hebben ondertekend waren uitgenodigd voor een netwerkdiner op 6 juni aanstaande.

Het doel van het diner was om deze partijen hun visie en bijdrage op de hiernaast beschreven ambitie te laten formuleren en te verkennen welke manier van samenwerking deze ambitie dichterbij kan brengen.

Dit sluit aan bij één van de aanbevelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in haar innovatiesysteem analyse zelfmanagement:

“Er wordt al veel gedaan op het gebied van zelfmanagement in de zorg en de ondersteuning daarvan. Echter het ontbreekt aan een duidelijke incentive voor alle actorgroepen om het innovatiesysteem rond zelfmanagement naar een volgend niveau te tillen. Hierdoor is er geen breed gedeelde positieve boodschap van actoren die een collectief belang hebben bij zelfmanagement. Dit kan opgelost worden door als sector met elkaar in gesprek te gaan en de verschillende visies naast elkaar te leggen voor meer realisme. Met een duidelijke breed gedeelde visie kan er vanuit de verschillende partijen gerichter ruimte worden gecreëerd om zelfmanagement in te bouwen in de zorgpraktijk.”

REGIO UTRECHT WIL 'HET GEZONDE HART VAN NEDERLAND' NU OOK ECHT GAAN WAARMAKEN

Utrecht – Ondertekening Citydeal Health Hub (Foto Marnix Schmidt)

De Utrechtse regio zet zichzelf  neer onder de vlag van Healthy Urban Living. We streven ernaar de regio en haar inwoners op een gezonde manier te laten groeien.  Daardoor is gezondheidswinst te behalen, voelen inwoners zich prettiger in de regio en wordt economische groei mogelijk gemaakt.

In de citydeal Health Hub is dit streven vertaald naar een aantal ambities, waaronder ‘Utrecht als modelregio voor zelfmanagement’. Zelfmanagement is een breed begrip. We sluiten aan bij de definitie zoals het Centraal Beleidsorgaan (CBO) deze hanteert namelijk: “het naar believen en vermogen regie voeren over je functioneren, inclusief gezondheid, zodat een voor de persoon zelf zinvol meedoen in eigen leefmilieu en de maatschappij mogelijk is. Hierbij ligt de nadruk op het functioneren als geheel, en – in het kader van de gezondheid(szorg) – de betekenis die gezondheid hierbij als middel heeft. De persoon kan mede richting geven aan zijn/haar leven en functioneren én hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden.” Hiervoor is transitie en innovatie nodig. De citydeal wil hier invulling aan geven.

HEALTH HUB INSPIRATIEREIS

Ambitie Health Hub Utrecht

De Health Hub Utrecht – die praktijk, kennis, beleid en bedrijfsleven verbindt – versterken, met als doel de Utrechtse regio als ‘Het gezonde hart van Nederland’ neer te zetten. Vanuit die ambitie vertrokken zo’n 20 bestuurders uit de regio begin oktober naar Manchester om daar inspiratie op te doen en elkaar beter te leren kennen.

LAAT HET ONS WETEN

We geven graag samen vorm aan de zorg van de toekomst. Laat ons je ideeën weten en we nemen contact met je op. Het U CREATE team

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account