ZOLANG IK FIETS

EEN ONTWERP VOOR VEILIG GEDRAG

OUDEREN VEILIG OP DE FIETS

Doel: Het doel van het project is het ontwikkelen van een pilotinterventie gericht op het bevorderen van een veiliger verkeersdeelname van oudere fietsers. Dit betekent in dit geval het ontwikkelen van een aanpak die gericht is op wat oudere fietsers zelf kunnen doen om veilig met de fiets op pad te kunnen. Deze interventie wordt ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met de gemeenten Amersfoort en Dronten.

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 
Met de beleidimpuls Verkeersveiligheid (2012) beoogt het ministerie voor 2020 via een maatregelenpakket het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in Nederland terug te dringen. In het kader van deze beleidimpuls is afgesproken dat alle gemeenten een lokale aanpak veilig fietsen opstellen. Om invulling te geven aan de lokale aanpak willen de gemeente Amersfoort en Dronten in een pilot een set aan maatregelen toetsen die gericht zijn op het bevorderen van de fietsveiligheid van ouderen. Ouderen zijn een belangrijke doelgroep, omdat onder hen relatief veel fietsongevallen voorkomen.

Team van gedragsexperts & service designers
Voor dit onderzoeksproject is op initiatief van de Hogeschool Utrecht een interdisciplinair team samengesteld van gedragsexperts en service designers. Onderzoekers vanuit het PubLab werken samen met het bureau Ideate en U Create (Centre Of Expertise Creatieve Industrie). Daarbij wordt in het ontwerpproces en de realisatie van de interventies samenwerking gezocht met lokale stakeholders; partijen die invloed hebben op de oudere fietser in Amersfoort en Dronten.

Beoogde resultaten

  • Inzicht in het palet aan mogelijkheden om effectieve interventies te ontwikkelen
  • Inzicht in de mogelijke stakeholders die een betekenisvolle rol kunnen spelen in de uitvoering van deze interventie
  • Inzicht in de mogelijkheden die er zijn om de oudere fietser daadwerkelijk te bereiken en motiveren
  • Interventie vertaald in een set aan praktisch toepasbare maatregelen met in de praktijk geteste werkingsmechanismen
  • Een evaluatie van de pilot in de vorm van een procesbeschrijving, kosteneffectiviteit en impact
  • Praktische en toegankelijke handleiding als handvat voor andere gemeenten om een vergelijkbaar project op te kunnen zetten en uitvoeren

WIE WAREN ALLEMAAL BIJ DIT PROJECT BETROKKEN?

Anita van Essen en Reint Jan Renes (PubLab)

Onno van der Veen (Ideate)

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

E info@ucreate.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?