BEKIJK HIER ONTWERPEN OP BASIS VAN DE GEDRAGSLENZEN METHODIEK

Inmiddels zijn er al vele voorbeelden te geven van projecten die op basis van het ‘Persuasive by Design’ model zijn ontwikkeld. Of het nu gaat om het stimuleren van waterdrinken, niet appen in het verkeer of minder bijplaatsen van afvalBekijk het hier maar eens op uw gemak.

ONTWERPEN VOOR GEZOND GEDRAG

WATERBOX 2.0

Stimuleren van water drinken bij jonge kinderen van ouders met een lage SES.

Betrokkenen: PubLab en Ideate.

BEKIJK HIER HET PROJECT

ALLERGOGO

Kinderen leren welke hooikoorts klachten ze hebben en welke medicatie hiertegen helpt.

Het gaat hierbij vooral om het leren herkennen van symptomen (zien en beseffen) en het leren herkennen welke medicatie helpt (kunnen).

Betrokkenen: Panton en Deventer Ziekenhuis

BEKIJK HIER HET PROJECT

SOLACE

Wat is het lange termijneffect van een chronisch pijnprogramma en zijn er strategieën te ontwikkelen om terugval te voorkomen?

Betrokkenen: PubLab

BEKIJK HIER HET PROJECT

THERAPIETROUW

Verpleegkundigen ondersteunen in het bevorderen van therapietrouw. En daarmee de   effectiviteit van therapieën in de praktijk verbeteren.

Betrokkenen: Ideate

BEKIJK HIER HET PROJECT

VAKANTIEDOEBOEK

Als onderdeel van de gedragsbeïnvloedingstraining die DIG i.s.m. Publab gaf, maakten we een vakantiedoeboek, om de deelnemers tijdens de zomerperiode te inspireren met gedrag en gedragsverandering.

Betrokkenen: DIG, PubLab, Gemeente Amsterdam

BEKIJK HIER HET PROJECT

OBLI

Obli

Zorginstelling wil cliënten ondersteunen bij voldoende vochtinname.Voldoende drinken draagt niet alleen bij aan een gezonde leefstijl, maar kan ook uitdroging voorkomen. Het gebeurt regelmatig dat mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen uitdrogingsverschijnselen blijken te hebben. Vooral onder ouderen is dit percentage hoog, omdat door hun leeftijd de dorstprikkel afneemt.

Betrokkenen: Panton en Fresh Idea Factory

BEKIJK HIER HET PROJECT

ACTS ACTIVE AFTER STROKE

Hoe worden mensen na een beroerte weer actief?

Betrokkenen: PubLab

BEKIJK HIER HET PROJECT

ONTWERPEN VOOR VEILIG GEDRAG

VEILIGE BASISSCHOOLOMGEVING: HAAL EN BRENGGEDRAG VAN OUDERS

Veilig Verkeer Nederland wil het haal- en brenggedrag van ouders positief beïnvloeden zodat minder mensen hun kinderen met de auto naar school brengen. Het doelgedrag is daarom: kinderen vaker op de fiets of lopend naar school brengen/laten gaan.

Betrokkenen: PubLab

BEKIJK HIER HET PROJECT

FIETSEN MET FOCUS

Fietsen met focus

Voorkomen van smart phone gebruik door jonge tieners in het verkeer.

Betrokkenen: PubLab, Ideate

BEKIJK HIER HET PROJECT

STIMULEREN AFPAKGEDRAG BIJ DE POLITIE

Het ontwikkelen van een interventie gericht op het stimuleren van afpakgedrag bij de politiemedewerker.

Betrokkenen: PubLab en DIG

BEKIJK HIER HET PROJECT

ZOLANG IK FIETS

Bevorderen van fietsveiligheid van ouderen.

Betrokkenen: PubLab en Ideate

BEKIJK HIER HET PROJECT

ONTWERPEN VOOR DUURZAAM GEDRAG

BIJPLAATSEN

bijplaatsen2

Voor de Gemeente Utrecht (i.s.m. PubLab) deden we onderzoek naar gedrag,
omgeving en systemen om het bijplaatsen van afval in de Utrechtse wijk Kanaleneiland te verminderen.
 De uitkomsten van het onderzoek dienen om gedragsinterventies te ontwikkelen en te testen.

Betrokkenen: DIG, PubLab

BEKIJK HIER HET PROJECT

AFVAL IN DE HOOGBOUW

3_afval_hoogbouw3

Generatief en kwalitatief veldonderzoek om in beeld te brengen hoe mensen
in hoogbouw omgaan met hun afval. Het doel was om inzicht te krijgen in de gedragsbepalende factoren bij het al dan niet scheiden van afval door de doelgroep.

Betrokkenen: DIG, Rijkswaterstaat

BEKIJK HIER HET PROJECT

WIJKGERICHTE ENERGIETRANSITIE EN PARTICIPATIE VAN BEWONERS

Wijkgerichte aanpak energietransitie kopie 2@4x

Vanaf 2016 loopt het programma Smart Energy Cities (SmEC), financieel ondersteund door de ministeries van EZK, BZK en gemeenten. Doel is om bewoners te ondersteunen in het nemen van energiebesparende maatregelen. 

Betrokkenen: Ideate

BEKIJK HIER HET PROJECT

Log in with your credentials

Forgot your details?