'WATERBOX 2.0'

EEN ONTWERP VOOR GEZOND GEDRAG

STIMULEREN VAN WATER DRINKEN BIJ JONGE KINDEREN VAN OUDERS MET EEN LAGE SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS

waterboxTIM

Aanleiding
De ‘Waterbox’ is een cadeaubox voor ouders van jonge kinderen (tussen 6-12 maanden) met een lage SES, waarin verschillende middelen zitten (beker, slabbetje, waterwijzer, boekje) om water drinken als bijvoeding te stimuleren.

Om gedragsverandering te bereiken bij ouders is de box ontworpen om op het consultatiebureau af te geven en thuis te gebruiken. De eerste evaluaties wijzen uit dat er veel potentie zit in het product en het consultatiebureau als uitgiftepunt.

Ouders zijn positief, de box is laagdrempelig en geeft tips over water drinken met hun kindje. Ook het consultatiebureau is enthousiast.
Doordat de box als een cadeau is vormgegeven communiceert dit op een luchtige en visuele manier het gewenste gedrag. Dit bevordert de communicatie met ouders met een lage SES, aangezien zij voornamelijk visueel zijn ingesteld en minder openstaan voor directief advies van het consultatiebureau. Om het prototype door te ontwikkelen tot een effectief product hebben verschillende consultatiebureaus en JOGG regisseurs binnen drie gemeenten (Breda, Oss en Den Bosch), PubLab gevraagd om hier ontwerpend onderzoek naar te starten.

Doel
Dit project richt zich op de doorontwikkeling van de Waterbox tot een effectief en aantrekkelijk product voor consultatiebureaus en ouders. Dit doel is tweeledig; enerzijds wordt de inhoud van de Waterbox doorontwikkeld, anderzijds wordt er inzicht verzameld in de werking van de Waterbox in zijn context: het consult op het consultatiebureau en het bijvoedingsmoment thuis.

Uiteindelijk leidt dit voor JOGG-regisseurs en consultatiebureau tot een innovatieve manier van het ter sprake brengen van deze voedingsgewoonte en het geven van effectiever drinkadvies aan ouders.

Aanpak
De aanpak van dit project bestaat uit 4 fasen:
Stap 1 de Waterbox onder de loep: gebruikersonderzoek in een labsetting: interviews met verpleegkundigen en ouders.
Stap 2 de Waterbox in het consult: observaties bij consulten op consultatiebureaus en semigestructureerde interviews rondom de gebruikservaring van de Waterbox bij jeugdverpleegkundigen
Stap 3 de Waterbox in de thuissituatie: Single case studies, bestaande uit kwalitatief onderzoek met gebruikers (ouders) van de Waterbox, middels een dagboekonderzoek, huisbezoek en diepte-interviews.
Stap 4, Creatieve vertaalslag: een Pressure Cooker met de JOGG regisseurs, jeugdverpleegkundigen en creatieve partners om samen (co-creatie) een creatieve vertaalslag te maken van de verzamelde inzichten.

WIE WAREN ALLEMAAL BIJ DIT PROJECT BETROKKEN?

Partners
Binnen dit project werkt het PubLab (onderzoekers: Anita van Essen en Liedewij Vogelzang) met de consultatiebureaus binnen drie gemeenten (Breda, Oss en Den Bosch), met JOGG regisseurs uit Breda, Den Bosch en het Sport Expertise Centrum (SEC). Daarnaast werkt het PubLab samen met drie creatieve partners om de creatieve vertaalslag te ontwerpen. Deze worden gedurende het project geselecteerd op basis van affiniteit met het onderwerp, ervaring in de gezondheidszorg, en als pré ervaring met het werken met het Persuasive by Design model en de gedragslenzen.

Looptijd: september 2017- april 2018

Anita van Essen, Liedewij Vogelzang

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

E info@ucreate.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?