HARVARD BUSINESS REVIEW: PUTTING HUMANS AT THE CENTRE OF HEALTHCARE INNOVATION

Future Health Design is design voor toekomstige zorg waarbij niet de arts, niet de ontwerper, niet de beleidsmaker, niet de ondernemer, maar de mens centraal staat. Vormgeven aan de zorg van morgen vraagt om een andere benadering: we kunnen in zorg en welzijn niet meer alleen werken aan efficiëntie en effectiviteit. Empathie als derde criterium voor innovatie kan zorg naar belevingswereld van eindgebruikers brengen.

In een recent artikel van Harvard Business Review is te lezen hoe de lineaire denkwijze in zorg en welzijn, plaats moet maken voor co-creatie en human-centered design als we zorg zo willen vernieuwen dat iedereen er zelf beter mee uit de voeten kan.

Lees het artikel op de site van Harvard Business Review

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?